Asociace pro urbanismus - RSS Feed http://www.urbanismus.cz/rss cs 120 Prováděcí vyhlášky ke SZ http://www.urbanismus.cz/provadeci-vyhlasky-ke-sz Dne  18.6. 2024 vyšly ve Sbírce zákonů prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu:

146/2024  Vyhláška o požadavcích na výstavbu

157/2024  Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu

]]>
Wed, 19 Jun 2024 22:34:44 +0200 http://www.urbanismus.cz/provadeci-vyhlasky-ke-sz Asociace pro urbanismus
Modrozelená infrastruktura pozemkových úprav - nástroj pro rozvoj venkova a ozdravení krajiny http://www.urbanismus.cz/modrozelena-infrastruktura-pozemkovych-uprav-nastroj-pro-rozvoj-venkova-a-ozdraveni-krajiny Pozvánka na seminář s exkurzí, který se bude konat 18. června 2024 v kulturním domě Verneřice. Program semináře a přihlašování

]]>
Tue, 11 Jun 2024 10:59:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/modrozelena-infrastruktura-pozemkovych-uprav-nastroj-pro-rozvoj-venkova-a-ozdraveni-krajiny Asociace pro urbanismus
Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2024 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-2/2024 Vyšlo další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj 2/2024. K nahlédnutí je časopis na stránkách Ústavu územního rozvoje (uur.cz).

UÚR 2/2024

 

]]>
Wed, 08 May 2024 13:51:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-2/2024 Asociace pro urbanismus
Konference Urbanscapes Praha 2024 http://www.urbanismus.cz/konference-urbanscapes-praha-2024 Zveme Vás na konferenci Urbanscapes Praha 2024, která se uskuteční ve dnech 21. a 22. května na Fakultě architektury ČVUT.

Více informací na webu České asociace pro krajinářskou architekturu (SZKT).

Konference Urbanscapes Praha 2024

]]>
Tue, 23 Apr 2024 11:29:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/konference-urbanscapes-praha-2024 Asociace pro urbanismus
Jarní konference 2024 http://www.urbanismus.cz/jarni-konference-2024-novinky Téma: Prostorová regulace v území

Místo konání: Nové Město na Moravě, Kulturní dům

Termín konání: 25. a 26. dubna 2024

 

Přihlašování na konferenci již bylo ukončeno.

 

sipecka   DALŠÍ PODROBNOSTI

 

Nové Město na Moravě - kulturní dům / nádvoří zámku / kavárna s výtečnou kávou

Foto © Luděk Kolář, 20. 1. 2024

]]>
Wed, 06 Mar 2024 11:57:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/jarni-konference-2024-novinky Asociace pro urbanismus
Vyšel bulletin Aktuality č. 113 http://www.urbanismus.cz/vysel-bulletin-aktuality-c.-113 Vyšlo další číslo bulletinu Aktuality, zde je k nahlédnutí.

Bulletin Aktuality

 

]]>
Tue, 05 Mar 2024 13:55:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/vysel-bulletin-aktuality-c.-113 Asociace pro urbanismus
Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2024 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-1/2024 Vyšlo další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj 1/2024 (obsah čísla). Časopis je k nahlédnutí na stránkách ÚÚR.

Časopis Urbanismus a územní rozvoj

 

]]>
Tue, 05 Mar 2024 13:51:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-1/2024 Asociace pro urbanismus
Zemědělská krajina:<br /> spolupráce při tvorbě a užívání http://www.urbanismus.cz/zemedelska-krajina-spoluprace-pri-tvorbe-a-uzivani Dne 31. ledna 2024 se uskutečnil na Přírodovědecké fakultě UK seminář, zaměřený na spolupráci významných aktérů zabývajících se krajinou, s cílem nalézt společnou cestu při jejím užívání, rozvoji a jejím plánování.

Závěrečnou zprávu ze semináře přineseme v nejbližších Aktualitách.

Prezentace ze semináře k prohlédnutí:

 

Řečníci na semináři Zemědělská krajina: spolupráce při tvorbě a užívání

Řečníci na semináři Zemědělská krajina. Foto © Vladimír Mackovič

]]>
Mon, 05 Feb 2024 15:33:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/zemedelska-krajina-spoluprace-pri-tvorbe-a-uzivani Asociace pro urbanismus
Odešel významný český architekt, urbanista a pedagog Ivo Oberstein http://www.urbanismus.cz/odesel-vyznamny-cesky-architekt,-urbanista-a-pedagog-ivo-oberstein Doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc.

Ivo Oberstein se narodil v roce 1935 ve Zdicích, celý jeho profesní život je však spjat s Prahou, kde vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze na Katedře urbanismu. V letech 1961–1971 působil v Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy a Projektovém ústavu výstavby hl. m. Prahy, kde od roku 1976 vedl Atelier 7. Během let 1990–1994 vykonával funkci hlavního architekta hl. m. Prahy, poté působil jako vědecký a pedagogický pracovník na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

V oboru urbanismu byl Ivo Oberstein výjimečnou osobností. Kromě funkční a výtvarné kompozice urbanistického návrhu – architekturu a urbanismus vnímal jako uměleckou disciplínu – byla pro něj stejně důležitá i kvalita každodenního života obyvatel. Vždy měl snahu o vytvoření příjemného životního prostředí, a to i v silně limitovaných podmínkách socialistické výstavby. Zaměření na sociální aspekt urbanistické tvorby předával i všem svým studentům.

Celá jeho profesní dráha je silně spojená zejména s projektem Jihozápadního Města v Praze, kdy v roce 1967 vyhrál se svým týmem urbanistickou soutěž. Koncepce a založení tohoto sídliště, postaveného podobně jako většina ostatních rozsáhlých obytných celků té doby panelovou technologií, však byly tak kvalitní, že i současným obyvatelům poskytuje příjemné místo pro život.

 

Kresba Centrálního parku Jihozápadního Města (Ivo Oberstein, 1978)

Kresba Centrálního parku Jihozápadního Města (Ivo Oberstein, 1978)

Zdroj: rodinný archiv Ivo Obersteina, CC BY-SA 4.0, cs.wikipedia.org

 

Z dalších významných počinů Ivo Obersteina můžeme zmínit práce na novém územním plánu Prahy, urbanistický návrh Slunečního náměstí a radnice Prahy 13, Smíchova nebo účast v celé řadě urbanistických soutěží (Ďáblice, Ústí nad Labem, Košice).

Ivo Oberstein patřil mezi zakládající členy České komory architektů, je nositelem řady významných ocenění – Grand Prix architektů za celoživotní dílo, Ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře, nominace na cenu Patrika Abercrombieho za městské plánování a design Mezinárodní unie architektů.

Iva oceňují generace kolegů a spolupracovníků. Respektují jej proto, jakým byl demokratickým „šéfem“, protože pracovní pohoda jeho spolupracovníků a dobré vztahy uvnitř ateliéru pro něj byly stejně důležité, jako kvalitně odvedená práce. Ale především si jej vážili proto, jakým byl laskavým a otevřeným člověkem, který nechával všem dostatek tvůrčí svobody a prostoru pro posun naší profese do budoucna.

]]>
Tue, 16 Jan 2024 09:00:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/odesel-vyznamny-cesky-architekt,-urbanista-a-pedagog-ivo-oberstein Asociace pro urbanismus
Workshop OÚR MMR k návrhu vyhlášky k novému stavebnímu zákonu na úseku územního plánování http://www.urbanismus.cz/workshop-our-mmr-k-navrhu-vyhlasky-k-novemu-stavebnimu-zakonu-na-useku-uzemniho-planovani Workshop se bude věnovat hlavním tématům řešeným ve vyhlášce, tedy územně analytickým podkladům, zadání územně plánovacích dokumentací a jednotnému standardu. Na workshopu budou stručně představeny teze pracovního návrhu vyhlášky včetně hlavních předpokládaných změn oproti současné vyhlášce, a k jednotlivým tématům proběhne diskuse.

Workshop se uskuteční 23. ledna 2024 od 9:30 do 13 hodin. Přihlášení k prezenční účasti již není možné, ale workshop bude k dispozici také na streamu přes odkaz na webu MMR.

]]>
Tue, 16 Jan 2024 08:45:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/workshop-our-mmr-k-navrhu-vyhlasky-k-novemu-stavebnimu-zakonu-na-useku-uzemniho-planovani Asociace pro urbanismus
Seminář "Zemědělská krajina: spolupráce při tvorbě a užívání" http://www.urbanismus.cz/seminar-zemedelska-krajina-spoluprace-pri-tvorbe-a-uzivani Zveme Vás na seminář, zaměřený na smysluplnou spolupráci tvůrců územních plánů, realizátorů pozemkových úprav a zemědělských hospodářů.

Seminář spolupořádá AUÚP (pracovní skupina Krajina) a uskuteční se ve středu 31. ledna 2024 na Přírodovědecké fakultě UK.

Další podrobnosti najdete v pozvánce a na webu ASZ ČR.

Zdroj obrázku: asz.cz

]]>
Fri, 05 Jan 2024 10:59:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/seminar-zemedelska-krajina-spoluprace-pri-tvorbe-a-uzivani Asociace pro urbanismus
Workshop AUÚP "Územní plánování a obnovitelné zdroje energie" http://www.urbanismus.cz/workshop-uzemni-planovani-a-obnovitelne-zdroje-energie Zveme Vás na workshop Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR na téma "Územní plánování a obnovitelné zdroje energie", který se uskuteční 26. ledna 2024 na Stavební fakultě ČVUT.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Plumlovsko 2023. Foto © Luděk Kolář

]]>
Wed, 03 Jan 2024 23:57:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/workshop-uzemni-planovani-a-obnovitelne-zdroje-energie Asociace pro urbanismus
Konference Pestrá krajina 2024 http://www.urbanismus.cz/konference-pestra-krajina-2024 Pozvánka na 6. ročník konference, kterou pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze 23. ledna 2024.

Bližší informace najdete v pozvánce a na webu ASZ ČR.

Zdroj obrázku: asz.cz

]]>
Wed, 03 Jan 2024 22:57:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/konference-pestra-krajina-2024 Asociace pro urbanismus
Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 6/2023 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-6/2023 Vyšlo další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj 6/2023. K nahlédnutí je na stránkách ÚÚR.

Mimořádná příloha: sborník z konference AUÚP ČR "Hodnoty území".

   

 

]]>
Tue, 02 Jan 2024 13:51:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/vysel-casopis-urbanismus-a-uzemni-rozvoj-c.-6/2023 Asociace pro urbanismus
Pozemkové úpravy versus územní plán http://www.urbanismus.cz/pozemkove-upravy-vs-uzemni-plan Nový příspěvek na téma "Může být plán společných zařízení pozemkových úprav v nesouladu s územním plánem?" čtěte v sekci diskuse.

]]>
Mon, 20 Nov 2023 02:45:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/pozemkove-upravy-vs-uzemni-plan Asociace pro urbanismus
Studijní cesta Itálie - Toskánsko 2023 - fotografie http://www.urbanismus.cz/studijni-cesta-italie-toskansko-2023 Sun, 19 Nov 2023 17:37:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/studijni-cesta-italie-toskansko-2023 Asociace pro urbanismus Vymezování zelené infrastruktury v územním plánu http://www.urbanismus.cz/vymezovani-zelene-infrastruktury-v-uzemnim-planu Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo k využití v územně plánovací praxi výsledky výzkumného projektu "Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území." Řešení projektu probíhalo  s podporou dotačního programu TAČR.

V březnu 2023 MMR certifikovalo hlavní výstup projektu, Metodiku vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu.  Více informací naleznete na stránkách MMR

]]>
Fri, 05 May 2023 10:12:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/vymezovani-zelene-infrastruktury-v-uzemnim-planu Asociace pro urbanismus
Zpráva o činnosti pracovní skupiny "KRAJINA" http://www.urbanismus.cz/zprava-o-cinnosti-pracovni-skupiny-krajina Pracovní skupina AUÚP ČR "Krajina" vydala tuto zprávu o činnosti.

]]>
Thu, 13 Apr 2023 14:50:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/zprava-o-cinnosti-pracovni-skupiny-krajina Asociace pro urbanismus
Změna v orgánech AUÚP http://www.urbanismus.cz/zmena-v-organech-auup Vzhledem k tomu, že Roman Vodný rezignoval na funkce v orgánech AUÚP, Rada zvolila na svém jednání 15.12. do Rady Pavla Petrů a do Předsednictva Jana Mužíka. 

Aktuální složení orgánů AUÚP je v kontaktech.

]]>
Sun, 18 Dec 2022 16:12:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/zmena-v-organech-auup Asociace pro urbanismus
Mimořádná zpráva - prohlášení předsednictva AUÚP ČR http://www.urbanismus.cz/mimoradna-zprava-prohlaseni-predsednictva-auup-cr Předsednictvo AUÚP ČR dnes vydalo toto prohlášení.]]> Fri, 25 Feb 2022 11:19:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/mimoradna-zprava-prohlaseni-predsednictva-auup-cr Asociace pro urbanismus