cz / en rss

Cena Asociace 2008

01.08.2008| autor Marek Bečka

Cílem soutěže je vyzdvihnout takové územně plánovací strategie, dokumentaci nebo realizace, které výrazně přispěly k zlepšení života ve městech či na venkově.

Předmětem soutěže je schválená nebo projednaná územně plánovací dokumentace, studie, participativní projekty a realizace ať již na mezinárodní, národní, meziregionální, regionální či lokální úrovni. Témata jsou volná, nemusí mít „evropský rozměr“.

 

Výsledky