cz / en rss

Kontakt

Sídlo a fakturační údaje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s.
Thákurova 7
160 00 Praha 6

datová schránka: uevi66q

IČO: 60163755

AUÚP není plátcem DPH

účet: 1922930399/0800, Česká spořitelna Praha 1
(IBAN: CZ84 0800 0000 0019 2293 0399)

e-mail: info@urbanismus.cz

 

Tajemnice:

Ing. arch. Zuzana Hrochová
tel: 604 507 398, e-mail: zuzana.hrochova@volny.cz

 

Lidé v orgánech AUÚP

Předsednictvo (2022-2026)

Předseda
Doc. Ing. arch. Petr Durdík, durdik@volny.cz

Místopředsedové
Ing. arch. Vít Řezáč, rezac@fa.cvut.cz, auup@volny.cz
Ing. arch. Petr Vávra, petavavra@volny.cz

Členové
Ing. arch. Vanda Ciznerová ciznerova@usbno.cz
Ing. Václav Jetel, Ph.D., vaclavjetel@seznam.cz
Doc Ing. arch. Jan Mužík  muzikja1@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Simona Vondráčková   Ph.D.   Simona.vondrackova@fsv.cvut.cz

 

Rada (2022- 2026) 

Ing. arch. Vanda Ciznerová   ciznerova@usbrno.cz

Ing. arch. Vladimír Dujka  dujka@volny.cz

Doc. ing. arch. Petr Durdík  durdik@volny.cz

Ing. arch.Václav Jetel , Ph.D  vaclav.jetel@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jana Kaválková  jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz;

Ing. arch. Irena Králová   irenakralova@kbkral.cz

Mgr. František Kubeš, PhD  kubes.frantisek@brno.cz

Doc Ing. arch. Jan Mužík  muzikja1@fsv.cvut.cz

Ing. Pavel Petrů  pavel.petru@centrum.cz

Ing. arch. Vít Řezáč  auup@volny.cz

Ing. Tomáš Sklenář  Tom-Sklenar@seznam.cz

Ing. Lukáš Švéda  lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz

Ing. Romana Vačkářová  vackarova@kraj-jihocesky.cz

Ing. arch.  Petr Vávra  petavavra@volny.cz

Ing. arch. Simona Vondráčková   Ph.D. Simona.vondrackova@fsv.cvut.cz

 

 Kontrolní komise (2022- 2026)

 

Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (předseda), cerni@atlas.cz

Ing. arh. Jana Janíková janikova.jana@kr-jihomoravsky.cz
Ing. arch. Vlasta Poláčková, up24polackova@volny.cz
 

 

Redakční rada Aktualit  (od r.  2017)

Tamara Blatová, blatova@uur.cz
Ing. Václav Jetel, vaclavjetel@seznam.cz
Ing. Iveta Laštůvková, ilastuvkova@mukrnov.cz
Ing. Vladimír Mackovič, vladimir@mackovic.cz

 

Pracovní skupiny

Honorářový řád

Ing. arch. Jana Kaválková, jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz
Ing. arch. Pavel Koubek, uk24@volny.cz
Ing. arch. Vlasta Poláčková, up24polackova@volny.cz
Ing. Tomáš Sklenář,
Ing. arch. Petr Vávra, petavavra@volny.cz

Mezinárodní

Ing. arch. Vít Řezáč, rezac@fa.cvut.cz, auup@volny.cz
Ing. Jan Slanina, jslanina@seznam.cz
Ing. Filip Novosád, filip.novosad@mmr.cz
Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.mepnet.cz
Ing. arch. Kateřina Szentesiová, szentesiova@urm.mepnet.cz

Zahraniční cesty

Ing. Tomáš Sklenář, Tom-Sklenar@seznam.cz 
Ing. arch. Vít Řezáč, rezac@fa.cvut.cz
Ing. Filip Novosád, filip.novosad@mmr.cz
Ing. arch. Petr Vávra, petavavra@volny.cz