cz / en rss

Série přednášek "Best od British"

14.11.2014| Marek Bečka| novinky

Na Fakultě architektury ČVUT probíhá v současné době velice kvalitní série přednášek expertů z Velké Británie - vynikající inspirace nejen pro ty, kdo se chystají do Londýna. Více na webu fakulty.

Kapacita podzimní konference naplněna

17.10.2014| Marek Bečka| novinky

Kapacita podzimní konference je již naplněna, přihlašování bylo ukončeno.

Konference se koná již za týden, 23. a 24. 10. 2014, v Kongresovém sále Masarykovy koleje v Praze. Další informace

Sborník "Prostorové plánování a energie"

14.10.2014| Marek Bečka| novinky

Mezi lednem a květnem 2014 probíhal Young Planners Workshop, pořádaný Evropskou Radou Urbanistů (ECTP-CEU), zaměřený na téma Prostorové plánování a energie. Stáhněte si sborník z workshopu (v angličtině):

Spatial planning and energy

Podklady pro Výroční shromáždění

02.10.2014| Marek Bečka| novinky

V rámci podzimní konference se uskuteční také pravidelné výroční shromáždění členů AUÚP, a to ve čtvrtek  23. 10. od 17:00 v Kongresovém sále Masarykovy koleje v Praze (Thákurova 1, Praha 6).

Podklady ke shromáždění najdete v dokumentech po rozkliknutí složky "Shromáždění členů 2014".

Výzva k volbám

26.09.2014| Marek Bečka| novinky

Vážení a milí přátelé, členové Asociace pro urbanismus a územní plánování,

čtyři roky od našeho posledního volebního shromáždění utekly jako voda a my se na podzimní konferenci opět sejdeme, abychom zvolili novou Radu naší organizace, která bude po další čtyři roky určovat směr naší činnosti. Nastal tedy čas, abyste se zamysleli, zda byste byli ochotni věnovat svůj volný čas a aktivní práci ve prospěch našeho oboru a zvážili svou kandidaturu do orgánů AUÚP.

Pokud se k tomuto kroku rozhodnete, prosím zašlete svoji kandidaturu na novou emailovou adresu Info@urbanismus.cz, nebo je možné se ke kandidatuře přihlásit přímo na volebním shromáždění, kde budete mít i možnost krátkého představení.

Budu velmi rád, když se nám pro práci v orgánech AUÚP přihlásí dostatek odhodlaných kandidátů, ze kterých si budou členové moci vybrat a že se nám podaří zvolit velmi akceschopnou a odborně fundovanou Radu i Kontrolní komisi.

Těším se s Vámi na shledanou při našem dalším setkání.

Petr Durdík

Předseda AUÚP ČR

starší novinky 

Příspěvky v diskusi

Limity těžby v lomu ČSA

19.05.2014| Karel Beránek

Ilustrace ke sporu o dodržení Územních ekologických limitů lomu ČSA včetně komentáře ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Tomáš Sklenář

Diskuse pečlivě sleduji a úmyslně do nich nezasahuji. Jakákoliv poznámka z MMR je mnoha lidmi brána jako sdělení vrchnosti a diskusi jen škodí ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Vladimír Mackovič

Krátce po jednání workshopu AUÚP o urbanistické koncepci a urbanistické kompozici jsem se zabýval návrhem zadání územního plánu jedné obce. Zadání připravil „létající“ pořizovatel ...