cz / en rss

Podzimní konference 2018

05.11.2018| autor Zuzana Hrochová

Téma: Veřejná prostranství

Místo konání: Pardubice, Klub ABC

Termín konání: 8. - 9. 11. 2018

 

Podrobné informace naleznete v pozvánce a Aktualitách č. 102. Zde vizte upřesněný Program konference (k 5.11.). Aktuální program obdrží účastníci u prezence.

 

Přihlašování již není možné. 

 

Záštitu nad konferencí převzali:

 

Konference je zařazena do celoživotního profesního vzdělávání ČKA  a je ohodnocena 5 body.