cz / en rss
Diskusní příspěvky jsou názory členů, ne oficiální stanoviska AUÚP.

Komentář k článku Lukáše Tittla „Strategie rozvoje železnice v kontextu udržitelné mobility Prahy“

24.10.2019| autor Milan Körner

Několik poznámek ke strategii rozvoje železnice v kontextu  Prahy

(komentář M. Körnera k článku, který vyšel ve sborníku z konference Doprava a dopravní systémy)


Část východiska nezmiňuje příčiny problémů železniční sítě na území Prahy.
-    nekoordinaci kolejových systémů - regionální železnice, metro, tram (přestupy, souběžné trasy, terminály Bus)
-    neschopnost realizace kvalitního spojení centra města (a hl. nádraží) s letištěm Praha-Ruzyně, které saturuje přes 90% výkonů letecké dopravy v ČR
-    neexistence vícekolejných tratí výrazně ovlivňuje kapacitu pro nejvýznamnější segment regionální doprav
-    nedokončení modernizace koridorů

Část dálkové železnice (VRT) opomíjí odlišnou sídelní strukturu ČR, která (s výjimkou Prahy)  nemá metropolitní centra středoevropského významu (nad 500 tis. obyv.). Většina center (s cca 100 tis. obyv.) je od Prahy vzdálená méně než 150 km. Standard hodinové dostupnosti nevyžaduje rychlost nad 200 km/hod, resp. 160 km/hod.

V současné době, kdy zdaleka není dokončena (po 20 letech) modernizace koridorů, by měla strategie (mimo vizí) formulovat prioritní stavby, které v období cca 10 let mohou výrazně přispět alespoň k částečné eliminaci deficitů. Inspirace by měla být čerpána spíše v přístupech Rakouska s obdobnou rozlohou, počtem obyvatel a strukturou center.


V trase Nürnberg-München o délce 170 km s dobou jízdy 1 hod 4 min. jsou ze směrů Berlin-Leipzig, Hamburg-Hannover a Köln-Frankfurt vedeny jen 4 spoje ICE za hodinu. V tomto kontextu jsou prognózy pro spojení Praha-Brno mimo realitu.

Často diskutované

Autoři