cz / en rss

Konference pro doktorandy MĚ100

25.10.2017| Martin Kryl| rubrika novinky

Cílem konference, kterou pořádá Ústav prostorového plánování FA ČVUT pod záštitou AUUP ČR,  je otevřít nově téma, které je sice často v souvislosti s plánováním zmiňováno, ale zřídka prezentováno: ekonomika vrs. územní plánování. Organizátoři chtějí zmapovat, kdo se tématice plánování měst a regionů ve spojitosti s ekonomikou na českých vysokých školách věnuje a podchytit mladé zájemce. Více informací je na www.me100.eu .

Příspěvky v diskusi

Limity těžby v lomu ČSA

19.05.2014| Karel Beránek

Ilustrace ke sporu o dodržení Územních ekologických limitů lomu ČSA včetně komentáře ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Tomáš Sklenář

Diskuse pečlivě sleduji a úmyslně do nich nezasahuji. Jakákoliv poznámka z MMR je mnoha lidmi brána jako sdělení vrchnosti a diskusi jen škodí ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Vladimír Mackovič

Krátce po jednání workshopu AUÚP o urbanistické koncepci a urbanistické kompozici jsem se zabýval návrhem zadání územního plánu jedné obce. Zadání připravil „létající“ pořizovatel ...