cz / en rss

Podzimní konference 2017

14.09.2017| Zuzana Hrochová

Téma: Interakce sídla a velkých průmyslových závodů

Místo konání: Ústí nad Labem, Universita Jana Evangelisty Purkyně

Termín konání: 26. - 27. 10. 2017

Jarní konference 2017

11.04.2017| Zuzana Hrochová

Téma: Cestovní ruch a rekreace v územním plánování

Místo konání: Rožnov pod Radhošťem

Termín konání: 20. 4. - 21. 4. 2017

Workshop 2017

17.02.2017| Marek Bečka

Téma: 1. Struktura a příslušnost nástrojů územního plánování ------------- 2. Způsob vydávání/schvalování dokumentací a jejich závaznost/směrnost

Místo konání: Praha, Fakulta architektury ČVUT

Termín konání: 17. 2. 2017

Podzimní konference 2016

08.09.2016| Zuzana Hrochová

Téma: Přestavba a regenerace sídel a krajiny

Místo konání: Litoměřice

Termín konání: 6. - 7. října 2016

Jarní konference 2016

03.05.2016| Zuzana Hrochová

Téma: Kulturní dědictví a památková ochrana

Místo konání: Hotel Dvořák, Tábor

Termín konání: 5. - 6. května 2016

Podzimní konference 2015

21.09.2015| Zuzana Hrochová

Téma: Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny

Místo konání: Multifunkční centrum zámek Lednice

Termín konání: 24.9. - 25.9. 2015

Jarní konference 2015

01.04.2015| Zuzana Hrochová

Téma: Veřejná infrastruktura - dopravní a inženýrské sítě

Místo konání: Lázně Jeseník - kongresový sál

Termín konání: 23. - 24. dubna 2015

Podzimní konference 2014

26.08.2014| Marek Bečka

Téma: Hledání plánu pro město – regulační plán či územní studie?

Místo konání: Praha, Kongresový sál Masarykovy koleje, Thákurova 1

Termín konání: 23. a 24. 10. 2014

Jarní konference 2014

20.03.2014| Výchozí účet administrátora

Téma: Strategie, urbanismus a architekt města

Místo konání: Cheb, kulturní centrum Svoboda, Za mostní branou 5

Termín konání: 10. a 11. 4. 2014

Workshop 2014

02.12.2013| Marek Bečka

Téma: Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu

Místo konání: Praha, Fakulta stavební ČVUT

Termín konání: 31. 1. 2014

starší akce 

Fotografie z akcí