cz / en rss

Konference pro doktorandy MĚ100

25.10.2017| Vít Řezáč| novinky

Cílem konference, kterou pořádá Ústav prostorového plánování FA ČVUT pod záštitou AUUP ČR, je otevřít nově téma, které je sice často v souvislosti s plánováním zmiňováno, ale zřídka prezentováno: ekonomika vrs. územní plánování. Organizátoři chtějí zmapovat, kdo se tématice plánování měst a regionů ve spojitosti s ekonomikou na českých vysokých školách věnuje a podchytit mladé zájemce.

Konference se koná 2.11. 2017 na FA ČVUT v Praze, místnost 112. Více informací je na www.me100.eu

Podzimní konference 2017

12.10.2017| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Interakce sídla a velkých průmyslových závodů

Místo konání: Ústí nad Labem, Universita Jana Evangelisty Purkyně

Termín konání: 26. - 27. 10. 2017

Závěry z workshopu AUÚP

16.09.2017| Marek Bečka| novinky

Na web byly přidány závěry a podněty z Workshopu AUÚP, který se zabýval nástroji územního plánování - konkrétně strukturou a příslušností těchto nástrojů, a dále způsobem vydávání/schvalování dokumentací a mírou jejich závaznosti.

Uložit

Uložit

21. celostátní konference o územním plánování...

08.08.2017| Zuzana Hrochová| novinky

21. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu na téma NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA se uskuteční 12. a 13. 10. 2017 v Plzni.

Pořádá MMR, více informací naleznete na stránkách ÚÚR. 

seminář Novela stavebního zákona

03.08.2017| Zuzana Hrochová| novinky

Seminář  Novela stavebního zákona, změny při územním rozhodování a povolování staveb se uskuteční  31.8.2017 v prostorách nadace ABF.

Více informací a přihláška v přiložené pozvánce.

Sborník z konference v Rožnově

27.07.2017| Marek Bečka| novinky

Právě vyšel sborník z jarní konference AUÚP v Rožnově pod Radhoštěm, věnovaný tématu rozvoje cestovního ruchu.

V elektronické podobě je dostupný na webu ÚÚR.

přebal sborníku

Uložit

Člověk, stavba a územní plánování

09.05.2017| Marek Bečka| novinky

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na jedenáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování, která se bude konat 1.11.2017.

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. V letošním ročníku projdou všechny přijaté a přednesené příspěvky recenzním řízením a výstupem konference bude sborník, předložený k zařazení do databáze SCOPUS. Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma, pro ostatní je třeba uhradit vložné ve výši 350 Kč.

Podrobnější informace o konferenci a přihlašování: www.csup.uzemi.eu 

Disciplinární zjišťování Dozorčí rady ČKA proti zpracovatelům posudku Metropolitního plánu zastaveno

06.04.2017| Zuzana Hrochová| novinky

V souvislosti se zpracováním posudku na rozpracovaný Metropolitní plán, který byl zpracován členy Asociace na základě objednávky MHMP, byla v říjnu 2016 na autory posudku podána ze strany IPRu žaloba k České komoře architektů pro porušení etických a profesních řádů komory. Vzhledem k tomu, že části žaloby byly okamžitě uveřejněny na webových stránkách tzv. "Metropolitní Prahy" a byla tak poškozena dobrá pověst autorů posudku, aniž bylo o oprávněnosti podání rozhodnuto Dozorčí radou ČKA, uveřejňujeme text tohoto rozhodnutí, které DR ČKA učinila 14.3. tohoto roku a rozeslala všem zúčastněným stranám.  

Sborník z konference v Litoměřicích

02.03.2017| Marek Bečka| novinky

Právě vyšel sborník z podzimní konference AUÚP v Litoměřicích, věnovaný tématu Přestavba a regenerace sídel a krajiny.

V elektronické podobě je dostupný na webu ÚÚR.

Usnesení Shromáždění členů AUÚP 2016

10.10.2016| Zuzana Hrochová| novinky

Shromáždění členů AUÚP v Litoměřicích  6.10.2016 přijalo toto  Usnesení.

starší novinky 

Příspěvky v diskusi

Limity těžby v lomu ČSA

19.05.2014| Karel Beránek

Ilustrace ke sporu o dodržení Územních ekologických limitů lomu ČSA včetně komentáře ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Tomáš Sklenář

Diskuse pečlivě sleduji a úmyslně do nich nezasahuji. Jakákoliv poznámka z MMR je mnoha lidmi brána jako sdělení vrchnosti a diskusi jen škodí ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Vladimír Mackovič

Krátce po jednání workshopu AUÚP o urbanistické koncepci a urbanistické kompozici jsem se zabýval návrhem zadání územního plánu jedné obce. Zadání připravil „létající“ pořizovatel ...