cz / en rss

ČlenstvíPřihláška

Členem Asociace se může stát každý, kdo působí v oboru urbanismus či územní plánování (viz čl. III Stanov). Členem se stáváte až po schválení Vaší přihlášky radou AUÚP ČR, která se schází  3x  ročně. O přijetí za člena Asociace Vás budeme informovat e-mailem.

Pro přihlášení prosím použijte tuto přihlášku.

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail info@urbanismus.cz nebo poštou.

 

Členské příspěvky

Příspěvky činí ročně 900 Kč; pro důchodce, jejichž jediným příjmem je důchod, studenty prezenčního studia a členy na rodičovské dovolené, jejich jediným příjmem je rodičovský příspěvek činí příspěvek 200 Kč; členové nad 80 let jsou od příspěvků osvobozeni.

Příspěvky  jsou splatné vždy do 30. června daného roku.

Příspěvky lze uhradit:

• složenkou, kterou zasíláme s Aktualitami začátkem roku,
• bezhotovostně na účet Asociace č. 1922930399/0800,

Do zprávy pro příjemce uvádějte kvůli identifikaci platby své jméno, ev. jako variabilní symbol rodné číslo.

Uhrazené členské příspěvky opravňují k uplatnění sníženého poplatku za akce pořádané Asociací (semináře, studijní cesty).