cz / en rss

"Jaký význam má pojem zeleň v územním plánu?"

21.01.2015| Zuzana Hrochová| novinky

Článek Vladimíra Mackoviče naleznete v sekci Publikace - další odborné texty.

Aktualizace kontaktních údajů

08.01.2015| Zuzana Hrochová| novinky

Pokud jste v posledním cca roce změnili adresu, ať už mailovou či poštovní, prosíme sdělte nám aktuální kontakty, aby se k vám všechny informace (Aktuality, či informativní maily o konání akcí AUÚP) spolehlivě dostaly. Pište na info@urbanismus.cz.

Členské příspěvky 2014

06.01.2015| Zuzana Hrochová| novinky

Vážení členové upozorňujeme, že členské příspěvky za rok 2014 byly splatné do konce června 2014. Protože řada z vás dosud příspěvek neuhradila prosíme, zkontrolujte své účetní doklady. Pokud jste dosud nezaplatili, uhraďte prosím obratem příspěvek na účet AUÚP. Podrobné informace k platbě naleznete v sekci "členství", v pravé části stránky.  Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno pro snadnou identifikaci. V případě nejasností se obraťe mailem na tajemnici AUÚP: zuzana.hrochova@volny.cz.

Dále upozorňuejme, že v souladu se Stanovami může Rada rozhodnout o ukončení členství toho, kdo neuhradil příspěvek do konce kalendářního roku.

Bienále ECTP - "Aby města fungovala"

15.12.2014| Marek Bečka| novinky

Ve dnech 15.-16.října 2015 se uskuteční již 11. Bienále měst a urbanistů - prestižní setkání, pořádané pravidelně už více než dvacet let Evropskou radou urbanistů (ECTP-CEU), pokaždé v jiném z evropských měst. Je otevřeno nejen všem urbanistům, ale i dalším praktikům z oblasti technologií a výstavby.

Tentokrát se Bienále koná v Dublinu a jeho tématem je "Aby města fungovala - technologie v plánovací praxi", aneb jak nám mohou technologie pomoci v plánování pro budoucnost. Zaměří se na prezentaci a zkoumání nových technologií v urbanistické praxi, včetně představení inovativních projektů, kde již tyto technologie byly použity. Více informací na http://www.biennialdublin2015.com/index.html .

Všichni jste srdečně zváni k účasti.

Série přednášek "Best od British"

14.11.2014| Marek Bečka| novinky

Na Fakultě architektury ČVUT probíhá v současné době velice kvalitní série přednášek expertů z Velké Británie - vynikající inspirace nejen pro ty, kdo se chystají do Londýna. Více na webu fakulty.

starší novinky 

Příspěvky v diskusi

Limity těžby v lomu ČSA

19.05.2014| Karel Beránek

Ilustrace ke sporu o dodržení Územních ekologických limitů lomu ČSA včetně komentáře ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Tomáš Sklenář

Diskuse pečlivě sleduji a úmyslně do nich nezasahuji. Jakákoliv poznámka z MMR je mnoha lidmi brána jako sdělení vrchnosti a diskusi jen škodí ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Vladimír Mackovič

Krátce po jednání workshopu AUÚP o urbanistické koncepci a urbanistické kompozici jsem se zabýval návrhem zadání územního plánu jedné obce. Zadání připravil „létající“ pořizovatel ...