cz / en rss

Podzimní konference 2021

08.10.2021| autor Zuzana Hrochová

Téma: Od strategie ke koncepci

Místo konání: Regionální centrum Olomouc (RCO), Jeremenkova 40b

Termín konání: 14. - 15. 10. 2021

 

Upozorňujeme účastníky konference na povinnost dodržování aktuálních protiepidemických opatření proti nemoci COCID-19 platných v době konání konference! Přehled opatření naleznete zde

 

Seznamte se prosím nejprve s Organizačními informacemi, odesláním přihlášky s nimi vyjadřujete souhlas. 

 

Přihlašování již není možné

 

DALŠÍ PODROBNOSTI naleznete v Pozvánce a v Aktualitách č. 108

 

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI:

 

                          

  

                              

 

MEDIÁLNÍ PARTNER:

 

 

 

AKREDITACE KONFERENCE: Konference je akreditována u MV ČR jako vzdělávací program pro úředníky samosprávných celků podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pod číslem AK/PV-621/2021

 

PROGRAM KONFERENCE  k 7. 10. 2021, aktuální program obdrží účastníci u prezence

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK