cz / en rss

konference mě100

03.11.2021| Zuzana Hrochová| novinky

Konference MĚ100 se uskuteční 11. 11. 2021 od 13:00 do 17:00 hod. v CAMP Praha. Více informací naleznete v přiložené POZVÁNCE.

Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2021

21.10.2021| Zuzana Hrochová| novinky

Vyšlo  další číslo časopisu Urbanismus a územní rozvoj, včetně mimořádné přílohy Politika územního rozvoje ČR - úlné změní závazné od 1.9.2021 je k dispozici na stránkách ÚÚR

Konference o územním plánování zemí V4

20.10.2021| Zuzana Hrochová| novinky

Naše asociace spolu s profesním sdruženími urbanistů ze Slovenska, Maďarska a Polska organizuje v Debrecénu ve dnech 21. – 22.10. 2021 mezinárodní konferenci

Visegrad 4 countries for addressing new methodologies in regional and urban development,

která si klade za cíl mapovat aktuální otázky územního plánování v zemích V4.

 

Připojte se on-line https://us06web.zoom.us/j/85311812624 k semináři dne 21.10.2021 od 14:00 do 17:15.

 

Usnesení shromáždění členů 2021

18.10.2021| Zuzana Hrochová| novinky

Dne 14. 10. 2021 se V Olomouci uskutečnilo Shromáždění členů AUÚP ČR. Přítomno bylo 51 členů a ti přijali jednomyslně toto USNESENÍ 

Zprávy a návrh rozpočtu na r. 2022 naleznete v sekci Dokumenty - Shromáždění členů 2021

ČLOVĚK STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 15

15.10.2021| Zuzana Hrochová| novinky

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 15

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na patnáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování, která se bude konat 24.11.2021.

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. V letošním ročníku projdou všechny přijaté a přednesené příspěvky recenzním řízením a výstupem konference bude sborník, předložený k zařazení do databáze SCOPUS. Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma, pro ostatní je třeba uhradit vložné ve výši 400 Kč (pro posluchače) a 700 Kč (pro aktivní účastníky).

Podrobnější informace o konferenci a přihlašování: http://csup.uzemi.eu  a v tomto letáku

AUUP ČR udělila konferenci záštitu.  

Podzimní konference 2021

08.10.2021| Zuzana Hrochová| akce

Téma: Od strategie ke koncepci

Místo konání: Regionální centrum Olomouc (RCO), Jeremenkova 40b

Termín konání: 14. - 15. 10. 2021

Urbanistický projekt roku 2021

20.09.2021| Zuzana Hrochová| novinky

Vítězem Urbanistického projektu roku 2021 se stala  Urbanistická Studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice v Praze autorů Jiran a partner architekti s.r.o.; SUM. architekti

Podrobné informace a všechny nominace na titul Urbanistický projekt roku naleznete v tiskové zprávě

Vyšel časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2021

15.09.2021| Zuzana Hrochová| novinky

Dlší číslo časopisu včetně mimořádné přílohy "Stavební zákon" naleznete na stránkách ÚÚR

    

vyšel sborník z konference "občanské vybavení"

10.08.2021| Zuzana Hrochová| novinky

Sborník z konference Občanské vybavení je ke stažení na stránkách ÚÚR  

usnesení shromáždění členů 2020

21.07.2021| Zuzana Hrochová| novinky

V roce 2020, ani v náhradním termínu na jaře 2021 nebylo možné, vzhledem k nepříznivé epidomeiogické situaci a vyhlášeným vládním opatřením, uskutečnit Shromáždění členů fyzicky a proto nebylo možné ani přijmout usnesení. Rada AUÚP proto rozhodla za této výjimečné situace hlasovat o usnesení korespondenčně - online.

Schválené usnesení

Přílohy usnesení naleznete v sekci Dokumenty - Shromáždění členů 2020

 

starší novinky