Jarní konference 2014

06.04.2014| Výchozí účet administrátora| rubrika novinky

Téma: Strategie, urbanismus a architekt města

Místo konání: Cheb, kulturní centrum Svoboda, Za mostní branou 5

Termín konání: 10. a 11. 4. 2014

Workshop 2014

06.04.2014| Marek Bečka| rubrika novinky

Téma: Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu

Místo konání: Praha, Fakulta stavební ČVUT

Termín konání: 31. 1. 2014

Přiravujeme jarní konferenci 2014

26.03.2014| Výchozí účet administrátora| rubrika novinky

Téma: Strategie, urbanismus a architekt města

Místo a termín: Cheb,  10. a 11. 4. 2014

Konference se bude zabývat tím, zda jsou dnešní územní plány dobrým podkladem pro rozhodování, jak navazují na strategie rozvoje měst, zda obsahují kvalitní urbanistické koncepce a jakou roli v tom mohou sehrát architekti měst. Bližší informace obdržíte s Aktualitami cca v polovině února a naleznete je zde na webu.

Změna poštovní adresy AUPP

26.03.2014| Výchozí účet administrátora| rubrika novinky

Oznamujeme změnu poštovní adresy Asociace. Od nynějška prosíme zasílejte veškeré písemnosti výhradně na adresu:

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
Thákurova 7
160 00 Praha 6

Sídlo a tedy i fakturační adresa a ostatní kontakty zatím zůstávají v platnosti.

O cenu asociace 2013

26.03.2014| Výchozí účet administrátora| rubrika novinky

AUÚP ČR vyhlašuje další ročník soutěže O cenu Asociace. Výsledky minulého ročníku v rubrice SOUTĚŽE.

příspěvky v diskuzi

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Tomáš Sklenář

Diskuse pečlivě sleduji a úmyslně do nich nezasahuji. Jakákoliv poznámka z MMR je mnoha lidmi brána jako sdělení vrchnosti a diskusi jen škodí ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Vladimír Mackovič

Krátce po jednání workshopu AUÚP o urbanistické koncepci a urbanistické kompozici jsem se zabýval návrhem zadání územního plánu jedné obce. Zadání připravil „létající“ pořizovatel ...

Urbanistická koncepce

07.02.2014| František Novotný

Poznámky z příspěvku prezentovaného v rámci workshopu AUÚP 31.ledna 2014 ...