cz / en rss
Diskusní příspěvky jsou názory členů, ne oficiální stanoviska AUÚP.

Urbanistická koncepce

11.02.2014| autor Tomáš Sklenář

Všechny srdečně zdravím.

Diskuse pečlivě sleduji a úmyslně do nich nezasahuji. Jakákoliv poznámka z MMR je mnoha lidmi brána jako sdělení vrchnosti a diskusi jen škodí. Přesto bych chtěl požádat, abyste zahodili ve svém pohledu do budoucnosti pesimismus ohledně urbanistické koncepce. Nesmíme to vzdát a musíme hledat cesty. Zakázkou MMR jsem toto chtěl i vyprovokovat. Druhé zamyšlení a vaše názory bych přivítal k obsahu zadání. Nepředurčujeme moc řešení? Nemáme někdy raději mlčet a nechat projektantovi daleko větší volnost při naplnění požadavků právních předpisů navrhnout urbanistickou koncepci?

Hezký den
T.S.

Často diskutované

Autoři