cz / en rss

ÚÚR - výběrové řízení

20.06.2022| Zuzana Hrochová| novinky

Ústav územního rozvoje vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "Referent společné státní správy a samosprávy", specializace: problematika územního plánování obsažená ve stavebním zákoně a souvisejících právních předpisech.

Podrobné informace naleznete zde...

Termín podání přihlášek je do 5. 7. 2022

 

Připravujeme podzimní konferenci 2022

25.05.2022| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Město dobré pro život

Místo konání: Poděbrady, Divadlo na Kovárně

Termín konání: 15. - 16. září 2022

Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2022

05.05.2022| Zuzana Hrochová| novinky

Vyšlo další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj na téma Digitalizace veřejné správy, včetně pravidelných příloh.

Časopis je zveřejněn na stránkách ÚÚR v sekci Časopis "Urbanismus a územní orzvoj"

Stanovení strategických priorit vlády ČR

05.05.2022| Zuzana Hrochová| novinky

Dokument  "Stranovení strategických priorit vlády ČR ke zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu" ze dne 13.4. 2022 obsahuje mimo jiné i priority v oblasti ubytování a bydlení.

Mimořádná zpráva - prohlášení předsednictva AUÚP ČR

25.02.2022| Zuzana Hrochová| novinky

Předsednictvo AUÚP ČR dnes vydalo toto prohlášení.

Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 6/2021

15.12.2021| Zuzana Hrochová| novinky

Nové číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj s pravidelnými přílohami a s mimořádnou přílohou, sborníkem z konference Od strategie koncepci je k dispoici zde:

 

Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2021

21.10.2021| Zuzana Hrochová| novinky

Vyšlo  další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj, včetně mimořádné přílohy Politika územního rozvoje ČR - úlné změní závazné od 1.9.2021 je k dispozici na stránkách ÚÚR

Usnesení shromáždění členů 2021

18.10.2021| Zuzana Hrochová| novinky

Dne 14. 10. 2021 se V Olomouci uskutečnilo Shromáždění členů AUÚP ČR. Přítomno bylo 51 členů a ti přijali jednomyslně toto USNESENÍ 

Zprávy a návrh rozpočtu na r. 2022 naleznete v sekci Dokumenty - Shromáždění členů 2021

Urbanistický projekt roku 2021

20.09.2021| Zuzana Hrochová| novinky

Vítězem Urbanistického projektu roku 2021 se stala  Urbanistická Studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice v Praze autorů Jiran a partner architekti s.r.o.; SUM. architekti

Podrobné informace a všechny nominace na titul Urbanistický projekt roku naleznete v tiskové zprávě

Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2021

15.09.2021| Zuzana Hrochová| novinky

Dlší číslo časopisu včetně mimořádné přílohy "Stavební zákon" naleznete na stránkách ÚÚR

    

starší novinky