cz / en rss
Diskusní příspěvky jsou názory členů, ne oficiální stanoviska AUÚP.

Urbanistická koncepce

11.02.2014| autor Tomáš Sklenář

Všechny srdečně zdravím.

Diskuse pečlivě sleduji a úmyslně do nich nezasahuji. Jakákoliv poznámka z MMR je mnoha lidmi brána jako sdělení vrchnosti a diskusi jen škodí. Přesto bych chtěl požádat, abyste zahodili ve svém pohledu do budoucnosti pesimismus ohledně urbanistické koncepce. Nesmíme to vzdát a musíme hledat cesty. Zakázkou MMR jsem toto chtěl i vyprovokovat. Druhé zamyšlení a vaše názory bych přivítal k obsahu zadání. Nepředurčujeme moc řešení? Nemáme někdy raději mlčet a nechat projektantovi daleko větší volnost při naplnění požadavků právních předpisů navrhnout urbanistickou koncepci?

Hezký den
T.S.

Urbanistická koncepce

11.02.2014| autor Vladimír Mackovič

Krátce po jednání workshopu AUÚP o urbanistické koncepci a urbanistické kompozici jsem se zabýval návrhem zadání územního plánu jedné obce. Zadání připravil „létající“ pořizovatel. Byl vybrán na základě nabídnuté nejnižší ceny. Jeho zadání obsahuje všechny body, které vyžaduje příloha příslušné vyhlášky. Text však tvoří z více než 80 procent pokyny a požadavky, které jsou sice pravdivé, leč universální. Bylo by je možno aplikovat v zadání většiny obcí.

Časový souběh obou záležitostí mi zvýraznil rozdíly mezi teoretickými východisky, kterými se zabýval workshop a jejich aplikacemi v běžné územně plánovací praxí. Svůj postřeh jsem shrnul do následujících poznámek.

Download file

Urbanistická koncepce

07.02.2014| autor František Novotný

Poznámky z příspěvku prezentovaného v rámci workshopu AUÚP 31.ledna 2014.

Download file

Často diskutované

Autoři