cz / en rss

Jarní konference 2020 - zrušena

18.02.2020| autor Zuzana Hrochová

Téma: Občanské vybavení - akreditovaná konference

Místo konání: Lanškroun, multifunkční centrum LArt

Termín konání: 2. - 3. dubna 2020

 

S ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu rady státu o zákazu akcí nad 100 účastníků je konference zrušena.

 

Před jejím vyplněním se seznamte s Organizačními informacemi, odesláním přihlášky s nimi vyjadřujete souhlas.  

Další podrobnosti naleznete v Pozvánce na konferenci a v Aktualitách č. 105  

 

Záštitu nad konferenci převzali:

Konference je zařazena do celoživotního profesního vzdělávání ČKA a je ohodnocena 5 body. 

 

Akreditace konference: Konference je akreditována u MV ČR jako vzdělávací program pro úředníky samosprávných celků podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon). Pokud je účastník úředníkem podle tohoto zákona a bude požadovat vystavení akreditačního osvědčení, musí tuto skutečnost vyznačit v elektronické přihlášce a uvést v ní datum a místo svého narození. Osvědčení bude předáno na závěr konference v Lanškrouně.

 

Program konference k 17.1. 2020 

Možnosti ubytování; některá zařízení vyznačená v seznamu jsou předběžně zarezervovaná, při rezervaci proto musíte uvést, že jste účastníci konference AUÚP

 

Místo konání si můžete prohlédnout zde: Multifunkční centrum L´Art