cz / en rss

Jarní konference 2021

17.03.2021| autor Zuzana Hrochová

Téma: Občanské vybavení - akreditovaná konference

Místo konání: stream z Nadace ABF v Praze

Termín konání: 15. - 16. dubna 2021

 

Konference proběhne vzhledem přetrvávající nepříznivé situaci on-line: streamovaným přenosem ze sálu Nadace ABF v Praze. Bližší informace budeme přidávat.

 

Seznamte se prosím nejprve s Organizačními informacemiodesláním přihlášky s nimi vyjadřujete souhlas.

Zde je elektronická přihláška.

 

Další podrobnosti naleznete v Pozvánce a v Aktualitách č. 107  

 

Záštitu nad konferenci převzali:

Konference je zařazena do celoživotního profesního vzdělávání ČKA a je ohodnocena 5 body.  

 

Akreditace konference: Konference je akreditována u MV ČR jako vzdělávací program pro úředníky samosprávných celků podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon). Pokud je účastník úředníkem podle tohoto zákona a bude požadovat vystavení akreditačního osvědčení, musí tuto skutečnost vyznačit v elektronické přihlášce a uvést v ní datum a místo svého narození. 

 

Program konference, změna programu je vyhrazena.

 

Účastnický poplatek činí:

Možnost uplatnit slevu 490 Kč mají účastníci podzimní konference „Změny v územním plánování - co nás čeká?“, kteří za ni uhradili za ni účastnický poplatek v plné výši (1 890 Kč, resp. 1 290 Kč). Požadavek na uplatnění slevy je nutné uvést v přihlášce zaškrtnutím příslušného políčka.