cz / en rss

Studijní cesta Skandinávie 2022

03.08.2022| Zuzana Hrochová| novinky

Podzimní konference 2022

25.07.2022| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Město dobré pro život

Místo konání: Poděbrady, Divadlo Na Kovárně, areál zámku

Termín konání: 15. - 16. září 2022

Architekt obci 2022

01.07.2022| Zuzana Hrochová| novinky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec, ABF, a. s. vypisují další ročník soutěže Architekt obci 2022.


Podrobné informace naleznete ve výzvě

Přihláška  Nominace je možné zasílat do 22. 7. 2022

Urbanistický projekt roku 2022

30.06.2022| Zuzana Hrochová| novinky

 Titul Urbanistický projekt roku 2022 získalo Jiráskovo náměstí v Kolíně. 

Podrobné výsledky letošního ročníiu soutěže naleznete v tiskové zprávě na webu

ÚÚR - výběrové řízení

20.06.2022| Zuzana Hrochová| novinky

Ústav územního rozvoje vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "Referent společné státní správy a samosprávy", specializace: problematika územního plánování obsažená ve stavebním zákoně a souvisejících právních předpisech.

Podrobné informace naleznete zde...

Termín podání přihlášek je do 15. 7. 2022

 

Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2022

05.05.2022| Zuzana Hrochová| novinky

Vyšlo další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj na téma Digitalizace veřejné správy, včetně pravidelných příloh.

Časopis je zveřejněn na stránkách ÚÚR v sekci Časopis "Urbanismus a územní orzvoj"

Stanovení strategických priorit vlády ČR

05.05.2022| Zuzana Hrochová| novinky

Dokument  "Stranovení strategických priorit vlády ČR ke zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu" ze dne 13.4. 2022 obsahuje mimo jiné i priority v oblasti ubytování a bydlení.

Mimořádná zpráva - prohlášení předsednictva AUÚP ČR

25.02.2022| Zuzana Hrochová| novinky

Předsednictvo AUÚP ČR dnes vydalo toto prohlášení.

Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 6/2021

15.12.2021| Zuzana Hrochová| novinky

Nové číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj s pravidelnými přílohami a s mimořádnou přílohou, sborníkem z konference Od strategie koncepci je k dispoici zde:

 

Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2021

21.10.2021| Zuzana Hrochová| novinky

Vyšlo  další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj, včetně mimořádné přílohy Politika územního rozvoje ČR - úlné změní závazné od 1.9.2021 je k dispozici na stránkách ÚÚR

starší novinky