cz / en rss

Konference pro doktorandy MĚ100

31.10.2017| autor Vít Řezáč

Téma: Konference MĚ100

Místo konání: FA ČVUT v Praze

Termín konání: 2.11. 2017 13:00

 

Cílem konference, kterou pořádá Ústav prostorového plánování FA ČVUT pod záštitou AUUP ČR,  je otevřít nově téma, které je sice často v souvislosti s plánováním zmiňováno, ale zřídka prezentováno: ekonomika vrs. územní plánování. Organizátoři chtějí zmapovat, kdo se tématice plánování měst a regionů ve spojitosti s ekonomikou na českých vysokých školách věnuje a podchytit mladé zájemce. Více informací je na www.me100.eu .