Vyšlo nové číslo Aktualit

31.08.2014| Marek Bečka| novinky

V těchto dnech je všem členům AUÚP rozesíláno poštou nové číslo bulletinu Aktuality. Zde na webu je již teď k nahlédnutí v elektronické verzi.

Podzimní konference 2014

26.08.2014| Marek Bečka| akce

Téma: Hledání plánu pro město – regulační plán či územní studie?

Místo konání: Praha, Kongresový sál Masarykovy koleje, Thákurova 1

Termín konání: 23. a 24. 10. 2014

Článek o konferenci AUÚP v Chebu

03.07.2014| Marek Bečka| novinky

Článek paní Blatové o chebské konferenci AUÚP vyšel v časopise UÚR.

DVD ze studijní cesty do Maroka

03.07.2014| Marek Bečka| novinky

Zájemci o DVD ze studijní cesty do Maroka se mohou obrátit na Milana Košaře (archiko@archiko.cz).

Urbanistická soutěž „Přeměna části bývalé nemocnice na město“

17.06.2014| Marek Bečka| novinky

Město Uherské Hradiště vypisuje urbanistickou soutěž na přeměnu části bývalé nemocnice na město. Úloha je atraktivní jak rozlohou území, tak jeho polohou.

Soutěž je vypsána dle regulí ČKA, informace o soutěži lze dohledat i na stránkách ČKA.

Podrobnější informace naleznou zájemci na stránkách města Uherské Hradiště.

příspěvky v diskusi

Limity těžby v lomu ČSA

19.05.2014| Karel Beránek

Ilustrace ke sporu o dodržení Územních ekologických limitů lomu ČSA včetně komentáře ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Tomáš Sklenář

Diskuse pečlivě sleduji a úmyslně do nich nezasahuji. Jakákoliv poznámka z MMR je mnoha lidmi brána jako sdělení vrchnosti a diskusi jen škodí ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Vladimír Mackovič

Krátce po jednání workshopu AUÚP o urbanistické koncepci a urbanistické kompozici jsem se zabýval návrhem zadání územního plánu jedné obce. Zadání připravil „létající“ pořizovatel ...