cz / en rss

Podzimní konference 2017

12.10.2017| autor Zuzana Hrochová

Téma: Interakce sídla a velkých průmyslových závodů

Místo konání: Ústí nad Labem, Universita Jana Evangelisty Purkyně

Termín konání: 26. - 27. 10. 2017

 

Podrobné informace a rámcový program naleznete v pozvánce.

Program - upřesněn 23.10., vytištěný program obdrží účastníci při prezenci

Pro přihlášení prosím použijte tuto elektronickou přihlášku. Termín přihlašování prodloužen do 13. října!

 

Záštity nad konferenci převzali:

- Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj

- Ing. Jiří Havlíček, MBA, ministr průmyslu a obchodu

- Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

- Ing. Věra Nechybová, primátorka Statutárního města Ústí nad Labem,

- Česká komora architektů

 

Konference je zařazena do celoživotního profesního vzdělávání ČKA  a je ohodnocena 5 body.