Asociace pro urbanismus - RSS Feed http://www.urbanismus.cz/rss cs 120 Konference pro doktorandy MĚ100 http://www.urbanismus.cz/konference-pro-doktorandy-me100 Cílem konference, kterou pořádá Ústav prostorového plánování FA ČVUT pod záštitou AUUP ČR, je otevřít nově téma, které je sice často v souvislosti s plánováním zmiňováno, ale zřídka prezentováno: ekonomika vrs. územní plánování. Organizátoři chtějí zmapovat, kdo se tématice plánování měst a regionů ve spojitosti s ekonomikou na českých vysokých školách věnuje a podchytit mladé zájemce.

Konference se koná 2.11. 2017 na FA ČVUT v Praze, místnost 112. Více informací je na www.me100.eu

]]>
Wed, 25 Oct 2017 21:56:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/konference-pro-doktorandy-me100 Asociace pro urbanismus
Podzimní konference 2017 http://www.urbanismus.cz/pripravujeme...-podzimni-konference-2017 Thu, 12 Oct 2017 17:32:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/pripravujeme...-podzimni-konference-2017 Asociace pro urbanismus Závěry z workshopu AUÚP http://www.urbanismus.cz/zavery-z-workshopu-auup Na web byly přidány závěry a podněty z Workshopu AUÚP, který se zabýval nástroji územního plánování - konkrétně strukturou a příslušností těchto nástrojů, a dále způsobem vydávání/schvalování dokumentací a mírou jejich závaznosti.

Uložit

Uložit

]]>
Sat, 16 Sep 2017 15:25:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/zavery-z-workshopu-auup Asociace pro urbanismus
21. celostátní konference o územním plánování... http://www.urbanismus.cz/21.-celostatni-konference-o-uzemnim-planovani 21. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu na téma NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA se uskuteční 12. a 13. 10. 2017 v Plzni.

Pořádá MMR, více informací naleznete na stránkách ÚÚR. 

]]>
Tue, 08 Aug 2017 12:07:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/21.-celostatni-konference-o-uzemnim-planovani Asociace pro urbanismus
seminář Novela stavebního zákona http://www.urbanismus.cz/seminar-novela-stavebniho-zakona Seminář  Novela stavebního zákona, změny při územním rozhodování a povolování staveb se uskuteční  31.8.2017 v prostorách nadace ABF.

Více informací a přihláška v přiložené pozvánce.

]]>
Thu, 03 Aug 2017 10:00:53 +0200 http://www.urbanismus.cz/seminar-novela-stavebniho-zakona Asociace pro urbanismus
Sborník z konference v Rožnově http://www.urbanismus.cz/sbornik-z-konference-v-roznove Právě vyšel sborník z jarní konference AUÚP v Rožnově pod Radhoštěm, věnovaný tématu rozvoje cestovního ruchu.

V elektronické podobě je dostupný na webu ÚÚR.

přebal sborníku

Uložit

]]>
Thu, 27 Jul 2017 15:25:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/sbornik-z-konference-v-roznove Asociace pro urbanismus
Člověk, stavba a územní plánování http://www.urbanismus.cz/clovek,-stavba-a-uzemni-planovani Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na jedenáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování, která se bude konat 1.11.2017.

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. V letošním ročníku projdou všechny přijaté a přednesené příspěvky recenzním řízením a výstupem konference bude sborník, předložený k zařazení do databáze SCOPUS. Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma, pro ostatní je třeba uhradit vložné ve výši 350 Kč.

Podrobnější informace o konferenci a přihlašování: www.csup.uzemi.eu 

]]>
Tue, 09 May 2017 16:31:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/clovek,-stavba-a-uzemni-planovani Asociace pro urbanismus
Disciplinární zjišťování Dozorčí rady ČKA proti zpracovatelům posudku Metropolitního plánu zastaveno http://www.urbanismus.cz/disciplinarni-zjistovani-dozorci-rady-cka-proti-zpracovatelum-posudku-metropolitniho-planu-zastaveno V souvislosti se zpracováním posudku na rozpracovaný Metropolitní plán, který byl zpracován členy Asociace na základě objednávky MHMP, byla v říjnu 2016 na autory posudku podána ze strany IPRu žaloba k České komoře architektů pro porušení etických a profesních řádů komory. Vzhledem k tomu, že části žaloby byly okamžitě uveřejněny na webových stránkách tzv. "Metropolitní Prahy" a byla tak poškozena dobrá pověst autorů posudku, aniž bylo o oprávněnosti podání rozhodnuto Dozorčí radou ČKA, uveřejňujeme text tohoto rozhodnutí, které DR ČKA učinila 14.3. tohoto roku a rozeslala všem zúčastněným stranám.  

]]>
Thu, 06 Apr 2017 10:35:09 +0200 http://www.urbanismus.cz/disciplinarni-zjistovani-dozorci-rady-cka-proti-zpracovatelum-posudku-metropolitniho-planu-zastaveno Asociace pro urbanismus
Sborník z konference v Litoměřicích http://www.urbanismus.cz/sbornik-z-konference-v-litomericich Právě vyšel sborník z podzimní konference AUÚP v Litoměřicích, věnovaný tématu Přestavba a regenerace sídel a krajiny.

V elektronické podobě je dostupný na webu ÚÚR.

]]>
Thu, 02 Mar 2017 15:25:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/sbornik-z-konference-v-litomericich Asociace pro urbanismus
Usnesení Shromáždění členů AUÚP 2016 http://www.urbanismus.cz/usneseni-shromazdeni-clenu-auup-2016 Shromáždění členů AUÚP v Litoměřicích  6.10.2016 přijalo toto  Usnesení.

]]>
Mon, 10 Oct 2016 21:30:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/usneseni-shromazdeni-clenu-auup-2016 Asociace pro urbanismus
Vyšel sborník z konference v Táboře http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-v-tabore Jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj vyšel v těchto dnech sborník z jarní konference AUÚP v Táboře, věnovaný tématu Kulturní dědictví a památková ochrana. V elektronické podobě je dostupný na webu ÚÚR.

]]>
Fri, 23 Sep 2016 16:00:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-v-tabore Asociace pro urbanismus
Posouzení Metropolitního plánu hl. m. Prahy http://www.urbanismus.cz/posouzeni-metropolitniho-planu-hl.-m.-prahy Posouzení  návrhu Metropolitního plánu hlavního města Prahy bylo Asociací vypracováno na základě objednávky Magistrátu hl. m. Prahy. 

Více podrobností naleznete zde...

Vlastní Posouzení Metropolitního plánu, včetně přílohy Posouzení využitelnosti Metropolitního plánu v praxi  je ke stažení v pdf.

Následovala ještě Aktualizace Posouzení návrhu Metropolitníího plánu - manažerské shrnutí, které bylo zpracováno k verzi "2.2.", předané pořizovateli 31.5.2016.

Kompletní dokumentace (návrh ke kontrole pořizovatelem) je k dispozici na  stránkách IPR http://www.iprpraha.cz/zverejneninavrhu

]]>
Thu, 14 Jul 2016 12:12:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/posouzeni-metropolitniho-planu-hl.-m.-prahy Asociace pro urbanismus
Udělená záštita http://www.urbanismus.cz/udelena-zastita AUUP ČR udělila záštitu 10. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu ARCHITECTURE WEEK PRAHA 2016, Organické město.

]]>
Thu, 09 Jun 2016 11:43:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/udelena-zastita Asociace pro urbanismus
Publikace 25 let AUÚP http://www.urbanismus.cz/publikace-25-let-auup Součástí posledního čísla bulletinu Aktuality byla i knížečka "25 let AUÚP". Zde na webu je k nahlédnutí v elektronické verzi v sekci Publikace.

]]>
Tue, 10 May 2016 15:04:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/publikace-25-let-auup Asociace pro urbanismus
Stavba roku http://www.urbanismus.cz/stavba-roku Urbanistický projekt roku 2015 - přihlášené práce v oblasti urbanismu naleznete zde...

]]>
Tue, 01 Mar 2016 18:38:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/stavba-roku Asociace pro urbanismus
Sborník z Lednice http://www.urbanismus.cz/sbornik-z-lednice Do sekce Publikace byl přidán sborník z loňské konference v Lednici na téma "Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny".

]]>
Thu, 28 Jan 2016 13:32:22 +0100 http://www.urbanismus.cz/sbornik-z-lednice Asociace pro urbanismus
Principy a zásady urbanistické kompozice http://www.urbanismus.cz/principy-a-zasady-urbanisticke-kompozice Doporučujeme vaší pozornosti publikaci "Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech", kterou vydal ÚÚR koncem minulého roku.

Ve formátu pdf je ke stažení na webu ÚÚR.

]]>
Fri, 08 Jan 2016 21:41:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/principy-a-zasady-urbanisticke-kompozice Asociace pro urbanismus
Pozor - změna sídla Asociace ! http://www.urbanismus.cz/pozor-zmena-sidla-asociace-! Nově je sídlem Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR:

Thákurova 7

160 00 Praha 6

Sídlo je tedy shodné s již dříve platnou poštovní adresou. 

Adresu Perucká 11a tedy prosíme již nepoužívejte.

Ostatní údaje a kontakty zůstávají beze změny.

]]>
Thu, 07 Jan 2016 23:15:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/pozor-zmena-sidla-asociace-! Asociace pro urbanismus
Nové stanovy http://www.urbanismus.cz/nove-stanovy V sekci Dokumenty naleznete upravené Stanovy, které schválilo Shromáždění členů svým usnesením dne 24.9. 2015 a byly registrovány Městským soudem v Praze dne 11. 12. 2015.

]]>
Thu, 07 Jan 2016 09:24:31 +0100 http://www.urbanismus.cz/nove-stanovy Asociace pro urbanismus
Workshop pro členy AUÚP http://www.urbanismus.cz/workshop-pro-cleny-auup Workshop bude navazovat na již probírané téma "Pojmosloví", je  určen pro členy Asociace a uskuteční se 5.2. 2016 na Stavební fakultě v Praze. Bližší informace obdržíte v průběhu ledna e-mailem.

]]>
Wed, 09 Dec 2015 00:00:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/workshop-pro-cleny-auup Asociace pro urbanismus
Možnosti čerpání finančních prostředků na podporu územního plánování http://www.urbanismus.cz/moznosti-cerpani-financnich-prostredku-na-podporu-uzemniho-plnovani Informace o možnosti čerpání finančních prostředků na podporu územního plánování z integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a z národního programu naleznete zde...  a na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj 

]]>
Mon, 23 Nov 2015 16:22:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/moznosti-cerpani-financnich-prostredku-na-podporu-uzemniho-plnovani Asociace pro urbanismus
Cena Asociace 2015 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2015 AUÚP ČR vyhlašuje 8. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 5. ledna 2016.

]]>
Fri, 13 Nov 2015 22:36:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2015 Asociace pro urbanismus
Prezentace příspěvků z konference v Lednici http://www.urbanismus.cz/prezentace-prispevku-z-konference-v-lednici V  sekci Akce - Podzimní konference 2015  přibyly další prezentace příspěvků, které zazněly na konferenci "Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny" a s jejichž uveřejněním souhlasili autoři příspěvků.

]]>
Wed, 21 Oct 2015 22:36:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/prezentace-prispevku-z-konference-v-lednici Asociace pro urbanismus
Podzimní konference 2015 http://www.urbanismus.cz/pripravujeme-podzimni-konferenci-2015 Mon, 21 Sep 2015 21:07:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/pripravujeme-podzimni-konferenci-2015 Asociace pro urbanismus Článek Veřejná infrastruktura - doprava a inženýrské sítě. http://www.urbanismus.cz/clanek-verejna-infrastruktura-doprava-a-inzenyrske-site V sekci Publikace - Další odborné texty naleznete článek s postřehy z jarní konference v Jeseníku, který byl publikován v časopise Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2015.

]]>
Mon, 22 Jun 2015 12:24:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/clanek-verejna-infrastruktura-doprava-a-inzenyrske-site Asociace pro urbanismus
"Jaký význam má pojem zeleň v územním plánu?" http://www.urbanismus.cz/clanek-jaky-vyznam-ma-pojem-zelen-v-uzemnim-planu Článek Vladimíra Mackoviče naleznete v sekci Publikace - další odborné texty.

]]>
Wed, 21 Jan 2015 10:26:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/clanek-jaky-vyznam-ma-pojem-zelen-v-uzemnim-planu Asociace pro urbanismus
Sborník "Prostorové plánování a energie" http://www.urbanismus.cz/sbornik-prostorove-planovani-a-energie Mezi lednem a květnem 2014 probíhal Young Planners Workshop, pořádaný Evropskou Radou Urbanistů (ECTP-CEU), zaměřený na téma Prostorové plánování a energie. Stáhněte si sborník z workshopu (v angličtině):

Spatial planning and energy

]]>
Tue, 14 Oct 2014 15:07:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/sbornik-prostorove-planovani-a-energie Asociace pro urbanismus
Vyšel sborník z konference v Chebu http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-v-chebu Právě vyšel sborník z jarní konference AUÚP v Chebu, věnovaný tématu Strategie, urbanismus a architektura města. V nejbližší době bude rozselán účastníkům konference.

]]>
Wed, 03 Sep 2014 15:25:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/vysel-sbornik-z-konference-v-chebu Asociace pro urbanismus
Jarní konference 2014 Tue, 26 Aug 2014 18:51:00 +0200 Asociace pro urbanismus Cena Asociace 2014 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2014 AUÚP ČR vyhlašuje 7. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 15. 10. 2014.

]]>
Fri, 15 Aug 2014 11:13:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2014 Asociace pro urbanismus
Článek o konferenci AUÚP v Chebu http://www.urbanismus.cz/clanek-o-konferenci-auup-v-chebu Článek paní Blatové o chebské konferenci AUÚP vyšel v časopise UÚR.

]]>
Thu, 03 Jul 2014 15:25:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/clanek-o-konferenci-auup-v-chebu Asociace pro urbanismus
DVD ze studijní cesty do Maroka http://www.urbanismus.cz/dvd-ze-studijni-cesty-do-maroka Zájemci o DVD ze studijní cesty do Maroka se mohou obrátit na Milana Košaře (archiko@archiko.cz).

]]>
Thu, 03 Jul 2014 15:20:27 +0200 http://www.urbanismus.cz/dvd-ze-studijni-cesty-do-maroka Asociace pro urbanismus
Urbanistická soutěž „Přeměna části bývalé nemocnice na město“ http://www.urbanismus.cz/urbanisticka-soutez-„premena-casti-byvale-nemocnice-na-mesto“ Město Uherské Hradiště vypisuje urbanistickou soutěž na přeměnu části bývalé nemocnice na město. Úloha je atraktivní jak rozlohou území, tak jeho polohou.

Soutěž je vypsána dle regulí ČKA, informace o soutěži lze dohledat i na stránkách ČKA.

Podrobnější informace naleznou zájemci na stránkách města Uherské Hradiště.

]]>
Tue, 17 Jun 2014 10:37:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/urbanisticka-soutez-„premena-casti-byvale-nemocnice-na-mesto“ Asociace pro urbanismus
Změna poštovní adresy AUPP http://www.urbanismus.cz/zmena-postovni-adresy-aupp Oznamujeme změnu poštovní adresy Asociace. Od nynějška prosíme zasílejte veškeré písemnosti výhradně na adresu:

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
Thákurova 7
160 00 Praha 6

Sídlo a tedy i fakturační adresa a ostatní kontakty zatím zůstávají v platnosti.

]]>
Wed, 26 Mar 2014 10:45:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/zmena-postovni-adresy-aupp Asociace pro urbanismus
Přiravujeme jarní konferenci 2014 http://www.urbanismus.cz/pripravujeme-jarni-konferenci-2014 Téma: Strategie, urbanismus a architekt města

Místo a termín: Cheb,  10. a 11. 4. 2014

Konference se bude zabývat tím, zda jsou dnešní územní plány dobrým podkladem pro rozhodování, jak navazují na strategie rozvoje měst, zda obsahují kvalitní urbanistické koncepce a jakou roli v tom mohou sehrát architekti měst. Bližší informace obdržíte s Aktualitami cca v polovině února a naleznete je zde na webu.

]]>
Wed, 26 Feb 2014 10:45:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/pripravujeme-jarni-konferenci-2014 Asociace pro urbanismus
Průzkum k problematice ÚAP http://www.urbanismus.cz/pruzkum-k-problematice-uap Přinášíme výsledky dotazníkového šetření k problematice ÚAP, které proběhlo v první polovině listopadu.  

Dotazník týkající se ÚAP obcí vyplnilo 167 osob, z toho 121 pořizovatelů a 46 uživatelů; 45 bylo členů AUÚP, 122 nečlenů. / Výsledky - ÚAP obcí

Dotazník týkající se ÚAP krajů vyplnilo 29 osob, z toho 24 pořizovatelů, 5 uživatelé; 11 bylo členů, 18 nečlenů. / Výsledky - ÚAP krajů

]]>
Sat, 23 Nov 2013 18:19:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/pruzkum-k-problematice-uap Asociace pro urbanismus
Metodika - výběr zhotovitele územního plánu s uplatněním soutěže o návrh http://www.urbanismus.cz/metodika-vyber-zhotovitele-uzemniho-planu-s-uplatnenim-souteze-o-navrh Pracovní skupina pro urbanismus, územní plánování a krajinu ČKA zpracovala metodiku, která by měla pomoci zlepšit současné nedobré poměry při výběrových řízeních zpracovatele územních plánů. Po odoponování metodiky MMR budou zvoleny způsoby, jak ji nabídnout obcím, respektivě pořizovatelům. Metodika bude mít formu doporučení, není možno ji zadavatelům vnutit.

Materiál je k dispozici ke stažení.

]]>
Wed, 04 Sep 2013 17:29:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/metodika-vyber-zhotovitele-uzemniho-planu-s-uplatnenim-souteze-o-navrh Asociace pro urbanismus
Cena Asociace 2013 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2013 AUÚP ČR vyhlašuje 6. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 30. 10. 2013.

]]>
Thu, 01 Aug 2013 17:21:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2013 Asociace pro urbanismus
Usnesení 2010 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2012 AUÚP ČR vyhlašuje 5. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 30. 10. 2012.

]]>
Wed, 01 Aug 2012 17:12:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2012 Asociace pro urbanismus
Usnesení 2010 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2011 AUÚP ČR vyhlašuje 4. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 31. 8. 2011.

]]>
Sat, 02 Apr 2011 17:14:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2011 Asociace pro urbanismus
Cena Asociace 2009 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2009 AUÚP ČR vyhlašuje 3. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2009.

]]>
Sun, 02 Aug 2009 17:48:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2009 Asociace pro urbanismus
Cena Asociace 2008 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2008 AUÚP ČR vyhlašuje 2. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2008.

]]>
Fri, 01 Aug 2008 11:54:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2008 Asociace pro urbanismus
ECTP Awards 2008 http://www.urbanismus.cz/ectp-awards-2008 European Council of Spatial Planners (ECTP) vyhlašuje 7. ročník mezinárodní urbanistické soutěže "European Urban and Regional Planning Achievement Awards 2008", tedy soutěže "O Evropskou cenu v oblasti územního a regionálního plánování".

Uzávěrka přihlášek pro Českou republiku je 31. 12. 2007.

]]>
Sun, 01 Jul 2007 18:07:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/ectp-awards-2008 Asociace pro urbanismus
O nejlepší urbanistickou práci 2007 http://www.urbanismus.cz/o-nejlepsi-urbanistickou-praci-2007 Studentská soutěž pro studenty českých a slovenských fakult architektury a vysokých škol obdobného zaměření. Uzávěrka přihlášek je 6. 11. 2007.

]]>
Sun, 01 Jul 2007 18:07:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/o-nejlepsi-urbanistickou-praci-2007 Asociace pro urbanismus
Cena Asociace 2007 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2007 AUÚP ČR vyhlašuje 1. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2007.

]]>
Sun, 01 Jul 2007 17:59:00 +0200 http://www.urbanismus.cz/cena-asociace-2007 Asociace pro urbanismus
ECTP Awards 2006 http://www.urbanismus.cz/ectp-awards-2006 6. ročník mezinárodní urbanistické soutěže "European Urban and Regional Planning Achievement Awards 2006", tedy soutěže "O Evropskou cenu v oblasti územního a regionálního plánování".

]]>
Tue, 17 Jan 2006 18:28:00 +0100 http://www.urbanismus.cz/ectp-awards-2006 Asociace pro urbanismus