cz / en rss

Připravujeme podzimní konferenci 2019

10.07.2019| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Voda v sídle a krajině

Místo konání: Plzeň

Termín konání: 3. - 4. října 2019

konference URBANSCAPES Ostrava 2019

26.06.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu zve na konferenci URBANSCAPES Ostrava 2019, Industriální městská krajina: výzvy a budoucnost.

Jedná se o zcela ojedinělou konferenci s výborným mezinárodním obsazením,
která je pořádána v rámci letošního Landscape festivalu Ostrava 2019.
Záštitu nad konferencí udělila IFLA EU (Mezinárodní federace krajinářských
architektů), partnerem je Landscape festival Ostrava 2019 a Město Ostrava.

Na konferenci je možné se nyní registrovat za "Early Bird" cenu (do 10.
srpna).  Je možné také přihlásit svůj příspěvek, přednášku, či poster. Více informací v pozvánce.

Šlapanice - výběrové řízení na pozici vedoucí odd. územního plánování a památkové péče

19.06.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Městský úřad Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče.  Veškeré podrobnosti včetně kvalifikačních předpokladů a dalších požadavků na uchazeče naleznete v tomto oznámení nebo na webu Města Šlapanice

Termín doručení přihlášek: do 8. 7. 2019 do 12.00 hod

Vyšel sborník z konference v Pardubicích

26.03.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Sborník z konference Veřejná prostranství, která se konala v Pardubicích, je ke stažení na webu ÚÚR. Účastnící konference obdrží tištěný sborník poštou.

Obálka sborníku Veřejná prostranství

Připomínky AUÚP k návrhu Věcného záměru stavebního zákona

27.02.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Asociace byla jako "připomínkové místo" vyzvána k podání připomínek k věcnému záměru SZ. 

Zde si můžete přečíst připomínky, které Asociace uplatnila na MMR.

The ECTP-CEU Young Planners Workshop 2019

19.02.2019| Zuzana Hrochová| soutěže

ECTP vyhlašuje další ročník Young Planners Workshop.

Úprava výše členských příspěvků

05.12.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Milí kolegové, asi jste již zaregistrovali, že počínaje rokem 2019 se po mnoha a mnoha letech mění výše členských příspěvků. Rozhodlo o tom usnesením Shromáždění členů v dubnu v Mikulově.

Základní příspěvek se zvyšuje ze 700 Kč na 900 Kč. Snížený příspěvek pro studenty prezenčního studia a důchodce, jejichž jediným příjmem je důchod, zůstává 200 Kč. Nově bude snížený příspěvek určen i pro členky, případně členy na rodičovské dovolené, jejichž jediným příjmem je rodičovský příspěvek.

Členové nad 80 let jsou od platby příspěvků osvobozeni.

Prosíme proto všechny členy, jichž se úprava výše příspěvku týká a budou hradit příspěvek před rozesláním složenek s Aktualitami (do konce února 2019), aby si včas upravili příkaz k úhradě.

 

Usnesení shromáždění členů

12.11.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Shromáždění členů AUÚP přijalo v Pardubicích dne 8. 11. 2018 toto usnesení.

Volby 2018

09.11.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Shromáždění členů zvolilo dne 8. 11. 2018 v Pardubicích nové orgány AUÚP ČR. 

Výsledky voleb naleznete v Protokolu volební komise.

Orgány Asociace budou ve funkčním období 2018 - 2022 pracovat v tomo složení...

 

Podzimní konference 2018

05.11.2018| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Veřejná prostranství

Místo konání: Pardubice, Klub ABC

Termín konání: 8. - 9. 11. 2018

starší novinky