cz / en rss
Diskusní příspěvky jsou názory členů, ne oficiální stanoviska AUÚP.

Může být plán společných zařízení pozemkových úprav v nesouladu s územním plánem?

07.12.2023| autor Petr Lepeška

Mezi členy pracovní skupiny „Krajina“ nedávno vzplála elektronická diskuse o významu a dopadech nové formulace ustanovení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Zkusím reagovat na výsledky diskuse a připojit svůj pohled na toto ustanovení.

Download file

Urbanistická koncepce

11.02.2014| autor Vladimír Mackovič

Krátce po jednání workshopu AUÚP o urbanistické koncepci a urbanistické kompozici jsem se zabýval návrhem zadání územního plánu jedné obce. Zadání připravil „létající“ pořizovatel. Byl vybrán na základě nabídnuté nejnižší ceny. Jeho zadání obsahuje všechny body, které vyžaduje příloha příslušné vyhlášky. Text však tvoří z více než 80 procent pokyny a požadavky, které jsou sice pravdivé, leč universální. Bylo by je možno aplikovat v zadání většiny obcí.

Časový souběh obou záležitostí mi zvýraznil rozdíly mezi teoretickými východisky, kterými se zabýval workshop a jejich aplikacemi v běžné územně plánovací praxí. Svůj postřeh jsem shrnul do následujících poznámek.

Download file

Často diskutované

Autoři