cz / en rss

O nejlepší urbanistický projekt 2017

23.03.2018| Marek Bečka

Přinášíme výsledky XXIII. ročníku mezinárodní studentské soutěže, určené pro studenty architektury a vysokých škol obdobného zaměření.

Cena Asociace 2015

13.11.2015| Zuzana Hrochová

AUÚP ČR vyhlašuje 8. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 5. ledna 2016.

Cena Asociace 2014

15.08.2014| Marek Bečka

AUÚP ČR vyhlašuje 7. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 15. 10. 2014.

Cena Asociace 2013

01.08.2013| Marek Bečka

AUÚP ČR vyhlašuje 6. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 30. 10. 2013.

Cena Asociace 2012

01.08.2012| Marek Bečka

AUÚP ČR vyhlašuje 5. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 30. 10. 2012.

Cena Asociace 2011

02.04.2011| Marek Bečka

AUÚP ČR vyhlašuje 4. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 31. 8. 2011.

Cena Asociace 2009

02.08.2009| Marek Bečka

AUÚP ČR vyhlašuje 3. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2009.

Cena Asociace 2008

01.08.2008| Marek Bečka

AUÚP ČR vyhlašuje 2. ročník urbanistické soutěže Cena Asociace. Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2008.

ECTP Awards 2008

01.07.2007| Marek Bečka

European Council of Spatial Planners (ECTP) vyhlašuje 7. ročník mezinárodní urbanistické soutěže "European Urban and Regional Planning Achievement Awards 2008", tedy soutěže "O Evropskou cenu v oblasti územního a regionálního plánování".

Uzávěrka přihlášek pro Českou republiku je 31. 12. 2007.

O nejlepší urbanistickou práci 2007

01.07.2007| Marek Bečka

Studentská soutěž pro studenty českých a slovenských fakult architektury a vysokých škol obdobného zaměření. Uzávěrka přihlášek je 6. 11. 2007.

starší soutěže 

O soutěžích

Cena Asociace

Soutěž, každoročně pořádaná AUÚP ČR. Jejím cílem je vyzdvihnout územně plánovací strategie, dokumentace a realizace, které výrazně přispěly k zlepšení života ve městech či na venkově.

 

ECTP Awards

Neboli "European Urban and Regional Planning Achievement Awards" - soutěž, pořádaná každé dva roky Evropskou radou urbanistů (ECTP-CEU). Cíle má obdobné jako Cena Asociace.

 

O nejlepší urbanistický projekt

Studentská soutěž, organizovaná každoročně Ústavem prostorového plánování FA ČVUT pod záštitou AUÚP ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší urbanistické projekty studentů a poskytnout jim zpětnou vazbu, která jim může usnadnit další studium na vysoké škole i orientaci v  praktických aspektech urbanismu ještě před nástupem do praxe.