cz / en rss

Podzimní konference 2015

27.08.2015| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny

Místo konání: Multifunkční centrum zámek Lednice

Termín konání: 24.9. - 25.9. 2015

konference Příběhy domů 2015

27.08.2015| Zuzana Hrochová| novinky

Konference Příběhy domů 2015 se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2015 v prostorách emauzského kláštera v Praze.

Konference navazuje svým formátem na úspěšný první ročník. Sobotních přednášek o jednotlivých stavbách se zúčastní jako přednášející nejen architekti, ale i obyvatelé těchto staveb. Bude tak možné získat širší zpětnou vazbu pro potenciální stavitele i odbornou architektonickou veřejnost.  V neděli jsou plánovány tři okruhy exkurzí, jejichž náplní bude návštěva cca čtyř realizací staveb a jedné realizace přírodě blízké zahrady.

Podrobný program konference naleznete na stránkách Ekodomu: http://www.sdruzeni-ekodum.cz/pribehy-domu-2015
včetně odkazu na formulář s možností přihlášení.

Vyšlo nové číslo Aktualit 96

29.07.2015| Marek Bečka| novinky

V těchto dnech je všem členům AUÚP rozesíláno poštou nové číslo bulletinu Aktuality. Zde na webu je již teď k nahlédnutí v elektronické verzi.

Článek Veřejná infrastruktura - doprava a inženýrské sítě.

22.06.2015| Zuzana Hrochová| novinky

V sekci Publikace - Další odborné texty naleznete článek s postřehy z jarní konference v Jeseníku, který byl publikován v časopise Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2015.

Stavba roku 2015

18.06.2015| Zuzana Hrochová| novinky

ABF, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT a SPS vypisují 23. ročník soutěže Stavba roku 2015.

Součástí je i soutěž o Urbanistický projekt roku 2015, jejím vypisovatelem je i AUÚP ČR - uzávěrka přihlášek je 30.6.2015.

Přihlášku a podrobnosti naleznete na http://stavbaroku2015.cz/layer.html#stav

starší novinky 

Příspěvky v diskusi

Limity těžby v lomu ČSA

19.05.2014| Karel Beránek

Ilustrace ke sporu o dodržení Územních ekologických limitů lomu ČSA včetně komentáře ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Tomáš Sklenář

Diskuse pečlivě sleduji a úmyslně do nich nezasahuji. Jakákoliv poznámka z MMR je mnoha lidmi brána jako sdělení vrchnosti a diskusi jen škodí ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Vladimír Mackovič

Krátce po jednání workshopu AUÚP o urbanistické koncepci a urbanistické kompozici jsem se zabýval návrhem zadání územního plánu jedné obce. Zadání připravil „létající“ pořizovatel ...