cz / en rss

O nejlepší urbanistickou práci 2007

01.07.2007| autor Marek Bečka

Do soutěže mohou být přihlášeny práce uznané vedoucím ateliéru jako urbanistické. Práce mohou být semestrální, ročníkové, bakalářské, hodnoceny nebudou závěrečné diplomní projekty.

Hodnotí se kreativní přístup k řešení palčivých urbanistických problémů.

V případě většího počtu prací a výraznější tematické rozdílnosti budou práce hodnoceny v samostatných kategoriích.

Slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen a zahájení výstavy bude spojeno se Světovým dnem urbanismu - 8. listopadem.

Soutěžní řád