cz / en rss

Podzimní konference 2018

07.08.2018| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Veřejná prostranství

Místo konání: Pardubice

Termín konání: 8. - 9. 11. 2018

Sborník z konference v Ústí n. Labem

07.08.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Sborník z konference AUÚP Interakce sídel a velkých průmyslových závodů,  která se konala v Ústí nad Labem je ke stažení na webu ÚÚR.

Připomínky AUÚP k Metropolitnímu plánu

24.07.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Asociace uplatnila dne 24.7. 2018 připomínky k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy. Připomínky jsou k dispozici zde.

Dokumentace Metropolitního plánu ke společnému jednání je ke stažení nebo prohlížení k dispozici zde.

Shromáždění členů 12.4. 2018

17.04.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Opakovaně svolané Shromáždění členů, které se uskutečnilo 12.4. 2018 v Mikulově, bylo usnášeníschopné a přijalo toto USNESENÍ.

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 12

16.04.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na již dvanáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování, která se bude konat 7.11.2018.

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. V letošním ročníku projdou všechny přijaté a přednesené příspěvky recenzním řízením a výstupem konference bude sborník, předložený k zařazení do databáze SCOPUS. Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma, pro ostatní je třeba uhradit vložné ve výši 400 Kč.

Podrobnější informace o konferenci a přihlašování

Jarní konference 2018

10.04.2018| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Krajina v územním plánování 21. století

Místo konání: Zámek Mikulov - velký zámecký sál

Termín konání: 12. - 13. dubna 2018

O nejlepší urbanistický projekt 2017

23.03.2018| Marek Bečka| soutěže

Přinášíme výsledky XXIII. ročníku mezinárodní studentské soutěže, určené pro studenty architektury a vysokých škol obdobného zaměření.

Letiště, města a jejich rozvoj

22.01.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Evropská rada urbanistů (ECTP) vyhlašuje 7. ročník workshopu pro mladé urbanisty do 35 let. Letiště, města a jejich rozvoj.

Zájemci mohou předkládat abstrakt (300 slov) s tématikou plánování měst do 7.2. 2018.

Práce či projekty se mohou týkat strategického plánování, mobility nebo hospodárného nakládání s energiemi ve městech, která mají letiště.

Vybraní uchazeči se zúčastní workshopu v Paříži dne 18. května 2018.

Bližší podmínky jsou na http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/ nebo zašlete dotaz na auup@volny.cz.

Informace ke stažení zde.

Závěry z workshopu AUÚP

16.09.2017| Marek Bečka| novinky

Na web byly přidány závěry a podněty z Workshopu AUÚP, který se zabýval nástroji územního plánování - konkrétně strukturou a příslušností těchto nástrojů, a dále způsobem vydávání/schvalování dokumentací a mírou jejich závaznosti.

Uložit

Uložit

Sborník z konference v Rožnově

27.07.2017| Marek Bečka| novinky

Právě vyšel sborník z jarní konference AUÚP v Rožnově pod Radhoštěm, věnovaný tématu rozvoje cestovního ruchu.

V elektronické podobě je dostupný na webu ÚÚR.

přebal sborníku

Uložit

starší novinky