cz / en rss

Profesní služby

 

Poskytujeme nezávislou poradenskou činnost pro kraje a obce v oblastech:

- územní plánování (územní a regulační plány),

- strategické plánování,

- urbanismus,

- stavební řád,

- posuzování investičních záměrů a koncepcí rozvoje,

- vypisování soutěží a konkurzů.

 

Dále poskytujeme nezávislou expertní činnost pro státní instituce nebo občanská sdružení působící v oblasti územního plánování a urbanismu. Jedná se zejména o připomínkování zákonů, vyhlášek, norem a jiných opatření v oblasti výstavby, ochrany přírody a památek.

 

Poradenství provádí vybraná skupina odborníků s odpovídajícím profesním zaměřením.

V případě zájmu nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat. Pomůžeme Vám.

 

Reference:

- Zadání územního plánu hl.m. Prahy 2007
- Vyhledávací studie rozvojových možností města Znojma, 2007
- Vyhlášky ke stavebnímu zákonu, 2006
- Stavební zákon 183/2006 Sb., připomínky 2000 - 2005
- Posouzení rozvoje letiště Praha, 2004
- Posouzení územního plánu města Chrudimi, 2002
- Zastoupení v porotě soutěže FA ČVUT
- Zastoupení v porotě soutěže Europan

 

Naše poslání

Jsme dobrovolné sdružení odborníků, zabývajících se problematikou tvorby a regulace vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny.

Naším cílem je ovlivňovat lidské konání tak, aby směřovalo k optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví.

Jakožto nezávislá a nepolitická organizace se snažíme být odborným zázemím pro veřejnou správu.