cz / en rss

Šlapanice, výběrové řízení na pozici referent územního plánování

17.10.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Městský úřad Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent územního plánování.  Veškeré podrobnosti včetně kvalifikačních předpokladů a dalších požadavků na uchazeče naleznete v tomto oznámení a na webových stránkách MěÚ Šlapanice.

Termín doručení přihlášek je do 1.11. 2019, do 12.00 hod. 

Studijní cesta Bratislava, Budapešť

10.10.2019| Zuzana Hrochová| akce

Téma: fotografie

Místo konání: Slovensko, Maďarsko

Termín konání: 27. - 30. 9. 2019

Závaznost Aktualizací č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky

01.10.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Dne 30. září 2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna dvě sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR.

Dnem 1. října 2019 jsou Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR závazné pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. Podrobnější informace, texty a dokumenty naleznete na těchto odkazech:

  • Aktualizace č. 2  (spočívá ve změně  označení rozvojového záměru „R43 v úseku Brno – Moravská Třebová“  z „R43“ na „S43“)
  • Aktualizace č. 3  (týká se vodního díla Vlachovice)

 

25. výročí existence Ústavu územního rozvoje

25.09.2019| Zuzana Hrochová| novinky

V letošním roce slaví ÚÚR Brno 25. výročí své existence. Při této příležitosti se na Asociaci obrátil dopisem ředitele odbor územního plánování s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku k činnostem Ústavu územního rozvoje, který bylo možné vyplňovat do 7.10. Důvodem je opětovná snaha vedení ministerstva v rámci úspor redukovat počet pracovníků Ústavu pravděpodobně již k 1. 1. 2020, čímž by došlo i k redukci výstupů Ústavu, zejména těch, které nejsou zajišťovány na základě požadavku zákona.

 

Shromáždění členů 2019

19.09.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Shromáždění členů se uskuteční dne 3.10. 2019 od 17:45 v konferenčním sále hotelu Vienna House v Plzni, U Prazdroje 6

Zde jsou materiály, které bude Shromáždění členů schvalovat:

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 13

16.08.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na dvanáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování, která se bude konat 13.11.2019. Více informací zde...

Podrobnější informace o konferenci a přihlašování: www.csup.uzemi.eu

Vyšel sborník z konference v Pardubicích

26.03.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Sborník z konference Veřejná prostranství, která se konala v Pardubicích, je ke stažení na webu ÚÚR. Účastnící konference obdrží tištěný sborník poštou.

Obálka sborníku Veřejná prostranství

Připomínky AUÚP k návrhu Věcného záměru stavebního zákona

27.02.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Asociace byla jako "připomínkové místo" vyzvána k podání připomínek k věcnému záměru SZ. 

Zde si můžete přečíst připomínky, které Asociace uplatnila na MMR.

Úprava výše členských příspěvků

05.12.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Milí kolegové, asi jste již zaregistrovali, že počínaje rokem 2019 se po mnoha a mnoha letech mění výše členských příspěvků. Rozhodlo o tom usnesením Shromáždění členů v dubnu v Mikulově.

Základní příspěvek se zvyšuje ze 700 Kč na 900 Kč. Snížený příspěvek pro studenty prezenčního studia a důchodce, jejichž jediným příjmem je důchod, zůstává 200 Kč. Nově bude snížený příspěvek určen i pro členky, případně členy na rodičovské dovolené, jejichž jediným příjmem je rodičovský příspěvek.

Členové nad 80 let jsou od platby příspěvků osvobozeni.

Prosíme proto všechny členy, jichž se úprava výše příspěvku týká a budou hradit příspěvek před rozesláním složenek s Aktualitami (do konce února 2019), aby si včas upravili příkaz k úhradě.

 

Usnesení shromáždění členů

12.11.2018| Zuzana Hrochová| novinky

Shromáždění členů AUÚP přijalo v Pardubicích dne 8. 11. 2018 toto usnesení.

starší novinky