cz / en rss

Šlapanice - výběrové řízení na pozici vedoucí odd. územního plánování a památkové péče

03.05.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Městský úřad Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče.  Veškeré podrobnosti včetně kvalifikačních předpokladů a dalších požadavků na uchazeče naleznete v tomto oznámení.

Termín doručení přihlášek: do 20.5.2019 do 12.00 hod. 

Šlapanice - výběrové řízení na pozici referent územního plánování

02.05.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Městský úřad Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent územního plánování.  Veškeré podrobnosti včetně kvalifikačních předpokladů a dalších požadavků na uchazeče naleznete v tomto oznámení.

Termín doručení přihlášek je do 24.5.2019 do 12.00 hod. 

 

Výběrové řízení na ředitele městského ateliéru MAPPA Ostrava

16.04.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA. Podrobnosti včetně požadavků na uchazeče a přihlášky naleznete na tomto odkazu

Termín doručení přihlášek je do 14.6.2019 do 13. hodin.

Vyšel sborník z konference v Pardubicích

26.03.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Sborník z konference Veřejná prostranství, která se konala v Pardubicích, je ke stažení na webu ÚÚR. Účastnící konference obdrží tištěný sborník poštou.

Obálka sborníku Veřejná prostranství

Připomínky AUÚP k návrhu Věcného záměru stavebního zákona

27.02.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Asociace byla jako "připomínkové místo" vyzvána k podání připomínek k věcnému záměru SZ. 

Zde si můžete přečíst připomínky, které Asociace uplatnila na MMR.

The ECTP-CEU Young Planners Workshop 2019

19.02.2019| Zuzana Hrochová| soutěže

ECTP vyhlašuje další ročník Young Planners Workshop.

Úprava výše členských příspěvků

05.12.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Milí kolegové, asi jste již zaregistrovali, že počínaje rokem 2019 se po mnoha a mnoha letech mění výše členských příspěvků. Rozhodlo o tom usnesením Shromáždění členů v dubnu v Mikulově.

Základní příspěvek se zvyšuje ze 700 Kč na 900 Kč. Snížený příspěvek pro studenty prezenčního studia a důchodce, jejichž jediným příjmem je důchod, zůstává 200 Kč. Nově bude snížený příspěvek určen i pro členky, případně členy na rodičovské dovolené, jejichž jediným příjmem je rodičovský příspěvek.

Členové nad 80 let jsou od platby příspěvků osvobozeni.

Prosíme proto všechny členy, jichž se úprava výše příspěvku týká a budou hradit příspěvek před rozesláním složenek s Aktualitami (do konce února 2019), aby si včas upravili příkaz k úhradě.

 

Usnesení shromáždění členů

12.11.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Shromáždění členů AUÚP přijalo v Pardubicích dne 8. 11. 2018 toto usnesení.

Volby 2018

09.11.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Shromáždění členů zvolilo dne 8. 11. 2018 v Pardubicích nové orgány AUÚP ČR. 

Výsledky voleb naleznete v Protokolu volební komise.

Orgány Asociace budou ve funkčním období 2018 - 2022 pracovat v tomo složení...

 

Podzimní konference 2018

05.11.2018| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Veřejná prostranství

Místo konání: Pardubice, Klub ABC

Termín konání: 8. - 9. 11. 2018

starší novinky