cz / en rss

Cena Asociace 2012

01.08.2012| autor Marek Bečka

Cílem soutěže je vyzdvihnout takové územně plánovací strategie, dokumentaci nebo realizace, které výrazně přispěly k zlepšení života ve městech či na venkově.

Soutěž tematicky navazuje na mezinárodní soutěž ECTP Europan Urban and Regional Planning Awards 2013–2014.

Předmětem soutěže je schválená nebo projednaná územně plánovací dokumentace, studie, participativní projekty a realizace ať již na mezinárodní, národní, meziregionální, regionální či lokální úrovni. Témata jsou volná, nemusí mít „evropský rozměr“.

 

Soutěžní řád

Výsledky