Asociace pro urbanismus - RSS Feed http://www.urbanismus.cz/rss cs 120 Zemědělská krajina:<br /> spolupráce při tvorbě a užívání http://www.urbanismus.cz/zemedelska-krajina-spoluprace-pri-tvorbe-a-uzivani Dne 31. ledna 2024 se uskutečnil na Přírodovědecké fakultě UK seminář, zaměřený na spolupráci významných aktérů zabývajících se krajinou, s cílem nalézt společnou cestu při jejím užívání, rozvoji a jejím plánování.

Závěrečnou zprávu ze semináře přineseme v nejbližších Aktualitách.

Prezentace ze semináře k prohlédnutí:

 

Řečníci na semináři Zemědělská krajina: spolupráce při tvorbě a užívání

Řečníci na semináři Zemědělská krajina. Foto © Vladimír Mackovič

]]>
Mon, 05 Feb 2024 15:33:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/zemedelska-krajina-spoluprace-pri-tvorbe-a-uzivani Asociace pro urbanismus
Jarní konference 2024 http://www.urbanismus.cz/jarni-konference-2024-novinky Téma: Prostorová regulace v území

Místo konání: Nové Město na Moravě, Kulturní dům

Termín konání: 25. a 26. dubna 2024

 

sipecka   DALŠÍ PODROBNOSTI

 

Nové Město na Moravě - kulturní dům / nádvoří zámku / kavárna s výtečnou kávou

Foto © Luděk Kolář, 20. 1. 2024

]]>
Fri, 26 Jan 2024 23:57:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/jarni-konference-2024-novinky Asociace pro urbanismus
Odešel významný český architekt, urbanista a pedagog Ivo Oberstein http://www.urbanismus.cz/odesel-vyznamny-cesky-architekt,-urbanista-a-pedagog-ivo-oberstein Doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc.

Ivo Oberstein se narodil v roce 1935 ve Zdicích, celý jeho profesní život je však spjat s Prahou, kde vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze na Katedře urbanismu. V letech 1961–1971 působil v Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy a Projektovém ústavu výstavby hl. m. Prahy, kde od roku 1976 vedl Atelier 7. Během let 1990–1994 vykonával funkci hlavního architekta hl. m. Prahy, poté působil jako vědecký a pedagogický pracovník na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

V oboru urbanismu byl Ivo Oberstein výjimečnou osobností. Kromě funkční a výtvarné kompozice urbanistického návrhu – architekturu a urbanismus vnímal jako uměleckou disciplínu – byla pro něj stejně důležitá i kvalita každodenního života obyvatel. Vždy měl snahu o vytvoření příjemného životního prostředí, a to i v silně limitovaných podmínkách socialistické výstavby. Zaměření na sociální aspekt urbanistické tvorby předával i všem svým studentům.

Celá jeho profesní dráha je silně spojená zejména s projektem Jihozápadního Města v Praze, kdy v roce 1967 vyhrál se svým týmem urbanistickou soutěž. Koncepce a založení tohoto sídliště, postaveného podobně jako většina ostatních rozsáhlých obytných celků té doby panelovou technologií, však byly tak kvalitní, že i současným obyvatelům poskytuje příjemné místo pro život.

 

Kresba Centrálního parku Jihozápadního Města (Ivo Oberstein, 1978)

Kresba Centrálního parku Jihozápadního Města (Ivo Oberstein, 1978)

Zdroj: rodinný archiv Ivo Obersteina, CC BY-SA 4.0, cs.wikipedia.org

 

Z dalších významných počinů Ivo Obersteina můžeme zmínit práce na novém územním plánu Prahy, urbanistický návrh Slunečního náměstí a radnice Prahy 13, Smíchova nebo účast v celé řadě urbanistických soutěží (Ďáblice, Ústí nad Labem, Košice).

Ivo Oberstein patřil mezi zakládající členy České komory architektů, je nositelem řady významných ocenění – Grand Prix architektů za celoživotní dílo, Ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře, nominace na cenu Patrika Abercrombieho za městské plánování a design Mezinárodní unie architektů.

Iva oceňují generace kolegů a spolupracovníků. Respektují jej proto, jakým byl demokratickým „šéfem“, protože pracovní pohoda jeho spolupracovníků a dobré vztahy uvnitř ateliéru pro něj byly stejně důležité, jako kvalitně odvedená práce. Ale především si jej vážili proto, jakým byl laskavým a otevřeným člověkem, který nechával všem dostatek tvůrčí svobody a prostoru pro posun naší profese do budoucna.

]]>
Tue, 16 Jan 2024 09:00:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/odesel-vyznamny-cesky-architekt,-urbanista-a-pedagog-ivo-oberstein Asociace pro urbanismus
Workshop OÚR MMR k návrhu vyhlášky k novému stavebnímu zákonu na úseku územního plánování http://www.urbanismus.cz/workshop-our-mmr-k-navrhu-vyhlasky-k-novemu-stavebnimu-zakonu-na-useku-uzemniho-planovani Workshop se bude věnovat hlavním tématům řešeným ve vyhlášce, tedy územně analytickým podkladům, zadání územně plánovacích dokumentací a jednotnému standardu. Na workshopu budou stručně představeny teze pracovního návrhu vyhlášky včetně hlavních předpokládaných změn oproti současné vyhlášce, a k jednotlivým tématům proběhne diskuse.

Workshop se uskuteční 23. ledna 2024 od 9:30 do 13 hodin. Přihlášení k prezenční účasti již není možné, ale workshop bude k dispozici také na streamu přes odkaz na webu MMR.

]]>
Tue, 16 Jan 2024 08:45:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/workshop-our-mmr-k-navrhu-vyhlasky-k-novemu-stavebnimu-zakonu-na-useku-uzemniho-planovani Asociace pro urbanismus
Seminář "Zemědělská krajina: spolupráce při tvorbě a užívání" http://www.urbanismus.cz/seminar-zemedelska-krajina-spoluprace-pri-tvorbe-a-uzivani Zveme Vás na seminář, zaměřený na smysluplnou spolupráci tvůrců územních plánů, realizátorů pozemkových úprav a zemědělských hospodářů.

Seminář spolupořádá AUÚP (pracovní skupina Krajina) a uskuteční se ve středu 31. ledna 2024 na Přírodovědecké fakultě UK.

Další podrobnosti najdete v pozvánce a na webu ASZ ČR.

Zdroj obrázku: asz.cz

]]>
Fri, 05 Jan 2024 10:59:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/seminar-zemedelska-krajina-spoluprace-pri-tvorbe-a-uzivani Asociace pro urbanismus
Workshop AUÚP "Územní plánování a obnovitelné zdroje energie" http://www.urbanismus.cz/workshop-uzemni-planovani-a-obnovitelne-zdroje-energie Zveme Vás na workshop Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR na téma "Územní plánování a obnovitelné zdroje energie", který se uskuteční 26. ledna 2024 na Stavební fakultě ČVUT.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Plumlovsko 2023. Foto © Luděk Kolář

]]>
Wed, 03 Jan 2024 23:57:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/workshop-uzemni-planovani-a-obnovitelne-zdroje-energie Asociace pro urbanismus
Konference Pestrá krajina 2024 http://www.urbanismus.cz/konference-pestra-krajina-2024 Pozvánka na 6. ročník konference, kterou pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze 23. ledna 2024.

Bližší informace najdete v pozvánce a na webu ASZ ČR.

Zdroj obrázku: asz.cz

]]>
Wed, 03 Jan 2024 22:57:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/konference-pestra-krajina-2024 Asociace pro urbanismus
Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 6/2023 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-6/2023 Vyšlo další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj 6/2023. K nahlédnutí je na stránkách ÚÚR.

Mimořádná příloha: sborník z konference AUÚP ČR "Hodnoty území".

   

 

]]>
Tue, 02 Jan 2024 13:51:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-6/2023 Asociace pro urbanismus
Pozemkové úpravy versus územní plán http://www.urbanismus.cz/pozemkove-upravy-vs-uzemni-plan Nový příspěvek na téma "Může být plán společných zařízení pozemkových úprav v nesouladu s územním plánem?" čtěte v sekci diskuse.

]]>
Mon, 20 Nov 2023 02:45:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/pozemkove-upravy-vs-uzemni-plan Asociace pro urbanismus
Studijní cesta Itálie - Toskánsko 2023 - fotografie http://www.urbanismus.cz/studijni-cesta-italie-toskansko-2023 Sun, 19 Nov 2023 17:37:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/studijni-cesta-italie-toskansko-2023 Asociace pro urbanismus Vymezování zelené infrastruktury v územním plánu http://www.urbanismus.cz/vymezovani-zelene-infrastruktury-v-uzemnim-planu Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo k využití v územně plánovací praxi výsledky výzkumného projektu "Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území." Řešení projektu probíhalo  s podporou dotačního programu TAČR.

V březnu 2023 MMR certifikovalo hlavní výstup projektu, Metodiku vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu.  Více informací naleznete na stránkách MMR

]]>
Fri, 05 May 2023 10:12:44 +0200 http://www.urbanismus.cz/vymezovani-zelene-infrastruktury-v-uzemnim-planu Asociace pro urbanismus
Zpráva o činnosti pracovní skupiny "KRAJINA" http://www.urbanismus.cz/zprava-o-cinnosti-pracovni-skupiny-krajina Pracovní skupina AUÚP ČR "Krajina" vydala tuto zprávu o činnosti.

]]>
Thu, 13 Apr 2023 14:50:07 +0200 http://www.urbanismus.cz/zprava-o-cinnosti-pracovni-skupiny-krajina Asociace pro urbanismus
"Vize 2030" společný projekt AUÚP se slovenskou ZUUPS, maďarskou MUT a polskou TUP http://www.urbanismus.cz/vize-2030“-spolecny-projekt-auup-se-slovenskou-zuups,-madarskou-mut-a-polskou-tup Seznamte se se sborníkem příspěvků od zástupců čtyř asociací urbanistů zemí V4, který je ke stažení v sekci "Další Publikace".

Cílem projektu byla výměna zkušeností odborníků na územní plánování při neustálém očekávání nové podoby stavebního zákona v každé ze zúčastněných zemí.

Příspěvky byly představeny na konferenci MUT v Debrecénu a na World Urban Forum v Katovicích ve dnech 26. až 30. 6. 2022.

Projekt byl podporován gratem Interantional Visegrad Fund.

]]>
Tue, 20 Dec 2022 19:05:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/vize-2030“-spolecny-projekt-auup-se-slovenskou-zuups,-madarskou-mut-a-polskou-tup Asociace pro urbanismus
Změna v orgánech AUÚP http://www.urbanismus.cz/zmena-v-organech-auup Vzhledem k tomu, že Roman Vodný rezignoval na funkce v orgánech AUÚP, Rada zvolila na svém jednání 15.12. do Rady Pavla Petrů a do Předsednictva Jana Mužíka. 

Aktuální složení orgánů AUÚP je v kontaktech.

]]>
Sun, 18 Dec 2022 16:12:19 +0100 http://www.urbanismus.cz/zmena-v-organech-auup Asociace pro urbanismus
Urbanistický projekt roku 2022 http://www.urbanismus.cz/urbanisticky-projekt-roku-2022  Titul Urbanistický projekt roku 2022 získalo Jiráskovo náměstí v Kolíně. 

Podrobné výsledky letošního ročníiu soutěže naleznete v tiskové zprávě na webu

]]>
Thu, 30 Jun 2022 17:37:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/urbanisticky-projekt-roku-2022 Asociace pro urbanismus
Stanovení strategických priorit vlády ČR http://www.urbanismus.cz/stanoveni-strategickych-priorit-vlady-cr Dokument  "Stranovení strategických priorit vlády ČR ke zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu" ze dne 13.4. 2022 obsahuje mimo jiné i priority v oblasti ubytování a bydlení.

]]>
Thu, 05 May 2022 14:58:33 +0200 http://www.urbanismus.cz/stanoveni-strategickych-priorit-vlady-cr Asociace pro urbanismus
Mimořádná zpráva - prohlášení předsednictva AUÚP ČR http://www.urbanismus.cz/mimoradna-zprava-prohlaseni-predsednictva-auup-cr Předsednictvo AUÚP ČR dnes vydalo toto prohlášení.]]> Fri, 25 Feb 2022 11:19:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/mimoradna-zprava-prohlaseni-predsednictva-auup-cr Asociace pro urbanismus Urbanistický projekt roku 2021 http://www.urbanismus.cz/urbanisticky-projekt-roku-2021 Vítězem Urbanistického projektu roku 2021 se stala  Urbanistická Studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice v Praze autorů Jiran a partner architekti s.r.o.; SUM. architekti

Podrobné informace a všechny nominace na titul Urbanistický projekt roku naleznete v tiskové zprávě

]]>
Mon, 20 Sep 2021 12:20:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/urbanisticky-projekt-roku-2021 Asociace pro urbanismus
EUROPAN 16 COMPETITION - LIVING CITIES http://www.urbanismus.cz/europan-16-competition-living-cities Europan Europe  vyhlašuje soutěž EUROPAN 16 - živá města. Bližší informace naleznete na webu 

]]>
Tue, 29 Jun 2021 20:23:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/europan-16-competition-living-cities Asociace pro urbanismus
Stanovisko AUÚP k územnímu plánování v přenesené působnosti http://www.urbanismus.cz/stanovisko-auup-k-uzemnimu-planovani-v-prenesene-pusobnosti Stanovisko AUÚP k připravovanému pozměňovacímu návrhu k novému SZ, který se týká přenesení územního plánování do samomostatné působnosti, naleznete v přiloženém dokumentu

]]>
Mon, 01 Feb 2021 10:02:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/stanovisko-auup-k-uzemnimu-planovani-v-prenesene-pusobnosti Asociace pro urbanismus
Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k projektu Dunaj-Odra-Labe http://www.urbanismus.cz/prohlaseni-odbornych-spolecnosti-a-akademickych-pracovist-k-projektu-dunaj-odra-labe Rada Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky rozhodla, že se AUUP ČR připojí k prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k projektu Dunaj-Odra-Labe. S dokumentem, který vyjadřuje zásadní znepokojení s plánovaným projektem plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe, se můžete seznámit zde, stejně jako se stanoviskem části odborné veřejnosti k plánované výstavbě tohoto vodního koridoru z roku 2014, které naleznete zde.

]]>
Sun, 18 Oct 2020 17:57:24 +0200 http://www.urbanismus.cz/prohlaseni-odbornych-spolecnosti-a-akademickych-pracovist-k-projektu-dunaj-odra-labe Asociace pro urbanismus
Připomínky AUÚP k paragrafovému znění stavebního zákona http://www.urbanismus.cz/pripominky-auup-k-paragrafovemu-zneni-stavebniho-zakona Asociace, jako připomínkové místo, uplatnila připomínky k návrhu paragrafového změní stavebního zákona. Tabulka s upratněnými připomínkami je ke stažení zde...

]]>
Fri, 20 Dec 2019 15:05:55 +0100 http://www.urbanismus.cz/pripominky-auup-k-paragrafovemu-zneni-stavebniho-zakona Asociace pro urbanismus
Studijní cesta Bratislava, Budapešť 2019 http://www.urbanismus.cz/studijni-cesta-bratislava-budapest-2019 Thu, 10 Oct 2019 20:48:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/studijni-cesta-bratislava-budapest-2019 Asociace pro urbanismus Připomínky AUÚP k návrhu Věcného záměru stavebního zákona http://www.urbanismus.cz/pripominky-auup-k-navrhu-vecneho-zameru-stavebniho-zakona Asociace byla jako "připomínkové místo" vyzvána k podání připomínek k věcnému záměru SZ. 

Zde si můžete přečíst připomínky, které Asociace uplatnila na MMR.

]]>
Wed, 27 Feb 2019 19:56:49 +0100 http://www.urbanismus.cz/pripominky-auup-k-navrhu-vecneho-zameru-stavebniho-zakona Asociace pro urbanismus
Podzimní konference 2018 http://www.urbanismus.cz/podzimni-konference-2018 Mon, 05 Nov 2018 11:24:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/podzimni-konference-2018 Asociace pro urbanismus Vyjádření předsedy AUÚP k Metropolitnímu plánu pro Seznam.cz http://www.urbanismus.cz/vyjadreni-predsedy-auup-k-metropolitnimu-planu-pro-seznam.cz Předseda AUÚP Petr Durdík poskytl rozhovor pro Zprávy Seznam.cz, ve kterém vyjádřil názor Asociace k návrhu Metropolitního plánu. Rozhovor je ke shlédnutí zde.

]]>
Wed, 22 Aug 2018 22:42:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/vyjadreni-predsedy-auup-k-metropolitnimu-planu-pro-seznam.cz Asociace pro urbanismus
Připomínky AUÚP k Metropolitnímu plánu http://www.urbanismus.cz/pripominky-auup-k-metropolitnimu-planu Asociace uplatnila dne 24.7. 2018 připomínky k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy. Připomínky jsou k dispozici zde.

Dokumentace Metropolitního plánu ke společnému jednání je ke stažení nebo prohlížení k dispozici zde.

]]>
Tue, 24 Jul 2018 23:09:13 +0200 http://www.urbanismus.cz/pripominky-auup-k-metropolitnimu-planu Asociace pro urbanismus
O nejlepší urbanistický projekt 2017 http://www.urbanismus.cz/o-nejlepsi-urbanisticky-projekt-2017 Přinášíme výsledky XXIII. ročníku mezinárodní studentské soutěže, určené pro studenty architektury a vysokých škol obdobného zaměření.

]]>
Fri, 23 Mar 2018 19:00:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/o-nejlepsi-urbanisticky-projekt-2017 Asociace pro urbanismus
Jarní konference 2018 http://www.urbanismus.cz/jarni-konference-2018 Mon, 05 Mar 2018 19:48:56 +0100 http://www.urbanismus.cz/jarni-konference-2018 Asociace pro urbanismus Disciplinární zjišťování Dozorčí rady ČKA proti zpracovatelům posudku Metropolitního plánu zastaveno http://www.urbanismus.cz/disciplinarni-zjistovani-dozorci-rady-cka-proti-zpracovatelum-posudku-metropolitniho-planu-zastaveno V souvislosti se zpracováním posudku na rozpracovaný Metropolitní plán, který byl zpracován členy Asociace na základě objednávky MHMP, byla v říjnu 2016 na autory posudku podána ze strany IPRu žaloba k České komoře architektů pro porušení etických a profesních řádů komory. Vzhledem k tomu, že části žaloby byly okamžitě uveřejněny na webových stránkách tzv. "Metropolitní Prahy" a byla tak poškozena dobrá pověst autorů posudku, aniž bylo o oprávněnosti podání rozhodnuto Dozorčí radou ČKA, uveřejňujeme text tohoto rozhodnutí, které DR ČKA učinila 14.3. tohoto roku a rozeslala všem zúčastněným stranám.  

]]>
Thu, 06 Apr 2017 10:35:09 +0200 http://www.urbanismus.cz/disciplinarni-zjistovani-dozorci-rady-cka-proti-zpracovatelum-posudku-metropolitniho-planu-zastaveno Asociace pro urbanismus
Posouzení Metropolitního plánu hl. m. Prahy http://www.urbanismus.cz/posouzeni-metropolitniho-planu-hl.-m.-prahy Posouzení  návrhu Metropolitního plánu hlavního města Prahy bylo Asociací vypracováno na základě objednávky Magistrátu hl. m. Prahy. 

Více podrobností naleznete zde...

Vlastní Posouzení Metropolitního plánu, včetně přílohy Posouzení využitelnosti Metropolitního plánu v praxi  je ke stažení v pdf.

Následovala ještě Aktualizace Posouzení návrhu Metropolitníího plánu - manažerské shrnutí, které bylo zpracováno k verzi "2.2.", předané pořizovateli 31.5.2016.

Kompletní dokumentace (návrh ke kontrole pořizovatelem) je k dispozici na  stránkách IPR http://www.iprpraha.cz/zverejneninavrhu

]]>
Thu, 14 Jul 2016 12:12:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/posouzeni-metropolitniho-planu-hl.-m.-prahy Asociace pro urbanismus
Publikace 25 let AUÚP http://www.urbanismus.cz/publikace-25-let-auup Součástí posledního čísla bulletinu Aktuality byla i knížečka "25 let AUÚP". Zde na webu je k nahlédnutí v elektronické verzi v sekci Publikace.

]]>
Tue, 10 May 2016 15:04:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/publikace-25-let-auup Asociace pro urbanismus
Sborník "Prostorové plánování a energie" http://www.urbanismus.cz/sbornik-prostorove-planovani-a-energie Mezi lednem a květnem 2014 probíhal Young Planners Workshop, pořádaný Evropskou Radou Urbanistů (ECTP-CEU), zaměřený na téma Prostorové plánování a energie. Stáhněte si sborník z workshopu (v angličtině):

Spatial planning and energy

]]>
Tue, 14 Oct 2014 15:07:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/sbornik-prostorove-planovani-a-energie Asociace pro urbanismus
Cena Asociace 2014 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2014 AUÚP ČR vyhlašuje 7. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 15. 10. 2014.

]]>
Fri, 15 Aug 2014 11:13:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2014 Asociace pro urbanismus
Jarní konference 2004 http://www.urbanismus.cz/jarni-konference-2004 Mon, 02 Feb 2004 13:19:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/jarni-konference-2004 Asociace pro urbanismus