cz / en rss

Připravujeme jarní konferenci 2017

09.02.2017| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Cestovní ruch a rekreace v územním plánování

Místo konání: Rožnov pod Radhošťem

Termín konání: 20. 4. - 21. 4. 2017

Usnesení Shromáždění členů AUÚP 2016

10.10.2016| Zuzana Hrochová| novinky

Shromáždění členů AUÚP v Litoměřicích  6.10.2016 přijalo toto  Usnesení.

Vyšel sborník z konference v Táboře

23.09.2016| Marek Bečka| novinky

Jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj vyšel v těchto dnech sborník z jarní konference AUÚP v Táboře, věnovaný tématu Kulturní dědictví a památková ochrana. V elektronické podobě je dostupný na webu ÚÚR.

Podzimní konference 2016

08.09.2016| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Přestavba a regenerace sídel a krajiny

Místo konání: Litoměřice

Termín konání: 6. - 7. října 2016

Posouzení Metropolitního plánu hl. m. Prahy

14.07.2016| Zuzana Hrochová| novinky

Posouzení  návrhu Metropolitního plánu hlavního města Prahy bylo Asociací vypracováno na základě objednávky Magistrátu hl. m. Prahy. 

Více podrobností naleznete zde...

Vlastní Posouzení Metropolitního plánu, včetně přílohy Posouzení využitelnosti Metropolitního plánu v praxi  je ke stažení v pdf.

Následovala ještě Aktualizace Posouzení návrhu Metropolitníího plánu - manažerské shrnutí, které bylo zpracováno k verzi "2.2.", předané pořizovateli 31.5.2016.

Kompletní dokumentace (návrh ke kontrole pořizovatelem) je k dispozici na  stránkách IPR http://www.iprpraha.cz/zverejneninavrhu

Udělená záštita

09.06.2016| Zuzana Hrochová| novinky

AUUP ČR udělila záštitu 10. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu ARCHITECTURE WEEK PRAHA 2016, Organické město.

Publikace 25 let AUÚP

10.05.2016| Marek Bečka| novinky

Součástí posledního čísla bulletinu Aktuality byla i knížečka "25 let AUÚP". Zde na webu je k nahlédnutí v elektronické verzi v sekci Publikace.

Jarní konference 2016

03.05.2016| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Kulturní dědictví a památková ochrana

Místo konání: Hotel Dvořák, Tábor

Termín konání: 5. - 6. května 2016

Stavba roku

01.03.2016| Zuzana Hrochová| novinky

Urbanistický projekt roku 2015 - přihlášené práce v oblasti urbanismu naleznete zde...

Sborník z Lednice

28.01.2016| Marek Bečka| novinky

Do sekce Publikace byl přidán sborník z loňské konference v Lednici na téma "Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny".

starší novinky 

Příspěvky v diskusi

Limity těžby v lomu ČSA

19.05.2014| Karel Beránek

Ilustrace ke sporu o dodržení Územních ekologických limitů lomu ČSA včetně komentáře ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Tomáš Sklenář

Diskuse pečlivě sleduji a úmyslně do nich nezasahuji. Jakákoliv poznámka z MMR je mnoha lidmi brána jako sdělení vrchnosti a diskusi jen škodí ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Vladimír Mackovič

Krátce po jednání workshopu AUÚP o urbanistické koncepci a urbanistické kompozici jsem se zabýval návrhem zadání územního plánu jedné obce. Zadání připravil „létající“ pořizovatel ...