cz / en rss

Členství

Členové AUÚP ČR  duben 2023

 

 

Adamusová Pavla Ing. arch.

Almásyová Blanka Ing. arch.

Andrlík David Ing. arch.

Antošová Monika Ing. arch.

Balaš Karol Ing. arch.

Balašová Eva Ing. arch.

Bártová Hana Ing. arch.

Baťa Miroslav Ing. arch.

Bečka Marek Ing. arch.

Bechyňová Pavla

Benešová Jana Ing. arch.

Beránek Karel Ing. arch.

Blatová Tamara Mgr.

Boček Radek Ing. arch.

Boháčová Monika Ing. arch. Mgr.

Bouška Václav Ing. arch.

Boušková Zuzana Ing. arch.

Brožová Radka Ing. arch.

Břachová Zuzana Ing. arch.

Cârová Lenka Ing.

Cetkovská Jarmila Ing. arch.

Cihlář Jan Ing.

Ciznerová Vanda Ing. arch.

Čehovská Irena Ing. arch.

Černý Zdeněk Mgr. Ing. arch.

Dokoupil Jaroslav Ing. arch.

Drdová Hana Ing. arch.

Dubský Filip Ing. arch.

Dujka Jiří RNDr.

Dujka Vladimír Ing. arch.

Durdík Petr Doc. Ing. arch.

Endel Stanislav Ing.

Falta Bedřich Ing. arch.

Felcman Jindřich Mgr. Bc.

Fialová Eva Ing.

Fibiger Jan Ing. arch.

Fikarová Jitka Ing. arch.

Fischerová Jana Ing. arch.

Fusková Vladimíra Ing. arch.

Gajdušek Petr Ing. arch.

Gloser Hynek Ing. arch.

Golešová Ivana Ing. arch.

Hadlač Michal Ing. arch.

Hadravová Libuše Ing. arch.

Halounová Petra Ing.

Haluza Jaroslav Ing. arch.

Haman Oleg Ing. arch.

Hána Willy Ing. arch.

Hašek Jiří Ing. arch.

Hauptová Petra Ing. arch.

Hendrych Jan

Hexnerová Helena Ing. arch.

Horký Jaroslav Doc. Ing.

Hořejš Karel Ing. Mgr.

Hořejší Alena Ing. arch.

Hrochová Zuzana Ing. arch.

Hudák Miroslav Ing. arch.

Chlanová Lenka Ing. et  Ing.

Chroboczková Milada Ing. arch.

Ingrová Jitka Ing. arch.

Jablonská Laura Ing. arch.

Janíková Jana Ing. arch.

Janků-Paříková Dana Ing.

Jelínek Jaroslav Ing. arch.

Jetel Václav Ing.

Ježek Jiří doc. RNDr.

Jindrová Marie Ing.

Juračková Diana Ing. arch.

Kabelková Martina Ing. arch.

Kačírek František Ing.

Kadlecová Milada Ing.

Kadlečková Věra Ing.

Kalertová Jana Ing.

Kaplan Ivan Doc. Ing. arch.

Kasková Alexandra Ing. arch.

Kaválková Jana Ing. arch.

Kindl Zdeněk Ing. arch.

Klajmon Vladimír Ing. arch.

Klenorová Zdeňka

Klokočka Jiří Ing.arch., akad.arch.

Kloubská Kamila Ing.

Kňourek Ivan Ing.

Kočárková Dagmar Ing. Bc.

Kodadová Pavla Ing.

Kolaříková Petra Ing. arch.

Kolářová Bohuslava Ing. arch.

Körner Milan Ing. arch.

Kosinová Vladimíra Ing. arch.

Košař Milan Ing. arch.

Košatková Blanka Ing.

Košík Michal Mgr.

Košťál Rostislav Ing.

Kotek David Ing. arch.

Kotek Jaroslav Ing. arch.

Kotrla Jakub Ing.

Koubek Pavel Ing. arch.

Kováč Bohumil Prof. Ing. arch.

Kovář Stanislav Ing. arch.

Kozelská Bencúrová Helga Ing. arch.

Krajíček Libor RNDr.

Králová Irena Ing. arch.

Krásová Zdenka Akad. arch.

Kronich Veronika Ing. arch.

Krusová Alena Ing. arch.

Kubeš František Mgr.

Kubrichtová Jana Ing.

Kučera Petr Doc. Ing.

Kučerová Zdeňka Ing.

Kučerová Lucie Ing.

Kugl Jiří Ing. arch.

Kuchař Martin Ing.

Kundera Zdeněk Mgr.

Kupka Jiří doc. Ing. arch. ThLic.

Kuryviálová Anna Ing.

Lacina Darek Ing.

Laštůvková Iveta Ing.

Laube Petr Ing.

Lauermannová Kateřina RNDr.

Lepeška Petr Mgr. Ing.

Mackovič Vladimír Ing.

Machek Ivana Ing.arch.

Máchová Hana Ing. arch.

Majer Jindřich RNDr.

Maňas Jan Ing.

Maršálek Milan Ing.

Maryšková Romana Ing.

Maříková Martina Ing.

Masopust Václav Ing. arch.

Matoušková Kamila Ing. arch.

Mejzrová Jana Ing. arch.

Merunková Iveta Ing. arch.

Merunková Barbora Mgr.

Miklendová Martina Ing.

Moráňová Šárka Ing. arch.

Morkus Josef Ing. arch.

Mrňák Ivan Ing.

Müller Jan RNDr.

Mužík Jan Doc. Ing. arch.

Němec Josef Ing. arch.

Nikodemová Martina Ing.

Novák Richard Ing. arch.

Novosád Filip Ing.

Novotný František Ing. arch.

Ondračka Ivo Ing. arch.

Opočenská Kateřina Ing. arch.

Paclová Hana Ing. arch.

Palacká Alena Ing. arch.

Palacký Jiří Ing. arch.

Palacký Aleš Ing. arch.

Panna Josef Ing. arch.

Pannová Pavla Ing. arch.

Pawingerová Jitka Ing.

Peltan Tomáš Ing. arch.

Perlín Radim RNDr.

Pešková Hana Ing. arch.

Petr Lukáš Ing.

Petrů Ivana Ing. arch.

Petrů Pavel Ing.

Pícová Eva

Poláček Jindřich Ing.

Poláčková Vlasta Ing. arch.

Poláková Lucie Ing. arch.

Ponča Pavel Ing. arch.

Pospíšil František Ing. arch.

Průša Josef

Průšová Marie Ing.

Příborský František Ing. arch.

Přibylová Ivana

Pšenčík Leopold Ing. arch.

Raška Jiří Ing. arch.

Rejnuš Petr Ing. arch.

Ries Robert Ing. arch.

Rohrerová Ludmila Ing.

Růžičková Ivana Ing. arch.

Růžičková Pavla Ing.

Růžičková Jitka Ing. arch.

Řehák Martin Ing. arch.

Řehulková Iva Ing. arch.

Řezáč Vít Ing. arch.

Řežábková Daniela Ing.

Salaba Milan Ing. arch.

Salvetová Helena Ing. arch.

Severa Ervín Ing.

Sklenář Tomáš Ing.

Sladký Petr Ing. arch.

Slámová Marta Ing. arch.

Slanina Jan Ing.

Smilnický Vladimír Ing. arch.

Smutná Eva Ing. arch.

Soukeník Vladimír Ing. arch.

Soukupová Marie Ing.

Sovina Jiří Ing.

Stach Jan Ing. arch.

Stejskalová Helena Ing. arch.

Suchánková Dana Ing. arch.

Sýkorová Martina Ing. arch.

Szentesiová Kateřina Ing. arch.

Šejvlová Jana Ing. arch.

Šemora Pavel Ing. arch.

Šilhánková Vladimíra Doc. Ing. arch.

Šíma Jan Ing.

Šimková Hana Ing. arch.

Šindlerová Veronika Ing. arch.

Špačková Marie Ing. arch.

Štádlerová Michaela Ing. arch.

Štelzig Vratislav Ing. arch.

Štěpán Václav Ing. arch.

Štulpa Milan Ing.

Švárová Tereza Ing. arch.

Švéda Lukáš Ing.

Tichý Michal Ing.

Trávníček Jaroslav Doc. Ing. arch.

Treml Václav RNDr.

Trevisan Jitka Ing.

Trtík Jaromír Bc.

Třísková Věra Ing.

Tůma Miroslav Ing. arch.

Tunka Martin Ing. arch.

Vačkářová Romana Ing.

Váňová Martina Ing.

Vávra Petr Ing. arch.

Vejchodská Eliška Ing. et Ing.

Verichová Hana Ing. arch.

Vinklárková Beata Ing. arch.

Vodný Roman Ing.

Voldřich Vladimír Ing.

Volfová Pavla Ing.

Vondráčková Simona Ing. Arch.

Vopršal Jiří Ing.

Vorel Ivan Doc. Ing. arch.

Vozábalová Petra Ing.

Vrchlavská Hana Ing. arch.

Wagnerová Tatjana Ing. arch.

Wirth Karel Ing. arch.

Zeman Stanislav Ing.

Zemánek Lukáš RNDr.

Zemánková Jelena Ing. arch.

Zemanová Brossová Barbora Ing. arch.

Zenkl Lumír Ing.

Zůna Václav Ing. arch.

Žaluda Eduard Ing.

Žerava Stašek Ing. arch.

Přihláška

Členem Asociace se může stát každý, kdo působí v oboru urbanismus či územní plánování (viz čl. III Stanov). Členem se stáváte až po schválení Vaší přihlášky radou AUÚP ČR, která se schází  3x  ročně. O přijetí za člena Asociace Vás budeme informovat e-mailem.

Pro přihlášení prosím použijte tuto přihlášku.

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail info@urbanismus.cz nebo poštou.

 

Členské příspěvky

Příspěvky činí ročně 900 Kč; pro důchodce, jejichž jediným příjmem je důchod, studenty prezenčního studia a členy na rodičovské dovolené, jejich jediným příjmem je rodičovský příspěvek činí příspěvek 200 Kč; členové nad 80 let jsou od příspěvků osvobozeni.

Příspěvky  jsou splatné vždy do 30. června daného roku.

Příspěvky lze uhradit:  bezhotovostně na účet Asociace č. 1922930399/0800.

Do zprávy pro příjemce uvádějte kvůli identifikaci platby své jméno, ev. jako variabilní symbol rodné číslo.

Uhrazené členské příspěvky opravňují k uplatnění sníženého poplatku za akce pořádané Asociací (konference, studijní cesty).