cz / en rss

Shromáždění členů 12.4. 2018

17.04.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Opakovaně svalané Shromáždění členů, které se uskutečnilo 12.4. 2018 v Mikulově, bylo usnášeníschopné a přijalo toto USNESENÍ.

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 12

16.04.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na již dvanáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování, která se bude konat 7.11.2018.

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. V letošním ročníku projdou všechny přijaté a přednesené příspěvky recenzním řízením a výstupem konference bude sborník, předložený k zařazení do databáze SCOPUS. Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma, pro ostatní je třeba uhradit vložné ve výši 400 Kč.

Podrobnější informace o konferenci a přihlašování

Jarní konference 2018

10.04.2018| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Krajina v územním plánování 21. století

Místo konání: Zámek Mikulov - velký zámecký sál

Termín konání: 12. - 13. dubna 2018

O nejlepší urbanistický projekt 2017

23.03.2018| Marek Bečka| soutěže

Přinášíme výsledky XXIII. ročníku mezinárodní studentské soutěže, určené pro studenty architektury a vysokých škol obdobného zaměření.

Letiště, města a jejich rozvoj

22.01.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Evropská rada urbanistů (ECTP) vyhlašuje 7. ročník workshopu pro mladé urbanisty do 35 let. Letiště, města a jejich rozvoj.

Zájemci mohou předkládat abstrakt (300 slov) s tématikou plánování měst do 7.2. 2018.

Práce či projekty se mohou týkat strategického plánování, mobility nebo hospodárného nakládání s energiemi ve městech, která mají letiště.

Vybraní uchazeči se zúčastní workshopu v Paříži dne 18. května 2018.

Bližší podmínky jsou na http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/ nebo zašlete dotaz na auup@volny.cz.

Informace ke stažení zde.

Závěry z workshopu AUÚP

16.09.2017| Marek Bečka| novinky

Na web byly přidány závěry a podněty z Workshopu AUÚP, který se zabýval nástroji územního plánování - konkrétně strukturou a příslušností těchto nástrojů, a dále způsobem vydávání/schvalování dokumentací a mírou jejich závaznosti.

Uložit

Uložit

Sborník z konference v Rožnově

27.07.2017| Marek Bečka| novinky

Právě vyšel sborník z jarní konference AUÚP v Rožnově pod Radhoštěm, věnovaný tématu rozvoje cestovního ruchu.

V elektronické podobě je dostupný na webu ÚÚR.

přebal sborníku

Uložit

Disciplinární zjišťování Dozorčí rady ČKA proti zpracovatelům posudku Metropolitního plánu zastaveno

06.04.2017| Zuzana Hrochová| novinky

V souvislosti se zpracováním posudku na rozpracovaný Metropolitní plán, který byl zpracován členy Asociace na základě objednávky MHMP, byla v říjnu 2016 na autory posudku podána ze strany IPRu žaloba k České komoře architektů pro porušení etických a profesních řádů komory. Vzhledem k tomu, že části žaloby byly okamžitě uveřejněny na webových stránkách tzv. "Metropolitní Prahy" a byla tak poškozena dobrá pověst autorů posudku, aniž bylo o oprávněnosti podání rozhodnuto Dozorčí radou ČKA, uveřejňujeme text tohoto rozhodnutí, které DR ČKA učinila 14.3. tohoto roku a rozeslala všem zúčastněným stranám.  

Sborník z konference v Litoměřicích

02.03.2017| Marek Bečka| novinky

Právě vyšel sborník z podzimní konference AUÚP v Litoměřicích, věnovaný tématu Přestavba a regenerace sídel a krajiny.

V elektronické podobě je dostupný na webu ÚÚR.

Usnesení Shromáždění členů AUÚP 2016

10.10.2016| Zuzana Hrochová| novinky

Shromáždění členů AUÚP v Litoměřicích  6.10.2016 přijalo toto  Usnesení.

starší novinky