cz / en rss

Jarní konference 2016

03.05.2016| autor Zuzana Hrochová

Téma: Kulturní dědictví a památková ochrana

Místo konání: Hotel Dvořák, Tábor

Termín konání: 5. - 6. května 2016

 

Záštitu nad konferencí převzali:

Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj

Mgr. Daniel Herman, ministr kultury

-  Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Ing. Jiří Fišer, starosta města Tábora

-  Česká komora architektů

-  Svaz měst a obcí

Konference je zařazena do Celoživotního profesního vzdělávání ČKA a je ohodnocena 5 body. 

Blžší informace  naleznete v pozvánce a v Aktualitách č. 97 - kde naleznete i možnosti ubytování.  - Upozorňujeme na platební podmínky v hotelu Dvořák:  Vaše rezervace bude obratem potvrzena a bude Vám vystavena 100% zálohová faktura se splatností 10 dnů od vystavení.

PROGRAM  - upřesněn 5.4.2016 

Po skončení konference, od 14.00 do 15.30 je připravena exkurse po Táboře, kterou povede Ing. arch. Miloš Roháček, městský architekt

Sraz účastníků bude na Žižkově náměstí u kašny - výklad o založení města Tábora a procházka po Staré městě s výkladem o domech,stavbách, prostorech, které budeme míjet...procházka bude končit na nádvoří hradu Kotnov u hotelu Dvořák.

Přihlašování již není možné.