cz / en rss

Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 3/2024

15.07.2024| editor| novinky

Vyšlo další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj 3/2024. K nahlédnutí je časopis na stránkách Ústavu územního rozvoje (uur.cz).

Mimořádná příloha: sborník z konference AUÚP ČR "Prostorová regulace v území".

časopis Urbanismus a územní rozvoj 3/2024     sborník z konference "Prostorová regulace v území"

 

Podzimní konference 2024

27.06.2024| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Charakter a struktura území

Místo konání: Kutná Hora, konferenční centrum GASK

Termín konání: 14. - 15. listopadu 2024

Prováděcí vyhlášky ke SZ

19.06.2024| Zuzana Hrochová| novinky

Dne  18.6. 2024 vyšly ve Sbírce zákonů prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu:

146/2024  Vyhláška o požadavcích na výstavbu

157/2024  Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu

Modrozelená infrastruktura pozemkových úprav - nástroj pro rozvoj venkova a ozdravení krajiny

11.06.2024| editor| novinky

Pozvánka na seminář s exkurzí, který se bude konat 18. června 2024 v kulturním domě Verneřice. Program semináře a přihlašování

Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2024

08.05.2024| editor| novinky

Vyšlo další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj 2/2024. K nahlédnutí je časopis na stránkách Ústavu územního rozvoje (uur.cz).

UÚR 2/2024

 

Konference Urbanscapes Praha 2024

23.04.2024| editor| novinky

Zveme Vás na konferenci Urbanscapes Praha 2024, která se uskuteční ve dnech 21. a 22. května na Fakultě architektury ČVUT.

Více informací na webu České asociace pro krajinářskou architekturu (SZKT).

Konference Urbanscapes Praha 2024

Jarní konference 2024

06.03.2024| editor| novinky

Téma: Prostorová regulace v území

Místo konání: Nové Město na Moravě, Kulturní dům

Termín konání: 25. a 26. dubna 2024

 

Přihlašování na konferenci již bylo ukončeno.

 

sipecka   DALŠÍ PODROBNOSTI

 

Nové Město na Moravě - kulturní dům / nádvoří zámku / kavárna s výtečnou kávou

Foto © Luděk Kolář, 20. 1. 2024

Vyšel bulletin Aktuality č. 113

05.03.2024| editor| novinky

Vyšlo další číslo bulletinu Aktuality, zde je k nahlédnutí.

Bulletin Aktuality

 

Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2024

05.03.2024| editor| novinky

Vyšlo další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj 1/2024 (obsah čísla). Časopis je k nahlédnutí na stránkách ÚÚR.

Časopis Urbanismus a územní rozvoj

 

Zemědělská krajina:
spolupráce při tvorbě a užívání

05.02.2024| editor| novinky

Dne 31. ledna 2024 se uskutečnil na Přírodovědecké fakultě UK seminář, zaměřený na spolupráci významných aktérů zabývajících se krajinou, s cílem nalézt společnou cestu při jejím užívání, rozvoji a jejím plánování.

Závěrečnou zprávu ze semináře přineseme v nejbližších Aktualitách.

Prezentace ze semináře k prohlédnutí:

 

Řečníci na semináři Zemědělská krajina: spolupráce při tvorbě a užívání

Řečníci na semináři Zemědělská krajina. Foto © Vladimír Mackovič

starší novinky 

 

O AUÚP ČR

Jsme dobrovolné sdružení odbor-níků, zabývajících se tvorbou a regulací vývoje měst, venkov-ského osídlení a krajiny.

Naším cílem je optimální vývoj sí-delních struktur, harmonické uspořádání území, udržení eko-logické rovnováhy a ochrana kulturního dědictví.

Usilujeme o zvyšování odborné úrovně urbanistů a kvality jejich práce, o sdílení myšlenek a zkušeností.

Jakožto nezávislá a nepolitická organizace se snažíme být odborným zázemím pro veřejnou správu.

Jsme plnoprávným členem Evrop-ské rady urbanistů (ECTP-CEU).