cz / en rss

Sborník "Prostorové plánování a energie"

14.10.2014| Martin Kryl| rubrika novinky

Příspěvky v diskusi

Komentář k článku Lukáše Tittla „Strategie rozvoje železnice v kontextu udržitelné mobility Prahy“

24.10.2019| Milan Körner

Komentář M. Körnera k článku, který vyšel ve sborníku z konference Doprava a dopravní systémy. ...

Limity těžby v lomu ČSA

19.05.2014| Karel Beránek

Ilustrace ke sporu o dodržení Územních ekologických limitů lomu ČSA včetně komentáře ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Tomáš Sklenář

Diskuse pečlivě sleduji a úmyslně do nich nezasahuji. Jakákoliv poznámka z MMR je mnoha lidmi brána jako sdělení vrchnosti a diskusi jen škodí ...