cz / en rss

O nejlepší urbanistický projekt 2017

23.03.2018| autor Marek Bečka

V tomto ročníku bylo hodnoceno celkem 46 prací od studentů z FA a FSv ČVUT v Praze, FA STU v Bratislavě, FA VUT v Brně, Technické univerzity ve Wroclawi, FUA TUL v Liberci a z ČZU v Praze.

 

V prvním kole byly oceněny zejména invence a originální přístupy k řešení urbanistických problémů, v druhém pak došlo na kvalitu v detailu a dotaženost práce. V letošním ročníku v naprosté většině uspěly úlohy zpracovávané týmem autorů, které převyšovaly ostatní především kvalitní analýzou a komplexním přístupem k řešení. Neobvyklé dvojnásobné ocenění tématu Obchodné ulice v Bratislavě ukázalo, že atributy samotného zadání můžou být dobrým základem pro kvalitu výsledných návrhů. Porota nad rámec každoročně vyhlašovaných odměn letos ocenila zvláštním uznáním také precizně řešený územní plán, který se mezi přihlášenými pracemi objevil úplně poprvé.

 

Tisková zpráva

Autorský text vítězného návrhu / Gallo, Filová

 

Vizualizace vítězného návrhu / Gallo, Filová

Vizualizace vítězného návrhu / Gallo, Filová