cz / en rss

Členství

K 1.7.2020 jsou členy AUÚP tito lidé:

Ing. arch. Blanka ALMÁSYOVÁ

Ing. arch. David ANDRLÍK

Ing. arch. Monika ANTOŠOVÁ

Ing. arch. Karol BALAŠ

Ing. arch. Eva BALAŠOVÁ

Ing. arch. Hana BÁRTOVÁ

Ing. arch. Miroslav BAŤA

Ing. arch. Milada BAUMANOVÁ

Ing. Jaroslav BAZALA

Ing. arch. Marek BEČKA

 Pavla BECHYŇOVÁ

Ing. arch. Jana BENEŠOVÁ

Ing. arch. Karel BERÁNEK

Mgr. Tamara BLATOVÁ

Ing. arch. Radek BOČEK

Ing. arch. Mgr. Monika BOHÁČOVÁ

Ing. Libor BOLDA

Ing. arch. Václav BOUŠKA

Ing. arch. Zuzana BŘACHOVÁ

Ing. Lenka CÂROVÁ

Ing. arch. Jarmila CETKOVSKÁ

Ing. Jan CIHLÁŘ

Ing. arch. Vanda CIZNEROVÁ

Ing. arch. Irena ČEHOVSKÁ

Mgr. Ing. arch. Zdeněk ČERNÝ

Ing. arch. Jaroslav DOKOUPIL

 Markéta DOSTÁLOVÁ

Ing. arch. Hana DRDOVÁ

Ing. arch. Marta DUDKOVÁ

Ing. arch. Vladimír DUJKA

RNDr. Jiří DUJKA

Doc. Ing. arch. Petr DURDÍK

Ing. Stanislav ENDEL

Ing. arch. Bedřich FALTA

Mgr. Bc. Jindřich FELCMAN

Ing. Eva FIALOVÁ

Ing. arch. Jan FIBIGER

Ing. arch. Jana FISCHEROVÁ

Ing. arch. Vladimíra FUSKOVÁ

Ing. arch. Petr GAJDUŠEK

Ing. arch. Hynek GLOSER

Ing. arch. Ivana GOLEŠOVÁ

Ing. arch. Michal HADLAČ

Ing. arch. Libuše HADRAVOVÁ

Ing. Petra HALOUNOVÁ

Ing. arch. Jaroslav HALUZA

Ing. arch. Oleg HAMAN

Ing. arch. Willy HÁNA

Ing. arch. Jiří HAŠEK

Ing. arch. Petra HAUPTOVÁ

 Jan HENDRYCH

Ing. arch. Helena HEXNEROVÁ

Doc. Ing. Jaroslav HORKÝ

Doc. Ing. arch. Ivan HORKÝ

Ing. Mgr. Karel HOŘEJŠ

Ing. arch. Alena HOŘEJŠÍ

Ing. arch. Zuzana HROCHOVÁ

Ing. arch. Miroslav HUDÁK

Ing. arch. Zuzana HUDCOVÁ

Ing. et  Ing. Lenka CHLANOVÁ

Ing. arch. Milada CHROBOCZKOVÁ

Ing. arch. Jitka INGROVÁ

Ing. arch. Laura JABLONSKÁ

Ing. arch. Šárka JAKLOVÁ

Ing. arch. Jana JANÍKOVÁ

Ing. Dana JANKŮ-PAŘÍKOVÁ

Ing. arch. Jaroslav JELÍNEK

Ing. Václav JETEL

doc. RNDr. Jiří JEŽEK

Ing. arch. Diana JURAČKOVÁ

Ing. arch. Martina KABELKOVÁ

Ing. František KAČÍREK

Ing. Milada KADLECOVÁ

Ing. Věra KADLEČKOVÁ

Ing. Jana KALERTOVÁ

Doc. Ing. arch. Ivan KAPLAN

Ing. arch. Alexandra KASKOVÁ

Ing. arch. Jana KAVÁLKOVÁ

Ing. arch. Zdeněk KINDL

Ing. arch. Vladimír KLAJMON

 Petr KLÁPŠTĚ

 Zdeňka KLENOROVÁ

Ing.arch., akad.arch. Jiří KLOKOČKA

Ing. Kamila KLOUBSKÁ

Ing. Ivan KŇOUREK

Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ

Ing. arch. Petra KOLAŘÍKOVÁ

Ing. arch. Bohuslava KOLÁŘOVÁ

Ing. arch. Milan KÖRNER

Ing. arch. Vladimíra KOSINOVÁ

Ing. arch. Milan KOŠAŘ

Ing. Blanka KOŠATKOVÁ

Mgr. Michal KOŠÍK

Ing. Rostislav KOŠŤÁL

Ing. arch. Alena KOŠŤÁLOVÁ

Ing. arch. Jaroslav KOTEK

Ing. arch. David KOTEK

Ing. arch. Pavel KOUBEK

Prof. Ing. arch. Bohumil KOVÁČ

Ing. arch. Stanislav KOVÁŘ

Ing. arch. Helga KOZELSKÁ BENCÚROVÁ

RNDr. Libor KRAJÍČEK

Ing. arch. Irena KRÁLOVÁ

Akad. arch. Zdenka KRÁSOVÁ

Ing. arch. Veronika KRONICH

Ing. arch. Alena KRUSOVÁ

Ing. Světlana KUBÍKOVÁ

Ing. Jana KUBRICHTOVÁ

Doc. Ing. Petr KUČERA

Ing. Lucie KUČEROVÁ

Ing. Zdeňka KUČEROVÁ

Ing. arch. Jiří KUGL

Ing. Martin KUCHAŘ

Mgr. Zdeněk KUNDERA

doc. Ing. arch. ThLic. Jiří KUPKA

Ing. Anna KURYVIÁLOVÁ

Prof. Ing. Vítězslav KUTA

Ing. Darek LACINA

Ing. Iveta LAŠTŮVKOVÁ

Ing. Petr LAUBE

RNDr. Kateřina LAUERMANNOVÁ

Mgr. Ing. Petr LEPEŠKA

Ing. Petr LOMNICKÝ

Ing. Vladimír MACKOVIČ

Ing.arch. Ivana MACHEK

Ing. arch. Hana MÁCHOVÁ

RNDr. Jindřich MAJER

Ing. akad. arch. Vladimír MARTÍNEK

Ing. Martina MAŘÍKOVÁ

Ing. arch. Václav MASOPUST

Ing. arch. Kamila MATOUŠKOVÁ

Ing. arch. Milan MAURITZ

Ing. arch. Jana MEJZROVÁ

Ing. arch. Iveta MERUNKOVÁ

Ing. Martina MIKLENDOVÁ

Ing. Alena MIKLOVÁ

Ing. arch. Šárka MORÁŇOVÁ

Ing. arch. Josef MORKUS

Ing. Ivan MRŇÁK

RNDr. Jan MÜLLER

Doc. Ing. arch. Jan MUŽÍK

Ing. arch. Josef NĚMEC

Ing. Filip NOVOSÁD

Ing. arch. František NOVOTNÝ

Ing. arch. Ivo ONDRAČKA

Ing. arch. Kateřina OPOČENSKÁ

Ing. arch. Hana PACLOVÁ

Ing. arch. Alena PALACKÁ

Ing. arch. Jiří PALACKÝ

Ing. arch. Aleš PALACKÝ

Ing. arch. Josef PANNA

Ing. arch. Pavla PANNOVÁ

Ing. Jitka PAWINGEROVÁ

Ing. arch. Tomáš PELTAN

RNDr. Radim PERLÍN

Ing. arch. Hana PEŠKOVÁ

Ing. Lukáš PETR

Ing. arch. Ivana PETRŮ

Ing. Pavel PETRŮ

 Eva PÍCOVÁ

Ing. Jindřich POLÁČEK

Ing. arch. Vlasta POLÁČKOVÁ

Ing. arch. Lucie POLÁKOVÁ

Ing. arch. Pavel PONČA

Ing. arch. František POSPÍŠIL

Ing. arch. František PŘÍBORSKÝ

 Ivana PŘIBYLOVÁ

Ing. arch. Leopold PŠENČÍK

Ing. arch. Jiří RAŠKA

Ing. arch. Petr REJNUŠ

Ing. arch. Robert RIES

Ing. Ludmila ROHREROVÁ

Ing. arch. Jitka RŮŽIČKOVÁ

Ing. arch. Ivana RŮŽIČKOVÁ

Ing. arch. Martin ŘEHÁK

Ing. arch. Iva ŘEHULKOVÁ

Ing. arch. Vít ŘEZÁČ

Ing. Daniela ŘEŽÁBKOVÁ

Ing., arch. Dagmar SAKTOROVÁ

Ing. arch. Milan SALABA

Ing. arch. Helena SALVETOVÁ

Ing. Ervín SEVERA

Ing. Tomáš SKLENÁŘ

Ing. arch. Petr SLADKÝ

Ing. arch. Marta SLÁMOVÁ

Ing. Jan SLANINA

Ing. arch. Vladimír SMILNICKÝ

Ing. arch. Eva SMUTNÁ

Ing. arch. Vladimír SOUKENÍK

Ing. Marie SOUKUPOVÁ

Ing. Jiří SOVINA

Ing. arch. Jan STACH

Ing. arch. Josef STARÝ

Ing. arch. Helena STEJSKALOVÁ

Ing. arch. Dana SUCHÁNKOVÁ

Ing. Zdeňka SVOBODOVÁ

Ing. arch. Martina SÝKOROVÁ

Ing. arch. Kateřina SZENTESIOVÁ

Ing. arch. Jana ŠEJVLOVÁ

Ing. arch. Pavel ŠEMORA

Doc. Ing. arch. Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ

Ing. Jan ŠÍMA

Ing. arch. Hana ŠIMKOVÁ

Ing. arch. Veronika ŠINDLEROVÁ

Ing. Arch. Marie ŠPAČKOVÁ

Ing. arch. Michaela ŠTÁDLEROVÁ

Ing. arch. Vratislav ŠTELZIG

Ing. arch. Václav ŠTĚPÁN

Ing. Milan ŠTULPA

Ing. arch. Olga TAUSINGEROVÁ

Ing. Michal TICHÝ

Doc. Ing. arch. Jaroslav TRÁVNÍČEK

RNDr. Václav TREML

Ing. Jitka TREVISAN

Bc. Jaromír TRTÍK

Ing. Věra TŘÍSKOVÁ

Ing. arch. Miroslav TŮMA

Ing. arch. Martin TUNKA

Ing. arch. Martina TUNKOVÁ

Ing. Romana VAČKÁŘOVÁ

Ing. Pavel VALTR

Ing. arch. Petr VÁVRA

Ing. arch. Hana VERICHOVÁ

Ing. arch. Beata VINKLÁRKOVÁ

Ing. Roman VODNÝ

Ing. Vladimír VOLDŘICH

Ing. Pavla VOLFOVÁ

Ing. Arch. Simona VONDRÁČKOVÁ

Ing. Jiří VOPRŠAL

Doc. Ing. arch. Ivan VOREL

Ing. Petra VOZÁBALOVÁ

Ing. arch. Hana VRCHLAVSKÁ

Ing. arch. Tatjana WAGNEROVÁ

Ing. Marie WICHSOVÁ

Ing. arch. Karel WIRTH

Ing. Stanislav ZEMAN

RNDr. Lukáš ZEMÁNEK

Ing. arch. Jelena ZEMÁNKOVÁ

Ing. Lumír ZENKL

Ing. arch. Václav ZŮNA

Ing. Eduard ŽALUDA

Ing. arch. Stašek ŽERAVA

 

 

Přihláška

Členem Asociace se může stát každý, kdo působí v oboru urbanismus či územní plánování (viz čl. III Stanov). Členem se stáváte až po schválení Vaší přihlášky radou AUÚP ČR, která se schází  3x  ročně. O přijetí za člena Asociace Vás budeme informovat e-mailem.

Pro přihlášení prosím použijte tuto přihlášku.

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail info@urbanismus.cz nebo poštou.

 

Členské příspěvky

Příspěvky činí ročně 900 Kč; pro důchodce, jejichž jediným příjmem je důchod, studenty prezenčního studia a členy na rodičovské dovolené, jejich jediným příjmem je rodičovský příspěvek činí příspěvek 200 Kč; členové nad 80 let jsou od příspěvků osvobozeni.

Příspěvky  jsou splatné vždy do 30. června daného roku.

Příspěvky lze uhradit:

• složenkou, kterou zasíláme s Aktualitami začátkem roku,
• bezhotovostně na účet Asociace č. 1922930399/0800,

Do zprávy pro příjemce uvádějte kvůli identifikaci platby své jméno, ev. jako variabilní symbol rodné číslo.

Uhrazené členské příspěvky opravňují k uplatnění sníženého poplatku za akce pořádané Asociací (semináře, studijní cesty).