cz / en rss

Volební řád arrow

Shromáždění členů jaro 2018 (opakované) arrow

O AUÚP ČR

Jsme dobrovolné sdružení odborníků, zabývajících se problematikou tvorby a regulace vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny.

Naším cílem je ovlivňovat lidské konání tak, aby směřovalo k optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví.

Usilujeme o lepší zapojení urbanismu a územního plánování do širšího společenského kontextu, o zvyšování odborné úrovně urbanistů a kvality jejich práce, o sdílení myšlenek a zkušeností.

Jakožto nezávislá a nepolitická organizace se snažíme být odborným zázemím pro veřejnou správu.

Jsme plnoprávným členem Evropské rady urbanistů (ECTP-CEU), což je nezávislá organizace sdružující obdobné profesní spolky téměř všech členských zemí EU a některých dalších kandidátských zemí.