Asociace pro urbanismus - RSS Feed http://www.urbanismus.cz/rss cs 120 24. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu http://www.urbanismus.cz/24.-celostatni-konference-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádá ve dnech 2. – 3. listopadu 2023 ve Zlíně 24. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu

Tématem letošní konference je Novela nového stavebního zákona a digitalizace

Přihlášku a bližší informace naleznete na stránkách ÚÚR.

]]>
Mon, 25 Sep 2023 10:51:38 +0200 http://www.urbanismus.cz/24.-celostatni-konference-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu Asociace pro urbanismus
Podzimní konference 2023 HODNOTY ÚZEMÍ http://www.urbanismus.cz/podzimni-konference-2023 Wed, 16 Aug 2023 10:13:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/podzimni-konference-2023 Asociace pro urbanismus Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 3/2023 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-3/2023 Vyšlo další číslo čaasopisu Urbanismus a územní rozvoj 3/2023. K nahlédnutí na stránkách ÚÚR 

Mimořádná příloha: sborník z konference AUÚP ČR "Energetická krize"

    

]]>
Wed, 12 Jul 2023 13:51:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-3/2023 Asociace pro urbanismus
Vymezování zelené infrastruktury v územním plánu http://www.urbanismus.cz/vymezovani-zelene-infrastruktury-v-uzemnim-planu Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo k využití v územně plánovací praxi výsledky výzkumného projektu "Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území." Řešení projektu probíhalo  s podporou dotačního programu TAČR.

V březnu 2023 MMR certifikovalo hlavní výstup projektu, Metodiku vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu.  Více informací naleznete na stránkách MMR

]]>
Fri, 05 May 2023 10:12:44 +0200 http://www.urbanismus.cz/vymezovani-zelene-infrastruktury-v-uzemnim-planu Asociace pro urbanismus
Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2023 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-2/2023 Vyšlo další číslo čaasopisu Urbanismus a územní rozvoj 2/2023. K nahlédnutí na stránkách ÚÚR

]]>
Thu, 04 May 2023 16:57:08 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-2/2023 Asociace pro urbanismus
Zpráva o činnosti pracovní skupiny "KRAJINA" http://www.urbanismus.cz/zprava-o-cinnosti-pracovni-skupiny-krajina Pracovní skupina AUÚP ČR "Krajina" vydala tuto zprávu o činnosti.

]]>
Thu, 13 Apr 2023 14:50:07 +0200 http://www.urbanismus.cz/zprava-o-cinnosti-pracovni-skupiny-krajina Asociace pro urbanismus
Tisková zpráva - konference Energetická krize http://www.urbanismus.cz/tiskova-zprava-konference-energeticka-krize Tisková zpráva zde

]]>
Mon, 03 Apr 2023 11:33:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/tiskova-zprava-konference-energeticka-krize Asociace pro urbanismus
Jarní konference 2023 http://www.urbanismus.cz/pripravujeme-jarni-konferenci-2023 Mon, 27 Mar 2023 10:27:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/pripravujeme-jarni-konferenci-2023 Asociace pro urbanismus Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2023 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-1/2023 Vyšel časopis urbanismus a územní rozvoj č. 1/2023, včetně pravidelných příloh.

]]>
Sun, 05 Mar 2023 13:35:03 +0100 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-1/2023 Asociace pro urbanismus
"Vize 2030" společný projekt AUÚP se slovenskou ZUUPS, maďarskou MUT a polskou TUP http://www.urbanismus.cz/vize-2030“-spolecny-projekt-auup-se-slovenskou-zuups,-madarskou-mut-a-polskou-tup Seznamte se se sborníkem příspěvků od zástupců čtyř asociací urbanistů zemí V4, který je ke stažení v sekci "Další Publikace".

Cílem projektu byla výměna zkušeností odborníků na územní plánování při neustálém očekávání nové podoby stavebního zákona v každé ze zúčastněných zemí.

Příspěvky byly představeny na konferenci MUT v Debrecénu a na World Urban Forum v Katovicích ve dnech 26. až 30. 6. 2022.

Projekt byl podporován gratem Interantional Visegrad Fund.

 

]]>
Tue, 20 Dec 2022 19:05:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/vize-2030“-spolecny-projekt-auup-se-slovenskou-zuups,-madarskou-mut-a-polskou-tup Asociace pro urbanismus
Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 6/2022 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-6/2022 Vyšlo poslední letošní číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 6/2022. Více na stránkách ÚÚR

]]>
Sun, 18 Dec 2022 16:17:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-6/2022 Asociace pro urbanismus
Změna v orgánech AUÚP http://www.urbanismus.cz/zmena-v-organech-auup Vzhledem k tomu, že Roman Vodný rezignoval na funkce v orgánech AUÚP, Rada zvolila na svém jednání 15.12. do Rady Pavla Petrů a do Předsednictva Jana Mužíka. 

Aktuální složení orgánů AUÚP je v kontaktech.

]]>
Sun, 18 Dec 2022 16:12:19 +0100 http://www.urbanismus.cz/zmena-v-organech-auup Asociace pro urbanismus
Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2022 a sborník z konference AUÚP Město dobré pro život http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-5/2022-a-sbornik-z-konference-auup-mesto-dobre-pro-zivot Vyšlo další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj 5/2022, včetně pravidelných příloh a mimořádné přílohy:  sborníku z konference AUÚP ČR Město dobré pro život

 

]]>
Wed, 23 Nov 2022 14:17:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-5/2022-a-sbornik-z-konference-auup-mesto-dobre-pro-zivot Asociace pro urbanismus
VÝSLEDKY VOLEB DO ORGÁNŮ AUÚP A USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 2022 http://www.urbanismus.cz/vysledky-voleb-do-organu-auup-a-usneseni-shromazdeni-clenu-2022 15. 9. 2022 se v Poděbradech uskutečnilo shromáždění členů, které přijalo toto USNESENÍ.

Shromáždění dále zvolilo nové ORGÁNY ASOCIACE na volební období 2022-2026, protokol volební komise je zde.

]]>
Mon, 19 Sep 2022 18:53:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysledky-voleb-do-organu-auup-a-usneseni-shromazdeni-clenu-2022 Asociace pro urbanismus
Podzimní konference 2022 http://www.urbanismus.cz/podzimni-konference-2022 Fri, 09 Sep 2022 08:20:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/podzimni-konference-2022 Asociace pro urbanismus Shromáždění členů 2022, Poděbrady http://www.urbanismus.cz/shromazdeni-clenu-2022,-podebrady Shromáždění členů AUÚP ČR, jehož součástí budou i volby do orgánů AUÚP,  se uskuteční 15. 9. 2022 od 17:00 v Divadle Na Kovárně, v areálu zámku Poděbrady.

Předseda Asociace Petr Durdík vyzývá ty, kteří mají zájem se aktivně podílet na činnosti Asociace, aby zvážili kandidaturu do jejích orgánů, ať už do Rady, nebo Kontrolní komise.

Dokumenty, které bude shromáždění schvalovat:

]]>
Tue, 30 Aug 2022 14:46:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/shromazdeni-clenu-2022,-podebrady Asociace pro urbanismus
Studijní cesta Skandinávie 2022 - fotodokumentace http://www.urbanismus.cz/studijni-cesta-skandinavie-2022-fotodokumentace Sat, 13 Aug 2022 16:57:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/studijni-cesta-skandinavie-2022-fotodokumentace Asociace pro urbanismus Studijní cesta Skandinávie 2022 http://www.urbanismus.cz/studijni-cesta-skandinavie-2022 Přednášky Oddělení rozvoje města (Oslo)  ]]> Wed, 03 Aug 2022 22:10:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/studijni-cesta-skandinavie-2022 Asociace pro urbanismus Urbanistický projekt roku 2022 http://www.urbanismus.cz/urbanisticky-projekt-roku-2022  Titul Urbanistický projekt roku 2022 získalo Jiráskovo náměstí v Kolíně. 

Podrobné výsledky letošního ročníiu soutěže naleznete v tiskové zprávě na webu

]]>
Thu, 30 Jun 2022 17:37:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/urbanisticky-projekt-roku-2022 Asociace pro urbanismus
Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2022 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-22022 Vyšlo další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj na téma Digitalizace veřejné správy, včetně pravidelných příloh.

Časopis je zveřejněn na stránkách ÚÚR v sekci Časopis "Urbanismus a územní orzvoj"

]]>
Thu, 05 May 2022 15:05:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-22022 Asociace pro urbanismus
Stanovení strategických priorit vlády ČR http://www.urbanismus.cz/stanoveni-strategickych-priorit-vlady-cr Dokument  "Stranovení strategických priorit vlády ČR ke zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu" ze dne 13.4. 2022 obsahuje mimo jiné i priority v oblasti ubytování a bydlení.

]]>
Thu, 05 May 2022 14:58:33 +0200 http://www.urbanismus.cz/stanoveni-strategickych-priorit-vlady-cr Asociace pro urbanismus
Mimořádná zpráva - prohlášení předsednictva AUÚP ČR http://www.urbanismus.cz/mimoradna-zprava-prohlaseni-predsednictva-auup-cr Předsednictvo AUÚP ČR dnes vydalo toto prohlášení.]]> Fri, 25 Feb 2022 11:19:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/mimoradna-zprava-prohlaseni-predsednictva-auup-cr Asociace pro urbanismus Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 6/2021 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-6/2021 Nové číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj s pravidelnými přílohami a s mimořádnou přílohou, sborníkem z konference Od strategie koncepci je k dispoici zde:

 

]]>
Wed, 15 Dec 2021 20:20:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-6/2021 Asociace pro urbanismus
Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2021 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-5/2021 Vyšlo  další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj, včetně mimořádné přílohy Politika územního rozvoje ČR - úlné změní závazné od 1.9.2021 je k dispozici na stránkách ÚÚR

]]>
Thu, 21 Oct 2021 10:46:35 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-5/2021 Asociace pro urbanismus
Usnesení shromáždění členů 2021 http://www.urbanismus.cz/usneseni-shromazdeni-clenu-2021 Dne 14. 10. 2021 se V Olomouci uskutečnilo Shromáždění členů AUÚP ČR. Přítomno bylo 51 členů a ti přijali jednomyslně toto USNESENÍ 

Zprávy a návrh rozpočtu na r. 2022 naleznete v sekci Dokumenty - Shromáždění členů 2021

]]>
Mon, 18 Oct 2021 12:22:51 +0200 http://www.urbanismus.cz/usneseni-shromazdeni-clenu-2021 Asociace pro urbanismus
Urbanistický projekt roku 2021 http://www.urbanismus.cz/urbanisticky-projekt-roku-2021 Vítězem Urbanistického projektu roku 2021 se stala  Urbanistická Studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice v Praze autorů Jiran a partner architekti s.r.o.; SUM. architekti

Podrobné informace a všechny nominace na titul Urbanistický projekt roku naleznete v tiskové zprávě

]]>
Mon, 20 Sep 2021 12:20:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/urbanisticky-projekt-roku-2021 Asociace pro urbanismus
Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2021 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-4/2021 Dlší číslo časopisu včetně mimořádné přílohy "Stavební zákon" naleznete na stránkách ÚÚR

    

]]>
Wed, 15 Sep 2021 12:50:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-4/2021 Asociace pro urbanismus
vyšel sborník z konference "občanské vybavení" http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-obcanske-vybaveni Sborník z konference Občanské vybavení je ke stažení na stránkách ÚÚR  

]]>
Tue, 10 Aug 2021 13:49:44 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-obcanske-vybaveni Asociace pro urbanismus
usnesení shromáždění členů 2020 http://www.urbanismus.cz/usneseni-shromazdeni-clenu-2020/2021 V roce 2020, ani v náhradním termínu na jaře 2021 nebylo možné, vzhledem k nepříznivé epidomeiogické situaci a vyhlášeným vládním opatřením, uskutečnit Shromáždění členů fyzicky a proto nebylo možné ani přijmout usnesení. Rada AUÚP proto rozhodla za této výjimečné situace hlasovat o usnesení korespondenčně - online.

Schválené usnesení

Přílohy usnesení naleznete v sekci Dokumenty - Shromáždění členů 2020

 

]]>
Wed, 21 Jul 2021 17:02:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/usneseni-shromazdeni-clenu-2020/2021 Asociace pro urbanismus
EUROPAN 16 COMPETITION - LIVING CITIES http://www.urbanismus.cz/europan-16-competition-living-cities Europan Europe  vyhlašuje soutěž EUROPAN 16 - živá města. Bližší informace naleznete na webu 

]]>
Tue, 29 Jun 2021 20:23:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/europan-16-competition-living-cities Asociace pro urbanismus
VYŠEL ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Č. 2/2021 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-2/2021 Vyšlo další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj, včetně mimořádné přílony Politika architektury a stavební kultury - vyhodnocení plnění 2020,  více na webu ÚÚR

]]>
Tue, 25 May 2021 10:45:53 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-2/2021 Asociace pro urbanismus
VYŠEL ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Č. 1/2021 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-1/2021 Vyšlo nové číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj, ke stažení je zde...

]]>
Mon, 12 Apr 2021 21:33:28 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-1/2021 Asociace pro urbanismus
Vyšel sborník z konference Změny v územním plánování - co nás čeká? http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-zmeny-v-uzemnim-planovani-co-nas-ceka Sborník z konference Změny v územním plánování - co nás čeká ? si můžete stáhnout zde...

]]>
Wed, 17 Mar 2021 22:30:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-zmeny-v-uzemnim-planovani-co-nas-ceka Asociace pro urbanismus
Stanovisko AUÚP k územnímu plánování v přenesené působnosti http://www.urbanismus.cz/stanovisko-auup-k-uzemnimu-planovani-v-prenesene-pusobnosti Stanovisko AUÚP k připravovanému pozměňovacímu návrhu k novému SZ, který se týká přenesení územního plánování do samomostatné působnosti, naleznete v přiloženém dokumentu

]]>
Mon, 01 Feb 2021 10:02:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/stanovisko-auup-k-uzemnimu-planovani-v-prenesene-pusobnosti Asociace pro urbanismus
Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2020 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-5/2020 Nové číslo časopisu včetně  mimořádné přílohy Koncepce rozvoje venkova je k dispozici na webu ÚÚR.

  

]]>
Mon, 18 Jan 2021 20:11:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-5/2020 Asociace pro urbanismus
VYŠEL ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ č. 4/2020 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-4/2020 Další číslo časopisu včetně pravidelných přiloh a mimořádné přílohy "Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+" je k dispozici na webu ÚÚR.

]]>
Tue, 03 Nov 2020 15:29:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-4/2020 Asociace pro urbanismus
Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k projektu Dunaj-Odra-Labe http://www.urbanismus.cz/prohlaseni-odbornych-spolecnosti-a-akademickych-pracovist-k-projektu-dunaj-odra-labe Rada Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky rozhodla, že se AUUP ČR připojí k prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k projektu Dunaj-Odra-Labe. S dokumentem, který vyjadřuje zásadní znepokojení s plánovaným projektem plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe, se můžete seznámit zde, stejně jako se stanoviskem části odborné veřejnosti k plánované výstavbě tohoto vodního koridoru z roku 2014, které naleznete zde.

]]>
Sun, 18 Oct 2020 17:57:24 +0200 http://www.urbanismus.cz/prohlaseni-odbornych-spolecnosti-a-akademickych-pracovist-k-projektu-dunaj-odra-labe Asociace pro urbanismus
Shromáždění členů 2020 Praha - zrušeno http://www.urbanismus.cz/shromazdeni-clenu-2020-praha Milí kolegové, 

V souladu s vyhlášenými vládními opatřeními není možné uskutečnit Shromáždění členů v plánovaném termínu prezenční formou. Hlasování tedy proběhne následně korespondenčně. Budeme vás informovat později zde na stránkách a e-mailem.

Materiály, které budeme schvalovat, nalezntete v sekci DOKUMENTY,  v záložce Shromáždění členů 2020 a byly vám také rozeslány e-mailem.

Velmi se omlouvám, ze zprávy o hospodaření za r. 2019  vypadla příjmová položka za práci na Slovníku územního rozvoje, takže celkový zisk za loňský rok je o 5 tis. vyšší. opravená zpráva o hospodaření

 

]]>
Fri, 02 Oct 2020 09:25:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/shromazdeni-clenu-2020-praha Asociace pro urbanismus
VYŠEL ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ 3/2020 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-3/2020 Další číslo časopisu včetně  mimořádné přílohy je k dispozici na webu ÚÚR.

]]>
Fri, 31 Jul 2020 22:51:42 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-3/2020 Asociace pro urbanismus
VYŠEL ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2/2020 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-2/2020 Další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj je k dispozici na webu ÚÚR.

]]>
Wed, 10 Jun 2020 15:39:09 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-2/2020 Asociace pro urbanismus
Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj 1/2020 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-1/2020 Nové číslo časopisu včetně  mimořádné přílohy je k dispozici na webu ÚÚR.

 

       

]]>
Fri, 27 Mar 2020 11:48:25 +0100 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-1/2020 Asociace pro urbanismus
Studijní cesta Francie http://www.urbanismus.cz/studijni-cesta-francie S veškerými dotazy ohledně studijní cesty do Francie se prosíme obracejte přímo na CK NOVA, se kterou máte uzavřenou smlouvu. Děkujeme.

]]>
Wed, 11 Mar 2020 10:27:06 +0100 http://www.urbanismus.cz/studijni-cesta-francie Asociace pro urbanismus
Konference v Lanškrouně zrušena! http://www.urbanismus.cz/konference-v-lanskroune-zrusena! S ohledem na šíření nákazy COVID-19 v ČR a na rozhodnutí Bezpečností rady státu o zákazu akcí nad 100 účastníků, je AUUP nucena zrušit jarní konferenci  v Lanškrouně.

Účastnický poplatek bude všem, kdo ho uhadili vrácen. Přihlášené účastníky budeme následně informovat mailem na adresu, kterou uvedli v přihlašovacím formuláři. Pokud nemáte ještě uhrazený účastnický poplatek, neplaťte jej.

Děkujeme za pochopení. 

]]>
Tue, 10 Mar 2020 15:56:42 +0100 http://www.urbanismus.cz/konference-v-lanskroune-zrusena! Asociace pro urbanismus
Vyšel sborník z konference Voda v sídle a krajině http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-voda-v-sidle-a-krajine Vyšel sborník z konference v Plzni jako mimořádná příloha časopisu U&ÚR č. 6/2019, ke stažení je na stránkách ÚÚR

]]>
Fri, 17 Jan 2020 19:15:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-voda-v-sidle-a-krajine Asociace pro urbanismus
Připomínky AUÚP k paragrafovému znění stavebního zákona http://www.urbanismus.cz/pripominky-auup-k-paragrafovemu-zneni-stavebniho-zakona Asociace, jako připomínkové místo, uplatnila připomínky k návrhu paragrafového změní stavebního zákona. Tabulka s upratněnými připomínkami je ke stažení zde...

]]>
Fri, 20 Dec 2019 15:05:55 +0100 http://www.urbanismus.cz/pripominky-auup-k-paragrafovemu-zneni-stavebniho-zakona Asociace pro urbanismus
Zapojte se do diskuse na novém facebookovém profilu ÚÚR http://www.urbanismus.cz/zapojte-se-do-diskuse-na-novem-facebookovem-profilu-uur Facebookový profil ÚÚR naleznete zde...

]]>
Tue, 17 Dec 2019 20:03:43 +0100 http://www.urbanismus.cz/zapojte-se-do-diskuse-na-novem-facebookovem-profilu-uur Asociace pro urbanismus
Mimořádné číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj http://www.urbanismus.cz/mimoradne-cislo-casopisu-urbanismus-a-uzemni-rozvoj Vyšlo mimořádné číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj věnované třiceti letům vývoj území ČR. Prohlédnout si ho můžete zde...

 

]]>
Tue, 17 Dec 2019 19:59:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/mimoradne-cislo-casopisu-urbanismus-a-uzemni-rozvoj Asociace pro urbanismus
Usnesení shromáždění členů 2019 http://www.urbanismus.cz/usneseni-shromazdeni-clen§-2019 Shromáždění členů AUÚP ČR přijalo dne 3. 10. 2019 v Plzni toto USNESENÍ ve kterém zároveň schválilo změnu Stanov AUÚP.

]]>
Thu, 14 Nov 2019 20:10:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/usneseni-shromazdeni-clen§-2019 Asociace pro urbanismus
Standard vybraných částí územního plánu http://www.urbanismus.cz/standard-vybranych-casti-uzemniho-planu Metodický pokyn MMR zavádí jednotný standard grafických výstupů pro závazné výkresy územního plánu a definuje datový model vybraných částí územního plánu.

Podrobnosti včetně všech dokumentů naleznete zde... 

]]>
Thu, 14 Nov 2019 20:09:35 +0100 http://www.urbanismus.cz/standard-vybranych-casti-uzemniho-planu Asociace pro urbanismus
Informace k výzvám MMR z NP a IROP http://www.urbanismus.cz/informace-k-vyzvam-mmr-z-np-a-irop Dne 11.11.2019 MMR vyhlásilo výzvu pro rok 2020 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul Územní plán. Je zde významné zvýhodnění obcí, jejichž Územní plán bude zpracován podle metodiky MMR "Standard vybraných částí územního plánu", tito žadatelé získají 50 bodů ze 100 bodů. Lhůta pro doručení žádosti na MMR je do 11. února 2020 do 12,00 hod.  Vce informací zde...

Dne 11.11.2019 Řídící orgán IROP provedl revize, které posouvají nejzazší datum ukončení realizace projektu stanovené v uvedených výzvách z 31. 12. 2019 na datum 30. 6. 2023. aktuální odkazy:

 

]]>
Thu, 14 Nov 2019 19:47:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/informace-k-vyzvam-mmr-z-np-a-irop Asociace pro urbanismus
Vyšel sborník z konference Doprava a dopravní systémy http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-doprava-a-dopravni-systemy Sborník z konference Doprava a dopravní systémy, která se konala na jaře v Brně, je ke stažení na webu ÚÚR.

 

]]>
Thu, 24 Oct 2019 20:04:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-doprava-a-dopravni-systemy Asociace pro urbanismus
Studijní cesta Bratislava, Budapešť http://www.urbanismus.cz/studijni-cesta-bratislava,-budapest Thu, 10 Oct 2019 20:48:54 +0200 http://www.urbanismus.cz/studijni-cesta-bratislava,-budapest Asociace pro urbanismus Závaznost Aktualizací č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky http://www.urbanismus.cz/zavaznost-aktualizaci-c.-2-a-c.-3-politiky-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky Dne 30. září 2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna dvě sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR.

Dnem 1. října 2019 jsou Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR závazné pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. Podrobnější informace, texty a dokumenty naleznete na těchto odkazech:

  • Aktualizace č. 2  (spočívá ve změně  označení rozvojového záměru „R43 v úseku Brno – Moravská Třebová“  z „R43“ na „S43“)
  • Aktualizace č. 3  (týká se vodního díla Vlachovice)

 

]]>
Tue, 01 Oct 2019 14:46:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/zavaznost-aktualizaci-c.-2-a-c.-3-politiky-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky Asociace pro urbanismus
25. výročí existence Ústavu územního rozvoje http://www.urbanismus.cz/25.-vyroci-existence-ustavu-uzemniho-rozvoje V letošním roce slaví ÚÚR Brno 25. výročí své existence. Při této příležitosti se na Asociaci obrátil dopisem ředitele odbor územního plánování s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku k činnostem Ústavu územního rozvoje, který bylo možné vyplňovat do 7.10. Důvodem je opětovná snaha vedení ministerstva v rámci úspor redukovat počet pracovníků Ústavu pravděpodobně již k 1. 1. 2020, čímž by došlo i k redukci výstupů Ústavu, zejména těch, které nejsou zajišťovány na základě požadavku zákona.

 

]]>
Wed, 25 Sep 2019 10:13:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/25.-vyroci-existence-ustavu-uzemniho-rozvoje Asociace pro urbanismus
Shromáždění členů 2019 http://www.urbanismus.cz/shromazdeni-clenu-2019 Shromáždění členů se uskuteční dne 3.10. 2019 od 17:45 v konferenčním sále hotelu Vienna House v Plzni, U Prazdroje 6

Zde jsou materiály, které bude Shromáždění členů schvalovat:

]]>
Thu, 19 Sep 2019 23:09:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/shromazdeni-clenu-2019 Asociace pro urbanismus
ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 13 http://www.urbanismus.cz/clovek,-stavba-a-uzemni-planovani-13 Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na dvanáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování, která se bude konat 13.11.2019. Více informací zde...

Podrobnější informace o konferenci a přihlašování: www.csup.uzemi.eu

]]>
Fri, 16 Aug 2019 10:33:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/clovek,-stavba-a-uzemni-planovani-13 Asociace pro urbanismus
Vyšel sborník z konference v Pardubicích http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-v-pardubicich Sborník z konference Veřejná prostranství, která se konala v Pardubicích, je ke stažení na webu ÚÚR. Účastnící konference obdrží tištěný sborník poštou.

Obálka sborníku Veřejná prostranství

]]>
Tue, 26 Mar 2019 10:55:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-v-pardubicich Asociace pro urbanismus
Připomínky AUÚP k návrhu Věcného záměru stavebního zákona http://www.urbanismus.cz/pripominky-auup-k-navrhu-vecneho-zameru-stavebniho-zakona Asociace byla jako "připomínkové místo" vyzvána k podání připomínek k věcnému záměru SZ. 

Zde si můžete přečíst připomínky, které Asociace uplatnila na MMR.

]]>
Wed, 27 Feb 2019 19:56:49 +0100 http://www.urbanismus.cz/pripominky-auup-k-navrhu-vecneho-zameru-stavebniho-zakona Asociace pro urbanismus
Úprava výše členských příspěvků http://www.urbanismus.cz/uprava-vyse-clenskych-prispevku Milí kolegové, asi jste již zaregistrovali, že počínaje rokem 2019 se po mnoha a mnoha letech mění výše členských příspěvků. Rozhodlo o tom usnesením Shromáždění členů v dubnu v Mikulově.

Základní příspěvek se zvyšuje ze 700 Kč na 900 Kč. Snížený příspěvek pro studenty prezenčního studia a důchodce, jejichž jediným příjmem je důchod, zůstává 200 Kč. Nově bude snížený příspěvek určen i pro členky, případně členy na rodičovské dovolené, jejichž jediným příjmem je rodičovský příspěvek.

Členové nad 80 let jsou od platby příspěvků osvobozeni.

Prosíme proto všechny členy, jichž se úprava výše příspěvku týká a budou hradit příspěvek před rozesláním složenek s Aktualitami (do konce února 2019), aby si včas upravili příkaz k úhradě.

 

]]>
Wed, 05 Dec 2018 11:00:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/uprava-vyse-clenskych-prispevku Asociace pro urbanismus
Usnesení shromáždění členů http://www.urbanismus.cz/usneseni-shromazdeni-clenu Shromáždění členů AUÚP přijalo v Pardubicích dne 8. 11. 2018 toto usnesení.

]]>
Mon, 12 Nov 2018 17:52:28 +0100 http://www.urbanismus.cz/usneseni-shromazdeni-clenu Asociace pro urbanismus
Volby 2018 http://www.urbanismus.cz/volby-2018 Shromáždění členů zvolilo dne 8. 11. 2018 v Pardubicích nové orgány AUÚP ČR. 

Výsledky voleb naleznete v Protokolu volební komise.

Orgány Asociace budou ve funkčním období 2018 - 2022 pracovat v tomo složení...

 

]]>
Fri, 09 Nov 2018 20:46:41 +0100 http://www.urbanismus.cz/volby-2018 Asociace pro urbanismus
Podzimní konference 2018 http://www.urbanismus.cz/podzimni-konference-2018 Mon, 05 Nov 2018 11:24:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/podzimni-konference-2018 Asociace pro urbanismus Účast zástupců AUÚP v mezinárodní porotě soutěže v Popradu http://www.urbanismus.cz/ucast-zastupcu-auup-v-mezinarodni-porote-souteze-v-popradu Zástupci Asociace Petr Durdík a Petr Vávra zasedli v mezinárodní porotě soutěže na "Širšie centrum a Námestí sv. Egídia" v Popradu.

Reportáž z porotování můžete shlédnout na tomto odkazu.

]]>
Tue, 16 Oct 2018 09:22:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/ucast-zastupcu-auup-v-mezinarodni-porote-souteze-v-popradu Asociace pro urbanismus
Sborník z konference v Mikulově http://www.urbanismus.cz/sbornik-z-konference-v-mikulove Sborník z konference AUÚP Krajina v územním plánování 21. století, která se konala letos v dubnu v Mikulově, je ke stažení na webu ÚÚR.

]]>
Wed, 05 Sep 2018 11:02:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/sbornik-z-konference-v-mikulove Asociace pro urbanismus
Vyjádření předsedy AUÚP k Metropolitnímu plánu pro Seznam.cz http://www.urbanismus.cz/vyjadreni-predsedy-auup-k-metropolitnimu-planu-pro-seznam.cz Předseda AUÚP Petr Durdík poskytl rozhovor pro Zprávy Seznam.cz, ve kterém vyjádřil názor Asociace k návrhu Metropolitního plánu. Rozhovor je ke shlédnutí zde.

]]>
Wed, 22 Aug 2018 22:42:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/vyjadreni-predsedy-auup-k-metropolitnimu-planu-pro-seznam.cz Asociace pro urbanismus
Připomínky AUÚP k Metropolitnímu plánu http://www.urbanismus.cz/pripominky-auup-k-metropolitnimu-planu Asociace uplatnila dne 24.7. 2018 připomínky k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy. Připomínky jsou k dispozici zde.

Dokumentace Metropolitního plánu ke společnému jednání je ke stažení nebo prohlížení k dispozici zde.

]]>
Tue, 24 Jul 2018 23:09:13 +0200 http://www.urbanismus.cz/pripominky-auup-k-metropolitnimu-planu Asociace pro urbanismus
O nejlepší urbanistický projekt 2017 http://www.urbanismus.cz/o-nejlepsi-urbanisticky-projekt-2017 Přinášíme výsledky XXIII. ročníku mezinárodní studentské soutěže, určené pro studenty architektury a vysokých škol obdobného zaměření.

]]>
Fri, 23 Mar 2018 19:00:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/o-nejlepsi-urbanisticky-projekt-2017 Asociace pro urbanismus
Jarní konference 2018 http://www.urbanismus.cz/jarni-konference-2018 Mon, 05 Mar 2018 19:48:56 +0100 http://www.urbanismus.cz/jarni-konference-2018 Asociace pro urbanismus Závěry z workshopu AUÚP http://www.urbanismus.cz/zavery-z-workshopu-auup Na web byly přidány závěry a podněty z Workshopu AUÚP, který se zabýval nástroji územního plánování - konkrétně strukturou a příslušností těchto nástrojů, a dále způsobem vydávání/schvalování dokumentací a mírou jejich závaznosti.

Uložit

Uložit

]]>
Sat, 16 Sep 2017 15:25:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/zavery-z-workshopu-auup Asociace pro urbanismus
Sborník z konference v Rožnově http://www.urbanismus.cz/sbornik-z-konference-v-roznove Právě vyšel sborník z jarní konference AUÚP v Rožnově pod Radhoštěm, věnovaný tématu rozvoje cestovního ruchu.

V elektronické podobě je dostupný na webu ÚÚR.

přebal sborníku

Uložit

]]>
Thu, 27 Jul 2017 15:25:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/sbornik-z-konference-v-roznove Asociace pro urbanismus
Disciplinární zjišťování Dozorčí rady ČKA proti zpracovatelům posudku Metropolitního plánu zastaveno http://www.urbanismus.cz/disciplinarni-zjistovani-dozorci-rady-cka-proti-zpracovatelum-posudku-metropolitniho-planu-zastaveno V souvislosti se zpracováním posudku na rozpracovaný Metropolitní plán, který byl zpracován členy Asociace na základě objednávky MHMP, byla v říjnu 2016 na autory posudku podána ze strany IPRu žaloba k České komoře architektů pro porušení etických a profesních řádů komory. Vzhledem k tomu, že části žaloby byly okamžitě uveřejněny na webových stránkách tzv. "Metropolitní Prahy" a byla tak poškozena dobrá pověst autorů posudku, aniž bylo o oprávněnosti podání rozhodnuto Dozorčí radou ČKA, uveřejňujeme text tohoto rozhodnutí, které DR ČKA učinila 14.3. tohoto roku a rozeslala všem zúčastněným stranám.  

]]>
Thu, 06 Apr 2017 10:35:09 +0200 http://www.urbanismus.cz/disciplinarni-zjistovani-dozorci-rady-cka-proti-zpracovatelum-posudku-metropolitniho-planu-zastaveno Asociace pro urbanismus
Sborník z konference v Litoměřicích http://www.urbanismus.cz/sbornik-z-konference-v-litomericich Právě vyšel sborník z podzimní konference AUÚP v Litoměřicích, věnovaný tématu Přestavba a regenerace sídel a krajiny.

V elektronické podobě je dostupný na webu ÚÚR.

]]>
Thu, 02 Mar 2017 15:25:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/sbornik-z-konference-v-litomericich Asociace pro urbanismus
Usnesení Shromáždění členů AUÚP 2016 http://www.urbanismus.cz/usneseni-shromazdeni-clenu-auup-2016 Shromáždění členů AUÚP v Litoměřicích  6.10.2016 přijalo toto  Usnesení.

]]>
Mon, 10 Oct 2016 21:30:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/usneseni-shromazdeni-clenu-auup-2016 Asociace pro urbanismus
Vyšel sborník z konference v Táboře http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-v-tabore Jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj vyšel v těchto dnech sborník z jarní konference AUÚP v Táboře, věnovaný tématu Kulturní dědictví a památková ochrana. V elektronické podobě je dostupný na webu ÚÚR.

]]>
Fri, 23 Sep 2016 16:00:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-v-tabore Asociace pro urbanismus
Posouzení Metropolitního plánu hl. m. Prahy http://www.urbanismus.cz/posouzeni-metropolitniho-planu-hl.-m.-prahy Posouzení  návrhu Metropolitního plánu hlavního města Prahy bylo Asociací vypracováno na základě objednávky Magistrátu hl. m. Prahy. 

Více podrobností naleznete zde...

Vlastní Posouzení Metropolitního plánu, včetně přílohy Posouzení využitelnosti Metropolitního plánu v praxi  je ke stažení v pdf.

Následovala ještě Aktualizace Posouzení návrhu Metropolitníího plánu - manažerské shrnutí, které bylo zpracováno k verzi "2.2.", předané pořizovateli 31.5.2016.

Kompletní dokumentace (návrh ke kontrole pořizovatelem) je k dispozici na  stránkách IPR http://www.iprpraha.cz/zverejneninavrhu

]]>
Thu, 14 Jul 2016 12:12:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/posouzeni-metropolitniho-planu-hl.-m.-prahy Asociace pro urbanismus
Udělená záštita http://www.urbanismus.cz/udelena-zastita AUUP ČR udělila záštitu 10. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu ARCHITECTURE WEEK PRAHA 2016, Organické město.

]]>
Thu, 09 Jun 2016 11:43:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/udelena-zastita Asociace pro urbanismus
Publikace 25 let AUÚP http://www.urbanismus.cz/publikace-25-let-auup Součástí posledního čísla bulletinu Aktuality byla i knížečka "25 let AUÚP". Zde na webu je k nahlédnutí v elektronické verzi v sekci Publikace.

]]>
Tue, 10 May 2016 15:04:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/publikace-25-let-auup Asociace pro urbanismus
Stavba roku http://www.urbanismus.cz/stavba-roku Urbanistický projekt roku 2015 - přihlášené práce v oblasti urbanismu naleznete zde...

]]>
Tue, 01 Mar 2016 18:38:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/stavba-roku Asociace pro urbanismus
Sborník z Lednice http://www.urbanismus.cz/sbornik-z-lednice Do sekce Publikace byl přidán sborník z loňské konference v Lednici na téma "Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny".

]]>
Thu, 28 Jan 2016 13:32:22 +0100 http://www.urbanismus.cz/sbornik-z-lednice Asociace pro urbanismus
Principy a zásady urbanistické kompozice http://www.urbanismus.cz/principy-a-zasady-urbanisticke-kompozice Doporučujeme vaší pozornosti publikaci "Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech", kterou vydal ÚÚR koncem minulého roku.

Ve formátu pdf je ke stažení na webu ÚÚR.

]]>
Fri, 08 Jan 2016 21:41:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/principy-a-zasady-urbanisticke-kompozice Asociace pro urbanismus
Pozor - změna sídla Asociace ! http://www.urbanismus.cz/pozor-zmena-sidla-asociace-! Nově je sídlem Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR:

Thákurova 7

160 00 Praha 6

Sídlo je tedy shodné s již dříve platnou poštovní adresou. 

Adresu Perucká 11a tedy prosíme již nepoužívejte.

Ostatní údaje a kontakty zůstávají beze změny.

]]>
Thu, 07 Jan 2016 23:15:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/pozor-zmena-sidla-asociace-! Asociace pro urbanismus
Nové stanovy http://www.urbanismus.cz/nove-stanovy V sekci Dokumenty naleznete upravené Stanovy, které schválilo Shromáždění členů svým usnesením dne 24.9. 2015 a byly registrovány Městským soudem v Praze dne 11. 12. 2015.

]]>
Thu, 07 Jan 2016 09:24:31 +0100 http://www.urbanismus.cz/nove-stanovy Asociace pro urbanismus
Prezentace příspěvků z konference v Lednici http://www.urbanismus.cz/prezentace-prispevku-z-konference-v-lednici V  sekci Akce - Podzimní konference 2015  přibyly další prezentace příspěvků, které zazněly na konferenci "Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny" a s jejichž uveřejněním souhlasili autoři příspěvků.

]]>
Wed, 21 Oct 2015 22:36:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/prezentace-prispevku-z-konference-v-lednici Asociace pro urbanismus
Článek Veřejná infrastruktura - doprava a inženýrské sítě. http://www.urbanismus.cz/clanek-verejna-infrastruktura-doprava-a-inzenyrske-site V sekci Publikace - Další odborné texty naleznete článek s postřehy z jarní konference v Jeseníku, který byl publikován v časopise Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2015.

]]>
Mon, 22 Jun 2015 12:24:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/clanek-verejna-infrastruktura-doprava-a-inzenyrske-site Asociace pro urbanismus
"Jaký význam má pojem zeleň v územním plánu?" http://www.urbanismus.cz/clanek-jaky-vyznam-ma-pojem-zelen-v-uzemnim-planu Článek Vladimíra Mackoviče naleznete v sekci Publikace - další odborné texty.

]]>
Wed, 21 Jan 2015 10:26:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/clanek-jaky-vyznam-ma-pojem-zelen-v-uzemnim-planu Asociace pro urbanismus
Sborník "Prostorové plánování a energie" http://www.urbanismus.cz/sbornik-prostorove-planovani-a-energie Mezi lednem a květnem 2014 probíhal Young Planners Workshop, pořádaný Evropskou Radou Urbanistů (ECTP-CEU), zaměřený na téma Prostorové plánování a energie. Stáhněte si sborník z workshopu (v angličtině):

Spatial planning and energy

]]>
Tue, 14 Oct 2014 15:07:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/sbornik-prostorove-planovani-a-energie Asociace pro urbanismus
Vyšel sborník z konference v Chebu http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-v-chebu Právě vyšel sborník z jarní konference AUÚP v Chebu, věnovaný tématu Strategie, urbanismus a architektura města. V nejbližší době bude rozselán účastníkům konference.

]]>
Wed, 03 Sep 2014 15:25:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-v-chebu Asociace pro urbanismus
Jarní konference 2014 Tue, 26 Aug 2014 18:51:00 +0200 Asociace pro urbanismus Cena Asociace 2014 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2014 AUÚP ČR vyhlašuje 7. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 15. 10. 2014.

]]>
Fri, 15 Aug 2014 11:13:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2014 Asociace pro urbanismus
Článek o konferenci AUÚP v Chebu http://www.urbanismus.cz/clanek-o-konferenci-auup-v-chebu Článek paní Blatové o chebské konferenci AUÚP vyšel v časopise UÚR.

]]>
Thu, 03 Jul 2014 15:25:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/clanek-o-konferenci-auup-v-chebu Asociace pro urbanismus
Průzkum k problematice ÚAP http://www.urbanismus.cz/pruzkum-k-problematice-uap Přinášíme výsledky dotazníkového šetření k problematice ÚAP, které proběhlo v první polovině listopadu.  

Dotazník týkající se ÚAP obcí vyplnilo 167 osob, z toho 121 pořizovatelů a 46 uživatelů; 45 bylo členů AUÚP, 122 nečlenů. / Výsledky - ÚAP obcí

Dotazník týkající se ÚAP krajů vyplnilo 29 osob, z toho 24 pořizovatelů, 5 uživatelé; 11 bylo členů, 18 nečlenů. / Výsledky - ÚAP krajů

]]>
Sat, 23 Nov 2013 18:19:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/pruzkum-k-problematice-uap Asociace pro urbanismus
Metodika - výběr zhotovitele územního plánu s uplatněním soutěže o návrh http://www.urbanismus.cz/metodika-vyber-zhotovitele-uzemniho-planu-s-uplatnenim-souteze-o-navrh Pracovní skupina pro urbanismus, územní plánování a krajinu ČKA zpracovala metodiku, která by měla pomoci zlepšit současné nedobré poměry při výběrových řízeních zpracovatele územních plánů. Po odoponování metodiky MMR budou zvoleny způsoby, jak ji nabídnout obcím, respektivě pořizovatelům. Metodika bude mít formu doporučení, není možno ji zadavatelům vnutit.

Materiál je k dispozici ke stažení.

]]>
Wed, 04 Sep 2013 17:29:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/metodika-vyber-zhotovitele-uzemniho-planu-s-uplatnenim-souteze-o-navrh Asociace pro urbanismus