cz / en rss

Jarní konference 2020

18.11.2019| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Občanské vybavení

Místo konání: Lanškroun

Termín konání: 2. - 3. dubna 2020

Usnesení shromáždění členů 2019

14.11.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Shromáždění členů AUÚP ČR přijalo dne 3. 10. 2019 v Plzni toto USNESENÍ ve kterém zároveň schválilo změnu Stanov AUÚP.

Standard vybraných částí územního plánu

14.11.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Metodický pokyn MMR zavádí jednotný standard grafických výstupů pro závazné výkresy územního plánu a definuje datový model vybraných částí územního plánu.

Podrobnosti včetně všech dokumentů naleznete zde... 

Informace k výzvám MMR z NP a IROP

14.11.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Dne 11.11.2019 MMR vyhlásilo výzvu pro rok 2020 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul Územní plán. Je zde významné zvýhodnění obcí, jejichž Územní plán bude zpracován podle metodiky MMR "Standard vybraných částí územního plánu", tito žadatelé získají 50 bodů ze 100 bodů. Lhůta pro doručení žádosti na MMR je do 11. února 2020 do 12,00 hod.  Vce informací zde...

Dne 11.11.2019 Řídící orgán IROP provedl revize, které posouvají nejzazší datum ukončení realizace projektu stanovené v uvedených výzvách z 31. 12. 2019 na datum 30. 6. 2023. aktuální odkazy:

 

Vyšel sborník z konference Doprava a dopravní systémy

24.10.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Sborník z konference Doprava a dopravní systémy, která se konala na jaře v Brně, je ke stažení na webu ÚÚR.

 

Studijní cesta Bratislava, Budapešť

10.10.2019| Zuzana Hrochová| akce

Téma: fotografie

Místo konání: Slovensko, Maďarsko

Termín konání: 27. - 30. 9. 2019

Závaznost Aktualizací č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky

01.10.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Dne 30. září 2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna dvě sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR.

Dnem 1. října 2019 jsou Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR závazné pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. Podrobnější informace, texty a dokumenty naleznete na těchto odkazech:

  • Aktualizace č. 2  (spočívá ve změně  označení rozvojového záměru „R43 v úseku Brno – Moravská Třebová“  z „R43“ na „S43“)
  • Aktualizace č. 3  (týká se vodního díla Vlachovice)

 

25. výročí existence Ústavu územního rozvoje

25.09.2019| Zuzana Hrochová| novinky

V letošním roce slaví ÚÚR Brno 25. výročí své existence. Při této příležitosti se na Asociaci obrátil dopisem ředitele odbor územního plánování s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku k činnostem Ústavu územního rozvoje, který bylo možné vyplňovat do 7.10. Důvodem je opětovná snaha vedení ministerstva v rámci úspor redukovat počet pracovníků Ústavu pravděpodobně již k 1. 1. 2020, čímž by došlo i k redukci výstupů Ústavu, zejména těch, které nejsou zajišťovány na základě požadavku zákona.

 

Shromáždění členů 2019

19.09.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Shromáždění členů se uskuteční dne 3.10. 2019 od 17:45 v konferenčním sále hotelu Vienna House v Plzni, U Prazdroje 6

Zde jsou materiály, které bude Shromáždění členů schvalovat:

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 13

16.08.2019| Zuzana Hrochová| novinky

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na dvanáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování, která se bude konat 13.11.2019. Více informací zde...

Podrobnější informace o konferenci a přihlašování: www.csup.uzemi.eu

starší novinky