cz / en rss

Kontakt

Sídlo a fakturační údaje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s.
Thákurova 7
160 00 Praha 6

IČO: 60163755

AUÚP není plátcem DPH

účet: 1922930399/0800, Česká spořitelna Praha 1
(IBAN: CZ84 0800 0000 0019 2293 0399)

e-mail: info@urbanismus.cz

 

Tajemnice:

Ing. arch. Zuzana Hrochová
tel: 604 507 398, e-mail: zuzana.hrochova@volny.cz

 

Lidé v orgánech AUÚP

Předsednictvo (2018 - 2022)

Předseda
Doc. Ing. arch. Petr Durdík, durdik@volny.cz

Místopředsedové
Ing. arch. Vít Řezáč, rezac@fa.cvut.cz, auup@volny.cz
Ing. arch. Petr Vávra, petavavra@volny.cz

Členové
Ing. arch. Vanda Ciznerová ciznerova@usbno.cz
Ing. Václav Jetel, Ph.D., vaclavjetel@seznam.cz
doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., muzikja1@fsv.cvut.cz
Ing. Roman Vodný, roman.vodny@mmr.cz

 

Rada (2018 - 2022) 

členy Rady AUÚP jsou všichni členové předsednictva a dále:

Ing. arch. Jana Janíková, janikova.jana@kr-jihomoravsky.cz
Ing. arch. Jana Kaválková, janakavalkova@seznam.cz
Ing. arch. Milan Košař, archiko@archiko.cz

Ing. arch. Pavel Koubek uk24@volny.cz

Ing. arch. Irena Králová  kralova@plzen.eu   

Ing. Iveta Laštůvková ilastuvkova@mukrnov.cz
Ing. Tomáš Sklenář   Tom-Sklenar@seznam.cz   

Ing. Romana Vačkářová, r.vackarova@iol.cz

 

Kontrolní komise (2018 - 2022)

Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (předseda), cerni@atlas.cz
Ing. arch. Vlasta Poláčková, up24polackova@volny.cz
Ing. arch. Alena Hořejší, horejsi.alena@seznam.cz

 

Redakční rada Aktualit  (od r.  2017)

Tamara Blatová, blatova@uur.cz
Ing. Václav Jetel, vaclavjetel@seznam.cz
Ing. Iveta Laštůvková, ilastuvkova@mukrnov.cz
Ing. Vladimír Mackovič, vladimir@mackovic.cz

 

Pracovní skupiny

Honorářový řád

Ing. arch. Jana Kaválková, jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz
Ing. arch. Pavel Koubek, uk24@volny.cz
Ing. arch. Vlasta Poláčková, up24polackova@volny.cz
Ing. Tomáš Sklenář,
Ing. arch. Petr Vávra, petavavra@volny.cz

Mezinárodní

Ing. arch. Vít Řezáč, rezac@fa.cvut.cz, auup@volny.cz
Ing. Jan Slanina, jslanina@seznam.cz
Ing. Filip Novosád, filip.novosad@mmr.cz
Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.mepnet.cz
Ing. arch. Kateřina Szentesiová, szentesiova@urm.mepnet.cz

Zahraniční cesty

Ing. Tomáš Sklenář, Tom-Sklenar@seznam.cz 
Ing. arch. Vít Řezáč, rezac@fa.cvut.cz
Ing. Filip Novosád, filip.novosad@mmr.cz
Ing. arch. Petr Vávra, petavavra@volny.cz