cz / en rss

Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2024

08.05.2024| editor| novinky

Vyšlo další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj 2/2024. K nahlédnutí je časopis na stránkách Ústavu územního rozvoje (uur.cz).

UÚR 2/2024

 

Konference Urbanscapes Praha 2024

23.04.2024| editor| novinky

Zveme Vás na konferenci Urbanscapes Praha 2024, která se uskuteční ve dnech 21. a 22. května na Fakultě architektury ČVUT.

Více informací na webu České asociace pro krajinářskou architekturu (SZKT).

Konference Urbanscapes Praha 2024

Jarní konference 2024

06.03.2024| editor| novinky

Téma: Prostorová regulace v území

Místo konání: Nové Město na Moravě, Kulturní dům

Termín konání: 25. a 26. dubna 2024

 

Přihlašování na konferenci již bylo ukončeno.

 

sipecka   DALŠÍ PODROBNOSTI

 

Nové Město na Moravě - kulturní dům / nádvoří zámku / kavárna s výtečnou kávou

Foto © Luděk Kolář, 20. 1. 2024

Vyšel bulletin Aktuality č. 113

05.03.2024| editor| novinky

Vyšlo další číslo bulletinu Aktuality, zde je k nahlédnutí.

Bulletin Aktuality

 

Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2024

05.03.2024| editor| novinky

Vyšlo další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj 1/2024 (obsah čísla). Časopis je k nahlédnutí na stránkách ÚÚR.

Časopis Urbanismus a územní rozvoj

 

Zemědělská krajina:
spolupráce při tvorbě a užívání

05.02.2024| editor| novinky

Dne 31. ledna 2024 se uskutečnil na Přírodovědecké fakultě UK seminář, zaměřený na spolupráci významných aktérů zabývajících se krajinou, s cílem nalézt společnou cestu při jejím užívání, rozvoji a jejím plánování.

Závěrečnou zprávu ze semináře přineseme v nejbližších Aktualitách.

Prezentace ze semináře k prohlédnutí:

 

Řečníci na semináři Zemědělská krajina: spolupráce při tvorbě a užívání

Řečníci na semináři Zemědělská krajina. Foto © Vladimír Mackovič

Odešel významný český architekt, urbanista a pedagog Ivo Oberstein

16.01.2024| editor| novinky

Doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc.

Ivo Oberstein se narodil v roce 1935 ve Zdicích, celý jeho profesní život je však spjat s Prahou, kde vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze na Katedře urbanismu. V letech 1961–1971 působil v Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy a Projektovém ústavu výstavby hl. m. Prahy, kde od roku 1976 vedl Atelier 7. Během let 1990–1994 vykonával funkci hlavního architekta hl. m. Prahy, poté působil jako vědecký a pedagogický pracovník na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

V oboru urbanismu byl Ivo Oberstein výjimečnou osobností. Kromě funkční a výtvarné kompozice urbanistického návrhu – architekturu a urbanismus vnímal jako uměleckou disciplínu – byla pro něj stejně důležitá i kvalita každodenního života obyvatel. Vždy měl snahu o vytvoření příjemného životního prostředí, a to i v silně limitovaných podmínkách socialistické výstavby. Zaměření na sociální aspekt urbanistické tvorby předával i všem svým studentům.

Celá jeho profesní dráha je silně spojená zejména s projektem Jihozápadního Města v Praze, kdy v roce 1967 vyhrál se svým týmem urbanistickou soutěž. Koncepce a založení tohoto sídliště, postaveného podobně jako většina ostatních rozsáhlých obytných celků té doby panelovou technologií, však byly tak kvalitní, že i současným obyvatelům poskytuje příjemné místo pro život.

 

Kresba Centrálního parku Jihozápadního Města (Ivo Oberstein, 1978)

Kresba Centrálního parku Jihozápadního Města (Ivo Oberstein, 1978)

Zdroj: rodinný archiv Ivo Obersteina, CC BY-SA 4.0, cs.wikipedia.org

 

Z dalších významných počinů Ivo Obersteina můžeme zmínit práce na novém územním plánu Prahy, urbanistický návrh Slunečního náměstí a radnice Prahy 13, Smíchova nebo účast v celé řadě urbanistických soutěží (Ďáblice, Ústí nad Labem, Košice).

Ivo Oberstein patřil mezi zakládající členy České komory architektů, je nositelem řady významných ocenění – Grand Prix architektů za celoživotní dílo, Ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře, nominace na cenu Patrika Abercrombieho za městské plánování a design Mezinárodní unie architektů.

Iva oceňují generace kolegů a spolupracovníků. Respektují jej proto, jakým byl demokratickým „šéfem“, protože pracovní pohoda jeho spolupracovníků a dobré vztahy uvnitř ateliéru pro něj byly stejně důležité, jako kvalitně odvedená práce. Ale především si jej vážili proto, jakým byl laskavým a otevřeným člověkem, který nechával všem dostatek tvůrčí svobody a prostoru pro posun naší profese do budoucna.

Workshop OÚR MMR k návrhu vyhlášky k novému stavebnímu zákonu na úseku územního plánování

16.01.2024| Marek Bečka| novinky

Workshop se bude věnovat hlavním tématům řešeným ve vyhlášce, tedy územně analytickým podkladům, zadání územně plánovacích dokumentací a jednotnému standardu. Na workshopu budou stručně představeny teze pracovního návrhu vyhlášky včetně hlavních předpokládaných změn oproti současné vyhlášce, a k jednotlivým tématům proběhne diskuse.

Workshop se uskuteční 23. ledna 2024 od 9:30 do 13 hodin. Přihlášení k prezenční účasti již není možné, ale workshop bude k dispozici také na streamu přes odkaz na webu MMR.

Seminář "Zemědělská krajina: spolupráce při tvorbě a užívání"

05.01.2024| editor| novinky

Zveme Vás na seminář, zaměřený na smysluplnou spolupráci tvůrců územních plánů, realizátorů pozemkových úprav a zemědělských hospodářů.

Seminář spolupořádá AUÚP (pracovní skupina Krajina) a uskuteční se ve středu 31. ledna 2024 na Přírodovědecké fakultě UK.

Další podrobnosti najdete v pozvánce a na webu ASZ ČR.

Zdroj obrázku: asz.cz

Workshop AUÚP "Územní plánování a obnovitelné zdroje energie"

03.01.2024| editor| novinky

Zveme Vás na workshop Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR na téma "Územní plánování a obnovitelné zdroje energie", který se uskuteční 26. ledna 2024 na Stavební fakultě ČVUT.

Bližší informace najdete v pozvánce.

Plumlovsko 2023. Foto © Luděk Kolář

starší novinky 

 

O AUÚP ČR

Jsme dobrovolné sdružení odbor-níků, zabývajících se tvorbou a regulací vývoje měst, venkov-ského osídlení a krajiny.

Naším cílem je optimální vývoj sí-delních struktur, harmonické uspořádání území, udržení eko-logické rovnováhy a ochrana kulturního dědictví.

Usilujeme o zvyšování odborné úrovně urbanistů a kvality jejich práce, o sdílení myšlenek a zkušeností.

Jakožto nezávislá a nepolitická organizace se snažíme být odborným zázemím pro veřejnou správu.

Jsme plnoprávným členem Evrop-ské rady urbanistů (ECTP-CEU).