cz / en rss

Termín přihlašování na podzimní konferenci prodloužen

16.10.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Přihlašování na podzimní konferenci Veřejná prostranství je možné až do 23. 10. 2018

Účast zástupců AUÚP v mezinárodní porotě soutěže v Popradu

16.10.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Zástupci Asociace Petr Durdík a Petr Vávra zasedli v mezinárodní porotě soutěže na "Širšie centrum a Námestí sv. Egídia" v Popradu.

Reportáž z porotování můžete shlédnout na tomto odkazu.

Podzimní konference 2018

02.10.2018| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Veřejná prostranství

Místo konání: Pardubice, Klub ABC

Termín konání: 8. - 9. 11. 2018

Sborník z konference v Mikulově

05.09.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Sborník z konference AUÚP Krajina v územním plánování 21. století, která se konala letos v dubnu v Mikulově, je ke stažení na webu ÚÚR.

Vyjádření předsedy AUÚP k Metropolitnímu plánu pro Seznam.cz

22.08.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Předseda AUÚP Petr Durdík poskytl rozhovor pro Zprávy Seznam.cz, ve kterém vyjádřil názor Asociace k návrhu Metropolitního plánu. Rozhovor je ke shlédnutí zde.

Připomínky AUÚP k Metropolitnímu plánu

24.07.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Asociace uplatnila dne 24.7. 2018 připomínky k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy. Připomínky jsou k dispozici zde.

Dokumentace Metropolitního plánu ke společnému jednání je ke stažení nebo prohlížení k dispozici zde.

Shromáždění členů 12.4. 2018

17.04.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Opakovaně svolané Shromáždění členů, které se uskutečnilo 12.4. 2018 v Mikulově, bylo usnášeníschopné a přijalo toto USNESENÍ.

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 12

16.04.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na již dvanáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování, která se bude konat 7.11.2018.

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. V letošním ročníku projdou všechny přijaté a přednesené příspěvky recenzním řízením a výstupem konference bude sborník, předložený k zařazení do databáze SCOPUS. Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma, pro ostatní je třeba uhradit vložné ve výši 400 Kč.

Podrobnější informace o konferenci a přihlašování

Jarní konference 2018

10.04.2018| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Krajina v územním plánování 21. století

Místo konání: Zámek Mikulov - velký zámecký sál

Termín konání: 12. - 13. dubna 2018

O nejlepší urbanistický projekt 2017

23.03.2018| Marek Bečka| soutěže

Přinášíme výsledky XXIII. ročníku mezinárodní studentské soutěže, určené pro studenty architektury a vysokých škol obdobného zaměření.

starší novinky