cz / en rss

Bienále ECTP - "Aby města fungovala"

15.12.2014| Marek Bečka| novinky

Ve dnech 15.-16.října 2015 se uskuteční již 11. Bienále měst a urbanistů - prestižní setkání, pořádané pravidelně už více než dvacet let Evropskou radou urbanistů (ECTP-CEU), pokaždé v jiném z evropských měst. Je otevřeno nejen všem urbanistům, ale i dalším praktikům z oblasti technologií a výstavby.

Tentokrát se Bienále koná v Dublinu a jeho tématem je "Aby města fungovala - technologie v plánovací praxi", aneb jak nám mohou technologie pomoci v plánování pro budoucnost. Zaměří se na prezentaci a zkoumání nových technologií v urbanistické praxi, včetně představení inovativních projektů, kde již tyto technologie byly použity. Více informací na http://www.biennialdublin2015.com/index.html .

Všichni jste srdečně zváni k účasti.

Série přednášek "Best od British"

14.11.2014| Marek Bečka| novinky

Na Fakultě architektury ČVUT probíhá v současné době velice kvalitní série přednášek expertů z Velké Británie - vynikající inspirace nejen pro ty, kdo se chystají do Londýna. Více na webu fakulty.

Kapacita podzimní konference naplněna

17.10.2014| Marek Bečka| novinky

Kapacita podzimní konference je již naplněna, přihlašování bylo ukončeno.

Konference se koná již za týden, 23. a 24. 10. 2014, v Kongresovém sále Masarykovy koleje v Praze. Další informace

Sborník "Prostorové plánování a energie"

14.10.2014| Marek Bečka| novinky

Mezi lednem a květnem 2014 probíhal Young Planners Workshop, pořádaný Evropskou Radou Urbanistů (ECTP-CEU), zaměřený na téma Prostorové plánování a energie. Stáhněte si sborník z workshopu (v angličtině):

Spatial planning and energy

Podklady pro Výroční shromáždění

02.10.2014| Marek Bečka| novinky

V rámci podzimní konference se uskuteční také pravidelné výroční shromáždění členů AUÚP, a to ve čtvrtek  23. 10. od 17:00 v Kongresovém sále Masarykovy koleje v Praze (Thákurova 1, Praha 6).

Podklady ke shromáždění najdete v dokumentech po rozkliknutí složky "Shromáždění členů 2014".

starší novinky 

Příspěvky v diskusi

Limity těžby v lomu ČSA

19.05.2014| Karel Beránek

Ilustrace ke sporu o dodržení Územních ekologických limitů lomu ČSA včetně komentáře ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Tomáš Sklenář

Diskuse pečlivě sleduji a úmyslně do nich nezasahuji. Jakákoliv poznámka z MMR je mnoha lidmi brána jako sdělení vrchnosti a diskusi jen škodí ...

Urbanistická koncepce

11.02.2014| Vladimír Mackovič

Krátce po jednání workshopu AUÚP o urbanistické koncepci a urbanistické kompozici jsem se zabýval návrhem zadání územního plánu jedné obce. Zadání připravil „létající“ pořizovatel ...